جواب فعالیت های علوم چهارم درس (زنگ علوم)

پاسخ فعالیت های درس علوم چهارم ( زنگ علم )

به فعالیت های درس 1 علوم چهارم پاسخ دهید

پاسخ فعالیت های درس علوم چهارم ( زنگ علم )

درس علوم چهارم دبستان مربوط به زنگ علم است. در زیر پاسخ فعالیت های این درس را آماده کرده ایم که امیدوارم از آن لذت ببرید.

راهنمای گام به گام علوم تجربی چهارم درس 1: زنگ علم

پیش بینی | صفحه 3

الف) اگر کابل ها را به شکل مثلث یا مستطیل بسازیم، پیش بینی کنید که حباب ها چگونه خواهند بود.
به شکل یک کره

ب) صحت پیش بینی خود را بررسی کنید و نتیجه را به کلاس اطلاع دهید.
مهم نیست که سیم را چگونه بسازیم، حباب ها به شکل کروی هستند و شکل آنها تغییر نمی کند.

پیش بینی | صفحه 4

وقتی لباس های خیس را زیر نور آفتاب پهن می کنیم، بعد از مدتی همگی خشک می شوند. پیش بینی کنید: لباس های مشکی زودتر خشک می شوند یا لباس های سفید؟ زیرا؟
لباس های سیاه؛ زیرا نور خورشید را سریعتر جذب می کنند.

با توجه به آزمایشی که انجام دادند، پوشیدن چه رنگی در تابستان را پیشنهاد می کنید؟ زیرا؟
لباس های روشن تر، زیرا نور خورشید را کمتر جذب می کند و ما کمتر احساس گرما می کنیم


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم