درس دوازدهم نگارش ششم با جواب

درس دوازدهم نوشتن شش با پاسخ

پاسخ به فعالیت های ویرایش ششم درس 12

درس دوازدهم نوشتن شش با پاسخ

اطلاع دادندرس دوازدهم: دوستی و مشاوره

املا و واژگان صفحه 76 چاپ ششم

1 در جملات زیر کلمات صحیح را در کمان انتخاب و بنویسید.
* در همه خوبی ها و بدی ها به دوستان خود ( مشفق /مشفغ / موسفق) بودن.
پاسخ: مشفق
* چون دوستان جدیدی پیدا می کنید، به دوستان پشت کنید ( حن/ .هن/ کوهن) مکن
پاسخ: .هن
* دوستی او با مردم و (احسان / احسان/مهربانی) آرام باش.
پاسخ: مهربانی

جواب صفحه 77 چاپ ششم

2 به عنوان مثال با کلمات داده شده چهار کلمه جدید بسازید.
پاسخ: املا و واژگان صفحه 76

3 مطابق شکل کامل کنید.

او + رفت = او هم رفت ، این یعنی برفت
همی + رم = همی رام ، این یعنی من می روم
همی + زنم = همی زنم ، این یعنی زدم
+میخندی = تو هم خندیدی ، این یعنی خنده

پاسخ صفحه 78 چاپ ششم

1 متن زیر را بخوانید و کلمات مناسب را در جاهای خالی بنویسید.
ناری آواز نمی خواند. گل چشم باز نمی کند. انگار همه منتظر فصل بودند…بهارهستند .. فصل تجدید حیات طبیعت هستند .فصل گل … زیبا… و بوته ها س ..سرسبز… .. و آسمان … ..بلو… .. که آفتاب داغ است و … ..نوع… .. می درخشد و من پشت پنجره منتظر می مانم …..رسیدن….. من نشسته ام در انتظار فصلی که عشق و … .. شور… .. زندگی زن

2 از دوستت چه انتظاری داری؟ در سه خط بنویسید.
پاسخ: امیدوارم دوستم با من صادق باشد، به من دروغ نگوید، به من تبریک نگوید، و به بزرگترها و بزرگترها به خصوص پدر و مادرش احترام بگذارد. مصمم باش، به من اعتماد کن، صادق باش. با غم و شادی در کنارم باش و تنهام نگذار. اگر رازی را به شما گفتم، به دیگران نگویید.

3 در یک پاراگراف توضیح دهید که مزایای مشاوره چیست و با چه کسانی باید مشورت کرد؟

در یک پاراگراف که با آن مشورت می کنید توضیح دهید

موارد بیشتر از دوستان پاسخ درس همگام سازی:

پاسخ: 1 از افکار دیگران کمک بگیرید
2 خطاها را شناسایی کنید
3 راه حل مناسب را دریافت کنید
4 جلوگیری از توبه
و همچنین فرمودند:
5 مبارزه با استکبار و استبداد
6 جهت گیری
7 کامرون
با افراد بزرگتر از ما مانند والدین، عموها، عموها، معلمان، مشاوران و …

پاسخ: : باید از بزرگترهایی که بیشتر از مامی می دانند بپرسیم چرا به دردسر نمی افتیم؟

پاسخ: : مشورت نکردن موجب ضعف انسان می شود، مشورت کننده دارای عقل کامل است

پاسخ: : مشورت در کارها نشانه قوی بودن کمال عقل انسان و انتظار در امور است زیرا همه علم دارند.

پاسخ: : مشورت فواید زیادی دارد، اگر با فردی مشورت کنیم می توانیم خوب فکر کنیم، با والدین هم مشورت می کنیم و اگر موضوع مربوط به دیگران است می توانیم با دیگران مشورت کنیم.

پاسخ: : مشاوره فواید زیادی دارد، اگر با دیگران مشورت کنیم در کاری که می خواهیم موفق می شویم و با سالمندان مانند معلم، مادر، پدر، معاون اجرایی و… مشورت می کنیم. بر. فعال شد.

کارگاه نگارش صفحه 79 ویرایش ششم

1 خاطره روز اول مدرسه و یافتن اولین دوست خود را در دو پاراگراف بنویسید.
این به شما بستگی دارد، اما در اینجا چند نمونه آورده شده است

کارگاه نگارش صفحه 79 ویرایش ششم

پاسخ: : روز اول مدرسه یا مامانم به مدرسه رفت اونجا با دوستی بودم که تو مهدکودک دیدم تو هم مدرسه بودیم و خوشحال بودیم خلاصه برای چهارمی از هم جدا شدیم ولی تو یه مدرسه دیگه با یک دختر می دانستم زهرا بهرامی است که حالا که کلاس ششم هستم با او خواهیم بود و او را ترک نمی کنیم.

پاسخ: : اول که به کلاس رسیدم سر میز آخر نشستم بغل پرویی داشتم وقتی اسمم را صدا زدند فکر کردم می خواهند دعوا کنند اما بعد از دوبار گفتن لذت بردم خواهر رفت. و مرا با دوستانش تنها گذاشت.. من خیلی با دوستان خواهرم بازی کردم، بنابراین دوستان خواهرم دوست من شدند.

پاسخ: : مدرسه هنوز نرسیده بود. و من منتظرش بودم و یک ماه بعد فردا صبح اولین روز مدرسه بود من و مامانم صبح رفتیم مدرسه اون روز بهترین روز مدرسه بود.
و من او را به عنوان یک خواهر انتخاب کردم، من خواهرم را دوست دارم.

پاسخ: : لحظه شماری می کردم تا روز مدرسه برسد. مادرم قرآن را رد کرد و پدرم آمد و گفت اگر خدا بخواهد موفق می شوی. او مرا به مدرسه برد و من وارد حیاط مدرسه شدم و به کلاس رفتم، هنوز کلاس ششم هستم، ما با هم دوست هستیم.

2 ضرب المثل دوست من تا زمانی که پول داری من قربانی زندان می شوم. در چند خط توضیح دهید
پاسخ: برخی افراد دوستی را فقط به نفع خود می‌جویند، بنابراین تا زمانی که بدانند از دوستی دیگری سود می‌برند، دوست می‌مانند، اما وقتی متوجه می‌شوند که دوستانشان برایشان فایده‌ای ندارد، او را تنها می‌گذارند و دیگر با او دوست نمی‌شوند. به او.

نمونه های دیگر:

پاسخ: یعنی برای پول با دیگران دوست می شویم وقتی پولمان تمام می شود دوستی تمام می شود.

پاسخ: : همه شما افراد تازه واردی دارید، اما وقتی به کمک آنها نیاز دارید، همه شما را ترک می کنند.

پاسخ: یعنی پول دوستی آورد نه تو.

پاسخ: دوستی برخی از مردم به این دلیل است که از دیگران سوء استفاده می کنند و به دنبال منفعت خود هستند و در دردها با ما همدردی نمی کنند، بلکه شادی ها را به نفع خود تقسیم می کنند.

پاسخ: : عشق، همه دوستت دارند و دوستت دارند، اما وقتی پول نداشته باشی همه می روند.

پاسخ: یعنی اگر پول داری دوست هم داری و اگر پول نداشته باشی دوست نداری.

پاسخ: یعنی اگر آدم به اندازه همه پول داشته باشد، می رود و می بیند.

آرزو کامیاب: هر وقت پول داشته باشی تو را استخدام می کنند، اما وقتی به کسی نیاز داری کسی به تو کمک نمی کند.

پاسخ: : اگر کسى دوستى داشته باشد که ثروت زیادى دارد، مانند برادر به او مى چسبد، ولى اگر ثروتى نداشته باشد او را رها مى کند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم