جواب فعالیت های درس 4 فارسی چهارم :: ارزش علم

پاسخ فعالیت های درس 4 فارسی چهارم :: ارزش علم

پاسخ درک مطلب درست غلط | یادگیری واژگان Listen and say

پاسخ فعالیت های درس 4 فارسی چهارم :: ارزش علم

فارسی Pas a pas persa IV
🔴 پاسخ فعالیت های درس 4: ارزش علم

درست و غلط صفحه 40 فارسی چهارم
1 حکیم برای کسب علم سفر کرد.
پاسخ “ غلط

2 کشتی در اثر برخورد با سنگ تکه تکه شد.
پاسخ “ غلط

3 علم و دانش سرمایه ای است که هرگز از بین نمی رود.
پاسخ “ درست

درک مطلب صفحه 40 فارسی چهارم
1. وقایع مهمی که در طول سفر برای حکیم رخ داده است را به ترتیب شرح دهید.
پاسخ “ گرفتار طوفان شد، کنار دریا سرگردان شد و بیهوش شد، در ساحل بیدار شد، ماهیگیر او را دید، بزرگ و کوچک به دیدنش آمد، به جوانان درس داد.

2 حکیم چه راهی برای زنده ماندن می اندیشید؟
پاسخ “ او شروع به نوشتن روی ماسه کرد.

3 مقصود حکیم از «به دست آورید که ماندگار است» چیست؟
پاسخ “ علم و دانش گنجینه ای دائمی است که در ذهن و قلب انسان باقی می ماند و هیچ حادثه ای از بین نمی رود.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم