درس دهم نگارش ششم با جواب

درس 10 ششم را با جواب بنویسید

به فعالیت های کتاب مقدس ششم در درس 10 پاسخ دهید

درس 10 ششم را با جواب بنویسید

اطلاع دادندرس دهم: عطار و جلال الدین محمد

املا و دانش ادبی صفحه 63

1 کلمات جدید در متن درس را با حروف آخر هر کلمه مانند مثال بنویسید.

املا و دانش ادبی صفحه 63

با توجه به متن درس، غلط های املایی را پیدا کنید و شکل صحیح را روی جدول بنویسید.
* محمد و پدرش سمرقند را برای سفر به تولانی ترک کردند.
* محمد از هر مأموریتی برای یادگیری استفاده می کرد.
* عطار نسخه ای از کتاب اصرار خود را به محمد داد.
باه به ولل ه توسط عطار مراغب محمد مأمور شد. چون آینده درخشانی داشت.
پاسخ:

کلمه اشتباه شکل صحیح کلمه
تولانی Llarg
مرقند سمرقند
اولین فرصت
یک کپی نسخه
اصرار اسرار
مرغب هوشیار

3 کدام یک از شعرهای زیر مثنوی است؟ یک دلیل بیاور
الف) باد بهاری ویزید از چمنزار باز گشت، گریه هر مرغزار
برآمدن و شمارش غنیمت، حرکت باد خاخام، ناله موزون مرغ، بوی خوش مزرعه گل لاله.

ب) برای نماز به جای عبادت، سر و بدن را شست.
از آن به بعد موسسه از پایه گفت: «ای قاضی قاضی!
به هر حال برای بندگانت دارو به من دادی، چرخیدی و دستگاه

پاسخ: شعر (ب) مثنوی است. محل قافیه، قالب شعر را تعیین می کند. در ابیات گزینه ب می بینیم که هر بیت قافیه ای جداگانه دارد و قافیه هر بیت با بیت بعدی متفاوت است. این قالب مثنوی نام دارد.

نوشتن

جواب صفحه 65

1 جملات زیر را به خوبی مطابقت دهید. با افزودن کلمات و عبارات دیگر، متن معناداری بنویسید.
* با تلاش و کوشش می توان به رضایت بی چون و چرای خالق دست یافت.
تظاهر به برتری بر دیگران و تکبر، انسان را از همه افراد فرودست پستتر می کند.
* مطیع خدا و ولی مردم بودن حس خوبی به انسان می دهد.
* مردانگی و انسانیت از نشانه های علم است که در انسان ظاهر می شود.
* با صبر و تلاش می توان به شادی دست یافت.
پاسخ: کبرا ادعای برتری بر دیگران است. مار کبری انسان را از همه افراد فروتن پستتر می کند. برای شکستن کبرا باید از خدا اطاعت کنیم. اطاعت از خدا و ولی مردم از نشانه های جوانمردی است. جوانی و انسانیت از نشانه های علم است که در انسان ظاهر می شود. چه حس خوبی است که انسان مطیع خدا و ولی مردم باشد، انسان احساس می کند می تواند رضایت خالق را به دست آورد، پس باید تلاش کرد. آری با تلاش و کوشش می توان به رضایت خالق مسلم دست یافت. در این راه باید صبر داشت، زیرا با صبر و تلاش می توان به سعادت رسید.

2 رابطه کتاب و درخت چیست؟ برخی از این نوع اتصالات را یادداشت کنید (می توانید به دلخواه بین آنها ارتباط برقرار کنید).
پاسخ: می دانیم که کتاب ها از کاغذ ساخته شده اند و کاغذ محصولی از چوب است که پس از قطع درختان تبدیل به کاغذ می شود، اما آنها کاغذ را بازیافت می کنند و از کاغذهای قدیمی کاغذ جدیدی می سازند. و این کار را با پاستا انجام می دهند. آنها آن را دوست دارند. کاغذها تا زمانی که خمیر شوند و خمیر را به لایه های نازک تبدیل کرده و خشک می کنند و کاغذ جدیدی ایجاد می شود اما روی کاغذ a4 و کاغذهای مرغوب مستقیماً از خود درخت درست می شود.

1 کتاب از درخت است و ماده هر دو یکی است، در واقع درخت را می توان مادر کتاب نامید، اگر درخت نبود کتابی هم نبود.
2 درخت به ما میوه می دهد و دهان ما را شیرین می کند و کتاب میوه علم را به ما می رساند و بیان ما را شیرین می کند.
3 درخت هوا را پاک می کند و بدون درخت حیات برای انسان ناممکن است و کتاب نیز موجب معرفت و پاکی ذهن ما می شود.
4. بدون کتاب، علم به نسل های بعدی منتقل نمی شد و این کتاب باعث پیدایش دانش مدرن شده است، انسان های اولیه با درخت دانش پاداش گرفتند و بدون درخت، اولین انسان ها نمی توانستند آموزش دهند. علم آنها به انسان های بعدی
5. یک ارتباط این است که انسان ها برای نوشتن کتاب یا دفتر به جای مداد از تنه یا شاخه درختان استفاده می کردند، اما اکنون کاغذ جای آن را گرفته است.
6 در گذشته خود را در درختی می بریدند و روی آن می نوشتند.
7. درختان اکسیژن تولید می کنند. اما کتاب علم و دانش تولید می کند.
8 وقتی از کتاب استفاده نکنیم و برای زیبایی آن را بگذاریم مانند درختی است که میوه دارد و تا کرم نخورد آن را درو نمی کنیم.

پاسخ کاربر به نظرات

پاسخ: از درخت برای ساختن کاغذ و از کاغذ برای ساختن کتاب استفاده می شود. موضوع کتاب ممکن است در مورد درختان باشد.

پاسخ: درخت میوه های زیادی تولید می کند که ما می خوریم و ما را سالم نگه می دارد، همچنین نوشته هایی در کتاب وجود دارد که دانش ما را افزایش می دهد و از آنها در کار خود استفاده می کنیم. به هر حال، سایه ای که درخت در هوای آفتابی به ما می دهد را فراموش نکنید.

پاسخ: درخت باعث می شود نفس بکشیم و ما را زنده نگه دارد کتاب همچنین عقل و مغز ما را زنده نگه می دارد.

پاسخ: در زبان فارسی علم را گاهی درخت می‌دانند و می‌توان به آن علم جست، از این علم دو کتاب مانند درخت می‌توان جستجو کرد.

پاسخ: ماده درخت همان کتاب است زیرا از درخت کتاب ساخته شده است … درخت هوا را پاک می کند و کتاب ذهن را پاک می کند … درخت اکسیژن تولید می کند و کتاب دانش را افزایش می دهد علم اگر انجام دهیم. از کتاب استفاده نکنیم و آن را به زیبایی رها نکنیم، یعنی درخت میوه می دهد، ولی ما آن را نمی خوریم.

کارگاه نویسندگی صفحه 66

1 با همکاری گروه، یک دفتر خاطرات دیواری درباره یکی از مشاهیر (شهدا، دانشمندان، نویسندگان یا خیرین) محل سکونت خود (شهر یا شهر) تهیه کنید و عنوان اصلی قسمت های مختلف آن را در اینجا بنویسید.

پاسخ: مسئولیت آن بر عهده دانشجو می باشد.

2 تصور شما از «می خواهی نامت جاودانه باشد | نام نیک بزرگان را در یک پاراگراف ننویس.

پاسخ: اگر می خواهی نام و یادت مانند بزرگان جاودانه باشد باید نام بزرگان را زنده نگه داری و به آنها احترام بگذاری مردم مرگ را فراموش می کنند.

پاسخ صفحه 67 چاپ ششم

2 برداشت خود را از «اگر می‌خواهید نامتان جاودانه باشد، نام نیک بزرگان را جاودانه نکنید» را در یک پاراگراف بنویسید.
پاسخ: اگر کسی می خواهد که نام و یادش در ذهن همه بماند، باید در تمام عمرش به یاد بزرگان باشد و به آنها احترام بگذارد. اگر انسان با نگاه تحقیرآمیز، توهین یا تحقیر به بزرگان نگاه کند، مسلماً در مقابل مردم اعتباری نخواهد داشت و پس از مرگش خوب نمی گوید.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم