جواب نوشتن درس ۱۱ فارسی هفتم / صفحه ۱۰۲ و ۱۰۴

فارسی هفتم درس یازدهم

پاسخ درس 11 فارسی هفتم

فارسی هفتم درس یازدهم

درس 11 فارسی هفتم

خودارزیابی صفحه 102 فارسی هفتم

3 پیمان شهید رجایی با شاگردانش چه بود؟
پاسخ: من دیر نکردم تو هم دیر نکردی. من غیبت نمی کنم، شما هم غیبت نکنید. من به تو دروغ نمی گویم، به من دروغ نگو. من به تمام وعده هایی که به شما می دهم عمل خواهم کرد و شما به تمام وعده هایی که به من می دهید عمل خواهید کرد

2 چرا مصطفی هنگام کمک به پیرمرد استراحت کرد؟
پاسخ: چون نفس هایش به او می گفت که این کار را نکن، اما با اطمینان کامل این کار را انجام داد.

3 کاری که مصطفی انجام داد «ایثار» نامیده می شود. مثال دیگری از ایثار را بیاورید.
پاسخ: وقتی یکی از دوستان مدرسه غذا را ترک می کند و گرسنه است، غذا و غذای خودمان را به او می دهیم، این یک نوع از خود گذشتگی است.

نگارش صفحه 104 فارسی هفتم

2. کلمات یک خانواده را پیدا کنید و با هم بنویسید.
نصیحت، شخصیت، انتظار، وظیفه، ضعف، وظیفه، نظارت، شخصیت، مربی، سرپرست، وظایف، ضعیف، اراده، تضعیف
پاسخ: توصیه

2 جدول زیر را کامل کنید.

فعل شخص شمار
دارمش اولین فرد مفرد
تو دیدی شخص دوم جمع
او آمد سوم شخص مفرد
بیا گوش کنیم اولین فرد جمع
خواهند رفت سوم شخص جمع

2 در جملات زیر املای صحیح کلمه را خالی کنید.
الف) برای زیارت حرم حضرت معصومه (س) از ماشین پیاده می شویم. (سحن، پیشبند)
ب) سکه ها را در دست پیرمرد گذاشتند. (پیچید، پیچید)

4 متن زیر برگرفته از کتاب «نورالدین پسر ایران» است. آن را بخوانید و افعال آن را شناسایی کنید.

“گاهی ناامیدانه از دکتر ..من می خواستم.. ناخودآگاه.. آرام آرام .. تا ساعت ها درد .بذار برم.
....او تماس گرفت...: «.من نمی توانم.، اگر بیهوش باشیم ….داری میمیری..! »
در حال حاضر مرگ برای من مطلوب تر از تحمل رنج است … عصر.. اما انگار قرار بود سرنوشت من تمام دردها را تحمل کند. درد زخم تنم و درد ترک شهدا».

5 جدول را کامل کنید.

3 از زمان هاست.
گذشته
2 به جای اسم می نشیند و به معنای باطن است.
ضمیر
3 همان آرامش است.
کم کم
4 پوشش سر
مو
5 کلمه ندا
O
6 یکی از صفات شهید رجایی در ابتدای درس
واقعا
7 نام تیرانداز معروف
یک فوران
٨ هم به معنای نفس کشیدن است و هم خون.
آره
3 غیر ممکن
بعید
3 به معنای ماه کامل و یکی از جنگ های اوایل اسلام است
بدر
11. نزدیک نیست.
خیلی دور


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم