جواب فعالیت های درس 5 فارسی چهارم :: رهایی از قفس

پاسخ فعالیت های درس 5 فارسی چهارم :: رها کردن قفس

پاسخ درک مطلب درست غلط | یادگیری واژگان Listen and say

پاسخ فعالیت های درس 5 فارسی چهارم :: رها کردن قفس

فارسی Pas a pas persa IV
🔴 پاسخ فعالیت های درس 5: رها کردن قفس

درس پنجم فارسی چهارم

درست و غلط صفحه 46 فارسی چهارم
1 خاطره بازرگان برای طوطی آزادی قفس بود.
پاسخ: درست

2 طوطی ها از شنیدن سخنان بازرگان خوشحال شدند.
پاسخ: غلط

درک مطلب صفحه 47 فارسی چهارم
1 چرا طوطی از بازرگان خواست تا وضعیت خود را برای دوستانش توضیح دهد؟
پاسخ: تا دوستانش راهی برای رهایی او بیابند.

2. رابطه رفتار طوطی ها در هند با رفتار طوطی های بازرگان چگونه بود؟
پاسخ: طوطی هندی با رفتاری شبیه به یک طوطی تجاری یاد گرفت که از قفس فرار کند.

3 مهمترین ویژگی طوطی داستان چیست؟ دو دلیل برای متن بیاورید.
پاسخ: هوش طوطی و امتیاز دهی 1. از بازرگان بخواهید پیامی را به طوطی هایی که آزاد بودند برساند. 2 معنی طوطی هندی را خوب فهمید.

یادگیری لغات صفحه 47 ربع فارسی
کارت گزارش، نوشته ای است که حاصل کار همه است.
شناسنامه، متنی است که شامل اطلاعات شخصی هر فرد است.
کتابشناسی فهرست کتب، متنی است که در آن ویژگی های کتاب ذکر شده است.

حالا شما بگویید:

دفتر خاطرات: پاسخ: نوشته ای است که هر روز در آن اخبار و اتفاقات می رسد.
نامه تشویقی: پاسخ: نوشته ای است که در آن از شخص ستایش و تشکر می شود.

مشاهده صفحه 47 فارسی چهارم
داستان این درس را در کلاس نشان می دهد

درک و دریافت صفحه 51 فارسی چهارم
1. شیر برای اینکه سرش به میله های قفس برخورد نکند چه کرد؟
پاسخ: قدم هایش را می شمرد و به ده قدم که رسید می ایستد.

2. چرا عجیب بود که شیر گیاه یاس را دید؟
پاسخ: از آنجایی که بعد از قدم دهم هرگز به گیاه یاس نرسید، اولین بار بود که گیاه یاس را دید.

3 چرا شیر به قفس برگشت؟
پاسخ: چون طبق معمول شروع به شمردن قدم هایش کرد و با دهمین پله از همان مسیری که آمده بود وارد قفس شد.

4 شناخت کوه و آسمان مربوط به برداشتن قدم یازدهم بود؟
پاسخ: آره. زیرا اگر توله شیر قدم یازدهم را برمی داشت سرش به میله نمی رسید و به راه خود ادامه می داد و اطراف خود را می شناخت.

5. اگر جای کمی شیر بودید چه می کردید؟
پاسخ: قطعا راه خودم را می روم و قدم یازدهم را برمی دارم و ادامه می دهم.

6. در متن مرحله 11 داستان به دنبال تمثیل بگردید و به صورت گروهی درباره معنای آن نظر دهید.
پاسخ: “چه دسته گلی به آب دادی؟” یعنی چه گناهی کرده؟ یا به چیزی آسیب رسانده است؟


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم