درس دوازدهم عربی هفتم

درس دوازدهم عربی هفتم

گام به گام درس 12 عربی هفتم

درس دوازدهم عربی هفتم

درس دوازدهم

معنی درس 12 عربی هفتم

معنی درس 12 عربی هفتم

ترجمه صفحه 82 عربی هفتم

ترجمه درس 12 عربی هفتم

ترجمه درس 12 عربی هفتم

||| بر اساس روزها و فصل ها و رنگ ها
روزها، فصل ها و رنگ ها

معلم: روزهای هفته کدام است؟
دانشجو: شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
معلم: و چه فصولی است؟
دانشجو: بهار تابستان پاییز زمستان

ترجمه صفحه 83 عربی هفتم

ترجمه صفحه 83 عربی هفتم

الُمُدَرِّس: نَحنُ فی أیِّ یَوْمٍ و فَصْلٍ؟
معلم: در چه روزی و در چه فصلی هستیم؟

دانش آموزان: روز، روز چهار و فصل، فصل چهارم است.
دانشجو: امروز چهارشنبه است و فصل بهار است.

شرح: حال و هوای سرتاسر فصل چگونه است؟
معلم: آب و هوا در هر ایستگاه چگونه است؟

دانش آموزان: الجَوُّ فی الرَّبیعِ مُطَدِلٌ. سوره ربیعه فصل زیبایی و حیات جدید است. آل سیف گرم است و فصل خوشی هایش خوب است و آن بزرگوار گرم نیست و باران نمی بارد و فصل ریزش شاخه های درختان و باران می بارد.
دانش آموز: در بهار هوا معتدل است. بهار فصل زیبایی و زندگی نو است. تابستان گرم است و فصل میوه های خوشمزه و پاییز نه گرم است و نه سرد و فصل ریزش برگ درختان است و زمستان سرد است.

ترجمه صفحه 83 عربی هفتم

شرح: الوانی چیست؟
معلم: رنگ ها چیست؟

دانش آموزان: الاسود، العابد، الاحمر، الاخضر، الازرق، الاسفار.
دانش آموز: سیاه، سفید، قرمز، سبز، آبی و زرد

شرح: مثال برای کسانی که زندگی می کنند چیست؟
معلم: نمونه ای از این رنگ ها چیست؟

دانش آموزان: غرب سیاه است و یاران سفید و رمان سرخ و درخت سبز و دریا خالی و سفره خالی.
دانش آموز: کلاغ سیاه، ابر سفید، انار قرمز، درخت سبز، دریای آبی و موز زرد.

ترجمه صفحه 84 عربی هفتم

لْمُدَرِّس: شناخت جمهوری اسلامی ایران چیست؟
معلم: رنگ پرچم جمهوری اسلامی ایران چیست؟

دانش آموزان: الخأضْرُ وَأْبْیَضُ وَأْحْمَرُ.
دانش آموز: سبز، سفید و قرمز

پرچم ایران

پرچم ایران

به تمرینات درس 12 عربی هفتم پاسخ دهید

جواب تمرینات صفحه 85 عربی هفتم

در جای خالی گزینه مناسب را بنویسید.

جواب تمرینات صفحه 85 عربی هفتم

1. دیروز سه شنبه بود. پس امروز چهارشنبه است.
2. امروز شنبه و فردا یکشنبه است.
3. اول فصل بهار است.
4. زمستان فصل سردی است.

ترجمه کردن.

1 لَوْنُ السَّحابِ، ابْیَضُ. رنگ ابر سفید است.

2 لُونُ الْأراقِ، أخضَرُ. رنگ برگها سبز است. ر

3 لَوْن الْغُرابِ، أسوَدُ. رنگ کلاغ سیاه است.

4 لَوْنُ الرُّمّانِ، أَحْمَرُ. رنگ انار قرمز است.

5 لَوْنُ السَّماءِ، أزْرَقُ. رنگ آبی آسمانی است.

6 لْوْن الُمَوزِ، أصْفَرُ. خمیر موز زرد است.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم