درس ششم عربی هفتم

درس ششم عربی هفتم

گام به گام درس 6 عربی هفتم

درس ششم عربی هفتم

درس ششم

معنی لغات درس ششم عربی هفتم

معنی لغات درس ششم عربی هفتم

ترجمه متن صفحه 48 عربی هفتم

الذجُمَلاتُ الذَّهَبیَّهُ
پاسخ: عبارات طلایی

لَعِبَ یاسِرٌ مَعَ أصْدِقائِهِ فی الْمَدَرَسَهِ. بعد از ظهر یاسر را به خانه برگردانید.
پاسخ: یاسر با دوستانش بود. در مدرسه بازی می کردند. یاسر بعد از ظهر به خانه برگشت.

هوَ طَرَقَ بابَ الْمَنْزِلِ.
پاسخ: در زد.

شنید که پدرش به در گوش می دهد، سپس رفت و در را فتح کرد و از او پرسید:
پاسخ: مادرش صدای در را شنید. بعد رفت و در را باز کرد و پرسید:

الُأُمُّ: حالت چطور است؟
پاسخ: مادر: چطوری؟

الُوَلَدُ: انا بِخَیرٍ.
پاسخ: پسر: من خوبم.

الامت: واجبات شما چیست؟
پاسخ: مادر: شغلت چیه؟

یاسر: حفظ این عبارات طلایی.
پاسخ: یاسر: حفظ آن عبارات طلایی.

ترجمه متن صفحه 49 عربی هفتم

ترجمه متن صفحه 49 عربی هفتم

«مذا مَلَکَ الْأراذِلُ; هَلَکَ الْأفاضِل. »
پاسخ: امام علی هر گاه که فروتنان حاکم شدند; شایسته بمیر

«مَن زرَعَ الْدُوْان; حصَدَ الْخُسْرانَ.» .
پاسخ: همه دشمنی می کارند. تلفات محصول (اره، گردن، گردن)

“تجربه بالاتر از علم است.”
پاسخ: تجربه برتر از علم است. تجربه بالاتر از علم است. تجربه برتر از علم است.

“خیر برای مردم، به نفع آنها برای مردم.”
پاسخ: بهترین افراد برای مردم مفیدترین هستند.

«مسلمان، مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لَسانِه وَ یَدِهِ».
پاسخ: مسلمان کسی است که زبان و دست سالم داشته باشد. (مطمئن باش.)

زبان گناهکار، گناهکار.»
پاسخ: زبان مقصر کوتاه است.

ترجمه متن صفحه 49 عربی هفتم

ارسال شده توسط مرید ستایش:
قدیمی: کشاورز ریحان کاشت.

دختر: این بازیکن پرچم ایران را به اهتزاز درآورد.

تمرینات پاسخگویی

پاسخ تمرین صفحه 50 عربی هشتم

التَّمْرینُ الْأولّ

مترادف و متضاد را مشخص کنید. (=، ≠)

عُدْوان صَداقَه / جاهِل عالِم / أَراذِل /فاضِل / أفضَل = یْر
دشمنی دوستی / نادان عاقل / فروتن شایسته / بهتر بهتر

بِدایَه نهایی غالیَه / عُدْوان = عَداوَه / خَلْفَ = وَراءَ
شروع پایان / ارزان گران / دشمن دشمن / برگشت برگشت

التَّمْرینُ الثّانی

کلمه ناهماهنگ در هر مجموعه چیست؟

جواب تمرین صفحه 50 عربی هشتم

1 (پرچم / خواهر / برادر / پسر)

2 (دست / آب / صورت / زبان)

3 (تیشرت / پیراهن زنانه / تلفن همراه / شلوار)

4 (کوتاه / پنجره / در اتاق / اتاق خواب)

5. خروج / وارد / مرد / پایین)

پاسخ تمرین صفحه 51 عربی هشتم

التَّمْرینُ الثّالث

بخوانید و ترجمه کنید.

ستایش مخصوص خدایی است که آسمانها و زمین را آفرید (اعطای 1)
پاسخ: سپاس خداوندی را که آسمانها و زمین را آفرید.

همان که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید (انبیاء/33)
پاسخ: اوست که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید.

هو بَحَثَ عَنِ الْکُتُبِ.
پاسخ: دنبال کتاب می گشت.

هیَ وَصَلَتْ إلَی بَیتِها.
پاسخ: به خانه اش رسید.

نا قَرُبْتُ مِنَ الْقَریَهِ.
پاسخ: به روستا نزدیک شدم.

نا سَأَلْتُ مُدَرِّسی.
پاسخ: از استادم سوال پرسیدم

پاسخ تمرین صفحه 52 عربی هشتم

التَّمْرینُ الرّبِعُ

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

1 الْمُعَلِّمُ …………………………… .. صَفَّهُ. (دَخَلَ / دَخَلْتُ)
معلم وارد کلاسش شد. (ورود / ورود)

2 الطِّفلَهُ ………………………………. مَعَ صَدیقاتِها. (لَعِبْتَ / لَعِبَتْ)
پسر با دوستش بازی می کرد. (شما بازی کردید / بازی کردید)

3 ناَ …………………………………………………. تولید محصول. (حَصَدَ / حَصَدْتُ)
من محصول را برداشت کردم. (من برداشت کردم)

4 َنتَ ش الشَّجَرَهَ. (َعِدَ / عِدْتَ)
از درختی بالا رفتی (پوجاوا / پوجاوا)

5 أنتِ ………………………… جَوَالَکِ؟ (وَجَدْتِ / وَجَدْتُ)
موبایلت رو پیدا کردی؟ (پیدا شد)


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم