درس دهم عربی هفتم

درس دهم عربی هفتم

گام به گام درس 10 عربی 7

درس دهم عربی هفتم

درس دهم

معنی لغات درس 10 عربی هفتم

معنی لغات درس 10 عربی هفتم

معنی صفحه 72 عربی هفتم

معنی لغات درس 10 عربی هفتم

پاسخ: 1 در دریای بزرگ ماهی زشتی بود
2 اسمش ماهی سنگی بود.
3 و ماهیان از او ترسیدند.
4 به سراغ ماهی رفت
5. ماهی ترسید و فرار کرد.
6. من همیشه تنها بودم.
7 در یک روز از روز
8 پنج ماهیگیر آمدند.
9 پس توری بزرگ در دریا انداختند.

معنی صفحه 73 عربی هفتم

معنی صفحه 73 عربی هفتم

پاسخ: 1. ماهی به تور افتاد
2 کسی برای کمک نیامد
3 ماهی به صدای ماهی گوش دهید.
4 پس به گردش رفت، پس رفت
5 و برای نجات ماهی رفت
6. تور ماهی را به سرعت گرفت
8 همه فرار کردند.
9 پس سنگ ماهی به تور افتاد
10. ماهیگیران او را گرفتند.
7 ماهی ها خارج شدند
11. و ماهی ها راحت بودند
12. چون سنگ ماهی برای نجات آنها سقوط کرد.

معنی صفحه 73 عربی هفتم

پاسخ: 13. ماهی به قایق ماهیگیری نگاه کرد.
15. اما او را در آب انداختند.
14. او را گرفتند
16. چون خیلی زشت بود.
17. سپس ترسیدند.
18. ماهی ها از نجات او خوشحال شدند.
19. و با لبخند به او نگاه کردند و متوجه شدند که زیبایی درونی بهتر از زیبایی ظاهری است.

امام علی (ع) می فرماید: زینت بدن بهتر از زینت ظاهر است.
پاسخ: علی (ع) فرمود: زیبایی باطن بهتر از زیبایی ظاهر است.

معنی صفحه 73 عربی هفتم

1 بازی کردند

2 نگاه کردند

3 برخاستند

4. نوشتند

جواب صفحه 74 عرب هفتم

التَّمْرینُ الْأولّ

با توجه به متن درس کدام جمله صحیح و کدام نادرست است؟

1 كَنات السَّمَكَهُ الْحَجَریَّهُ وَحیدَهً. ✔
صخره ماهی تنها بود.

2 سنگ حجر را به گردن آسمان می اندازند. ✔
صخره ماهی رفت تا ماهی را نجات دهد.

3 تو سنگ حجر، کوچک و زیبا. ❌
سنگ ماهی کوچک و زیبا بود.

4 صیادان از حجر هجری پنهان نمی مانند. ❌
ماهیگیران از سنگ ماهی نمی ترسیدند.

جواب صفحه 75 عرب هفتم

التَّمْرینُ الثّانی

با توجه به متن درس به سوالات زیر پاسخ اجمالی دهید. (در یکی دو کلمه)

1 مَنْ قَذَفَ الشَّبَهَ فِی الْماءِ؟ یادون
چه کسی تو را به آب انداخت؟ / ماهیگیران

2 چند شکارچی در کوهستان وجود دارد؟ پنجم
چند ماهیگیر در قایق بودند. / .نج

3 یْنَ وَقَعَت السَّمَکَهُ الْحَجَریَّهُ؟ در شبکه
سنگ ماهی کجا افتاد؟ / در تور

4 آیا زینت ظاهری شما بهتر از زینت باطن شماست؟ لا
آیا زیبایی بهتر از زیبایی درونی است؟ / نه

التَّمْرینُ الثّالث

جملات زیر را ترجمه کنید و زیر زمان های گذشته خط بکشید.

1 بچه ها حَفِظوا سورَتَینِ مِنَ الْقُرآنِ.
بچه ها دو سوره از قرآن را حفظ کردند.

2 النِّساءُ وَقَفْنَ لِاستِقبالِ ضُیوفِهِنَّ.
زنان به استقبال مهمانان خود برخاستند.

3 اللفَلّاحَتانِ حَصَدَتا محصولات ما.
کشاورزان محصول خود را برداشت کردند.

4 الْوَلَدانِ لَبِسا مَلابِسَهُما.
پسرها لباس هایشان را پوشیدند.

جواب صفحه 76 عربی هفتم

التَّمْرینُ الرّبِعُ

ترجمه کردن.

دَفَعَ: پرداخت هُنَّ دَفَعْنَ: آنها پرداخت کردند.
علوم پایه: دانستن ط دانش آموزان به دنبال دانش: دانش آموزان نمی دانستند.
قَذَفَ: افتاد أنتمُا قَذَفْتُما: تو انداختی
نظر: شیوه .رد مام ما نَظَروا: نگاه نکردند.
کاهش دهید: قطع کردن أَنتُم ما قَطَعْتُم: برش ندادی
تکثیر کردن: آ هُما ما ضَرَبَتا: آنها نکردند.
هَرَبَ: فرار کرد الْوَلَدانِ هَرَبا: پسرها فرار کردند.
سَلِمَ: او سالم ماند هُنَّ سَلِمْنَ: زنده ماندند.
وَقَعَ: او افتاد الطِّفلهُ وَ قَعَتْ: پسر افتاد.
پیروزی: کمک کرد شما در حال مشاهده نتایجی هستید که املای مشابه دارند: مردها کمکی نکردند.
عَبَرَ: گذشته أَنتُنَّ عَبَرْتُنَّ: شما قبول شدید.
َکَرَ: به یاد آورد الْبِنتانِ ذَکَرَتا: دخترا یاد گرفتند


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم