درس دهم قرآن هفتم با جواب

درس 11 قرآن هفتم با جواب

پاسخ فعالیت های درس 10 از قرآن هفتم

درس دهم قرآن هفتم با جواب

معنی لغات و متن کتاب هفتم قرآن با پاسخ به همراه پاسخ انس با قرآن در منزل و فعالیت در صفحات 98، 99، 101 و 102 درس یازدهم.

پاسخ جلسه اول درس دهم قرآن هفتم

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت 1: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید و سعی کنید معنی کلمات را حفظ کنید.
پیش از آن تجلیل کن، صبر داشته باش، روزی بهتر، بهتر، حیف، تمام کن

1 صبر صبور باش 5 خیر خیلی بهتر
2 صباح تسبیح گوی 6 نَحنُ ما
3 قبل از قبل، قبل 7 عاقِبَه پایان
4 رزق روزی 8 تقوی حیف، حیف

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: معنی این ترکیبات و عبارات قرآنی.
1. فَاصبِر عَلَی ما یَقُولونَ: پس منتظر باشید که آنها چه می گویند (مردم)
2. بِحَمدِ رَبِّکَ: حمد مخصوص پروردگارت است
3. قبل از طلوع آفتاب: قبل از طلوع خورشید
4. قبل از غروب آفتاب: قبل از غروب خورشید
5. رِزقُ رَبِّکَ خَیرٌ: روزی پروردگارت بهتر خواهد شد
6. والعقبه لتقوی: و پایان (نه) برای تقوا است
نکته:
1. حرف «ب» ترکیب «بَحَمدِ رَبِّکَ» به معنای «با» است.
2. کلمه «نه» به معنای «بهتر» یا «بهتر» است.

انس با قرآن هفتمانس با قرآن: ترجمه این آیات و عبارات قرآنی را از سوره طه کامل کنید.

1. فَاصبِر عَلَی ما یَقُولونَ: پ

س: منتظر آنچه می گویند (مردم) باشید.

2. و بامدادان با حمد پروردگارت، پیش از غروب آفتاب و پیش از غروب آفتاب.

و قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب، توپ را با حمد پروردگارت تسبیح کن.

3.

رو و روزی پروردگارت بهتر و استوارتر خواهد شد.

4.

و ده خانواده خود را به نماز و صبر در این کار امر کن.

5. لا نَسئَلُکَ رِزقًا:

ما یک روز از شما نمی خواهیم

6. نَحنُ نَرزُقُکَ:

ما به شما پیشنهاد می کنیم.

7. والعقبه لتقوی:

و پایان (نه) برای تقوا است.

از صفحه 318 سه ترکیب یا جمله ساده قرآنی را بنویسید و تفسیر کنید.

1 رِنَّ رَّبَّكُمُ: یقیناً پروردگارت الله اینجا: خداست که 3 شلَّ شَی ءٍ: هر چیزی

پیام قرآن درس دهم قرآن هفتم

پیام قرآن درس دهم قرآن هفتم

پاسخ جلسه دوم درس دهم قرآن هفتم

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت 1: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید و سعی کنید معنی کلمات را حفظ کنید.

پدر، روشن فکر، عاقل، سرگردان

1لَقَد قطعا 5 آب، ابو، ابا، ابی پاره کردن، برداشتن والدین
2 آتن بخشیدیم، دادیم 6 حساب تو بودی، هستی
3 نّا ما بودیم، هستیم 7 لال از ریل خارج شد
4 دنیا دانا

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: معنی این ترکیبات و عبارات قرآنی.
1 .. حتما به ابراهیم دادیم

2. نّا بِهِ عالِمینَ: ما عاقلیم
3. قال لیبیه: وقتی به پدرش گفت

4. قالَ لَقَد کُنتُم: گفت حتما هستی
5. تو و پدر و مادرت

6. فِی ضَلالٍ مُبینٍ: در خطای آشکار

نکته: 1. کلمه «عوالم» جمع است، اما در ترجمه بهتر است به معنای مفرد باشد.

2. ضمیر «ه» در لغت «لب» به معنای «خاکستر» است.
انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه این عبارات قرآنی را کامل کنید و شماره آیه مربوطه را در مقابل بنویسید.
1.

ما برای شما کتابی با یادآوری و راهنمایی شما فرستادیم، پس به آن فکر نکنید؟ پیامبران / 10

2. قالوا یا وَیلَنا ِنّا کُنّا ظالِمینَ:

گفتند: وای بر ما، ما ستمگر بودیم. پیامبران / 14

3. وَعَعَلا مِنَ المآءِ کُلَّ شَیءٍ حَیّءٍ َفَلا یُؤمِنون:

و ما همه چیز را از آب زنده کرده ایم، پس باور نمی کنید؟ پیامبران / 30

4. و کسى که شب و ماه و خورشید و ماه را آفرید.

و اوست که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید. پیامبران / 33

5. قالَ بَل رَبُّکُم رَبُّ السَّمواتِ وَأَرَضِ الَّذی فَطُنَه:

گفت: نه، پروردگار تو پروردگار آسمانها و زمین است که آنها را آفریده است. پیامبران / 56

نکته: 1. «کلمات سؤالی» در ترجمه بعد از حروف «قبل از حروف» معنا پیدا می کند.
مانند: «افلائمنون» که در ترجمه به معنای «پس ایمان نیاورید».

J از صفحه 324 قرآن کریم سه ترکیب یا جمله ساده بنویسید و بنویسید.

کسانی که ایمان ندارند: ک.کسانی که باور نکردند 2 وَجَلعنا السَّماء: و آسمان را گذاشتیم 3 قرضا حسناٌ : وام خوب

د پیام قرآنی صفحه 94 قرآن هفتم

پیام قرآنی صفحه 94 قرآن هفتم


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم