جواب فعالیت های درس 6 فارسی چهارم :: آرش کمانگیر

پاسخ فعالیت های درس 6 فارسی چهارم :: آرش کمانگیر

پاسخ درک مطلب درست غلط | یادگیری واژگان Listen and say

پاسخ فعالیت های درس 6 فارسی چهارم :: آرش کمانگیر

فارسی Pas a pas persa IV
🔴 پاسخ فعالیت های درس 6: آرش کمانگیر

درست و غلط صفحه 58 فارسی چهارم

1 آرش برخاست تا تیری به دشت سرسبز بزند.
پاسخ “ غلط

2 ایرانیان در برابر سپاه توران مقاومت کردند.
پاسخ “ درست

3 تورانیان پیشنهاد کردند که یک پهلوان ایرانی تیری به سمت غرب پرتاب کند.
پاسخ “ غلط

درک مطلب صفحه 58 فارسی چهارم
1 چرا ایرانیان پیشنهاد تورانیان را پذیرفتند؟
پاسخ “ زیرا ایرانیان از جنگیدن خسته شده بودند و فکر می کردند که پذیرش این تصمیم می تواند ایران را نجات دهد.

2 «لبه با تیر شلیک می شود» یعنی چه؟
پاسخ “ یعنی باید با پرتاب یک تیر تیتر و آینده کشور مشخص شود.

3 چرا آرش پس از اصابت گلوله جان باخت؟
پاسخ “ چون با تمام وجود این کار را انجام داد و تمام توان و توانایی تیراندازی خود را از دست داد. در نتیجه نتوانست این فشار زیاد را تحمل کند و جان باخت.

دانش زبانی صفحه 58 فارسی چهارم
جملات زیر را بخوانید:
مادران مشغول دعا بودند.
پیرها گریه می کردند.
بچه ها آرش کمانگیر را تماشا می کردند.
آرش از کوه بالا رفت.
آرش نام خدا را آورد.

یک جمله از یک یا چند کلمه تشکیل شده و پیام کاملی را به شنونده می رساند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم