جواب فعالیت های درس 7 فارسی چهارم :: مهمان شهر ما

پاسخ فعالیت های درس 7 فارسی 4 :: مهمان شهر ما

پاسخ درک مطلب درست غلط | یادگیری واژگان Listen and say

پاسخ فعالیت های درس 7 فارسی 4 :: مهمان شهر ما

فارسی Pas a pas persa IV
🔴 پاسخ فعالیت های درس 7: مهمان شهر ما

درست و نادرست Page 65 فانوس های دریایی IV
1 پذیرایی از دانش آموزان به همراه خانواده.
پاسخ “ غلط

2 در کنار آن، جوشیدن گنجشک ها نشانه ای بود که منتظر آمدن مهمان بودند.
پاسخ “ غلط

3 مرور زمان به درک معنای برخی موضوعات کمک می کند.
پاسخ “ درست

درک مطلب صفحه 65 فانوس دریایی IV
1 با توجه به متن درس منظور از “مهمان شهر ما” چه کسانی بوده اند؟
پاسخ “ مقام معظم رهبری

2 انتظارات افراد در متن درس چگونه بیان می شود؟
پاسخ “ با پاکسازی شهر از خیابان ها و کوچه ها، چهره های هیجان زده مردم آهنگ های متحرک را از رادیو و تلویزیون پخش می کنند.

3 چرا باید تلاش ما همراه با فکر باشد؟
پاسخ “ زیرا کار و تلاش ما باعث فکر و اندیشه می شود.

یادگیری لغات صفحه 65 فانوس دریایی IV
اعتماد به نفس فردی است که آگاه باشد و به توانایی های خود ایمان داشته باشد.
خودخواه کسی است که فقط خود را می بیند و به دیگران و توانایی های آنها توجهی نمی کند.
پرهیز کننده کسی است که مراقب رفتار خود باشد و از انجام کارهای بد اجتناب کند.

گوش کن و بگو صفحه 66 فارس چهارم *

با دقت به داستان گوش دهید و به سوالات پاسخ دهید.
1 به نظر شما ماجراهای ابتدای داستان در چه زمانی از سال اتفاق افتاد؟
2 رودخانه چگونه پر از آب شد؟
3 شخصیت های رودخانه و برف را با توجه به داستان مقایسه کنید.
4 چرا بهار با مرگ دانه ها و گل ها می میرد؟
5 کدام یک از جمله های زیر غرور برف را نشان می دهد؟
پاسخ را در نظرات برای ما ارسال کنید

درک و دریافت صفحه 71 فانوس دریایی IV
1 درخت سیب یعنی “از این خانه همیشه می توانی عشق را احساس کنی” چیست؟
پاسخ “ یعنی همیشه با اهالی این خانه با محبت رفتار می شود.

2 آخر داستان چرا گل با اینکه از شاخه جدا شده بود خوشحال شد؟
پاسخ “ چون می دانست اگر از شاخه برکنار شود برای کار مهم و خوب است، یعنی این گل را باید به فردی فداکار و خیر داد.

3 تفاوت رفتار درخت سیب با گل زنبق چه بود؟
پاسخ “ درخت بسیار عاقل، فهمیده و وقت شناس بود و همه چیز را با نگاهی مثبت و درست می دید، اما گل های سوسن بسیار کوته فکر و حسود بودند.

4. در مورد عناصر داستانی که خوانده اید با توجه به کادر زیر نظر دهید.

نمودار زیر در مورد عناصر داستان است

شخصیت های یک داستان
پاسخ “ نرگس رزا
درخت سیب
گل زنبق
محمد تقی مادر نرگس

زمان
پاسخ “ در زمان جنگ ایران و عراق

محل
پاسخ “ صحن نرگس و محمدتقی

حقایق تاریخ
پاسخ “ جوانه گل را به گل رز زیبا تبدیل می کند
نرگس منتظر باز شدن جوانه است
حرف های درست و خوب درخت سیب و حرف های نادرست و بد گل های سوسن
برادر نرگس از جبهه می آید تا به دیدار خانوادگی برود.
به برادرش هدیه می دهد

نتیجه
پاسخ “ همیشه سعی کنیم نسبت به محیط خود بدبین نباشیم و خوب فکر کنیم. همچنین بهترین هدیه را به خانواده و دوستانمان بدهید.

همانطور که صفحه 72 فانوس دریایی IV

کدام یک از گزینه های زیر مربوط به مفهوم تصویر است؟

پاسخ “ موتور جستجو همان چیزی است که پیدا می کند.
موتور جستجو همان چیزی است که پیدا می کند.

با گل جوانه نمی زند.
فلفل را نبینید چقدر ریز است، بشکنید ببینید چقدر تند است.
موتور جستجو همان چیزی است که شما پیدا می کنید.
کوه به کوه نمی رسد، مرد به مرد می رسد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم