درس شانزدهم نگارش ششم با جواب

درس 16 ششم را با جواب بنویسید

به فعالیت های کتاب مقدس ششم در درس 16 پاسخ دهید

درس 16 ششم را با جواب بنویسید

اطلاع دادندرس 16: برچسب مطالعه

آموزش املا و واژگان صفحه 95 ویرایش ششم

صفحه 95 چاپ ششم

در هر جمله، زیر شکل صحیح کلمات در کمان، یک خط بکشید.
الف) لازم به ذکر است که جماعت، ( شایسته نوع گفتار چیست؟
ب) آگاهی از (احوال سلامگذشته یکی از فواید قصه گویی است.
ج) آداب روایت این است که الفاظ محال است و .اف) نگو.
د) هنگام خواندن دستور، ( گوش کن پیچیده ) حوصله شدن .

جواب صفحه 96 چاپ ششم

⭕ 2 در جدول زیر کلمات معنی دار درس را پیدا کرده، آنها را بیابید و یادداشت کنید.

جواب صفحه 96 چاپ ششم

پاسخ: انضباط، کمبود، میل، وصف، شایسته، سلاطین، اعتدال، عبرت

⭕ پنج کلمه را که با “خواندن” و “خواندن” ترکیب شده اند، بنویسید.
پاسخ: پاسخ: کتاب بخوانید، آواز بخوانید، شعر بخوانید، کارت بخوانید، مطالعه کنید

جواب صفحه 97 چاپ ششم

ادامه 1 متن زیر را در یک پاراگراف ادامه دهید و عنوانی را برای پست خود انتخاب کنید
در اتاق نشسته بودم و به کتاب های کتابخانه نگاه می کردم، ناگهان چشمانم به کتاب خیره شد…

جواب صفحه 97 چاپ ششم

پاسخ های بیشتر:

پاسخ: او در اتاق نشسته بود و به کتاب های کتابخانه نگاه می کرد. ناگهان کتاب قرآن سال پنجم را دیدم. چقدر دلم برای قرآن سال قبل تنگ شده بود وسوسه شدم و دوباره چنگ زدم و گوشه ای نشستم. و شروع به خواندن یک سوره کرد. سوره ای که مرا به اوج آسمان برد!!!.

پاسخ: شازده کوچولو افتاد. با وجود اینکه این کتاب را بارها و بارها خوانده بودم، باز هم وسوسه شدم که آن را بخوانم! دلم را به دریا انداختم و دوباره بریدم. و من آن سخنان خوب روباه را تکرار کردم: به نظر نمی رسد اما با چشم دل. آنچه اصلی است از نظر پنهان است. یا کسی چیزی نمی داند. اینها عباراتی هستند که به ندرت هر روز تکرار می شوند.

⭕ 2 یکی از داستان هایی که تا به حال نشنیده اید را به زبان ساده بنویسید.
یکی از داستان هایی که تا به حال نشنیده اید

کارگاه نگارش صفحه 98 چاپ ششم

⭕ 1 ضرب المثل “کبوتر با کبوتر باز با پرواز باز و کند همجنس” را توضیح دهید.
پاسخ: همه باید با افراد همجنس، با همان طرز فکر و روحیه معاشرت کنند. زیرا این افراد به دلیل شباهت می توانند دوستان خوبی باشند.

⭕ 2 استقبال خود را از ضرب المثل “این دوستان فریبنده که می بینی مثل شیرینی هستند” بنویسید.
پاسخ: برخی از افراد به دلیل بهره مندی از آن دوستی با فردی دوست می شوند و تنها در لحظات شادی و خوشی با او هستند و در مواقع سختی او را رها می کنند. در واقع آنها مانند مگس هایی هستند که در جایی که شیرینی هست جمع می شوند و بعد از اتمام آن پراکنده می شوند.

⭕ 3 دو ضرب المثل را که یاد گرفته اید در کتاب فارسی سال های قبل بنویسید.
پاسخ: 1: کوه به کوه نمی رسد، مرد به مرد می رسد.
2: آشپزی که دوتا درست می کند شور یا بی نمک می شود.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم