درس ششم قرآن هفتم با جواب

درس 6 قرآن 7 با جواب

به فعالیت های درس 6 قرآن هفتم پاسخ دهید

درس 6 قرآن 7 با جواب

معنی لغات و متن کتاب هفتم قرآن با پاسخ به همراه پاسخ انس با قرآن در منزل و فعالیت در صفحات 58، 59، 61 و 62 از درس ششم هفتم. مقطع تحصیلی

پاسخ درس 6 قرآن هفتم

به فعالیت جلسه اول درس 6 پاسخ دهید

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت 1: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید و سعی کنید معنی کلمات را حفظ کنید.

آنها فکر می کنند، درختان زیتون، درختان خرما، ستاره ها، میوه ها، کشت، عقل و اندیشه.

1. رع کشاورزی، کشت شده 5.ثمرات مجموعه میوه
2. يتون یتون 6. یتتفکرون آنها فکر میکنند
3.نخیل درختان نخل، درختان خرما را جمع آوری کنید 7. نُجم مجموع ستارگان، ستارگان
4. انعاب مجموعه آب میوه، درختان انگور 8. یعقِلونَ دلیل

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: معنی این ترکیبات و عبارات قرآنی.

1. و النخل و الاعناب: درختان خرما و تاکستان

2. و از همه میوه ها: و از همه میوه ها
3. َّنَّ فِی ذلِکَ لایَهً: حتما نشانه ای هست

4ِ. قَومٍ یَتَفَکَّرونَ: برای یک گروه متفکر
5. لِقَومٍ یَعقِلونَ: برای یک گروه متفکر

انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه آیات 11 تا 12 سوره نحل را کامل کنید.

1

با آب باران، محصولات زراعی و درختان زیتون و درختان خرما و تاکستان ها برای شما رشد می کند.

2. و از همه میوه ها:

و از همه میوه ها

3. َّنَّ فِی ذلِکَ لَآیَهً لِقَومٍ یَتَفَکَّرونَ:

این قطعا نشانه ای برای افرادی است که فکر می کنند.

4. وَسَخَرَلَکُمُ اللی وَالنَّحَرَ وَالشَّمسَ وَالقَمَرَ:

و شب و روز و خورشید و ماه را در خدمت خود قرار ده.

5. وَالنُّجُومُ مُسخَّراتٌ بِأمرِهِ:

و ستارگان رام تحت فرمان او هستند.

6. َّنَّ فِی ذَلِکَ لِآیاتٍ لِقَومٍ یَعقِلونَ:

مطمئناً سرنخ هایی برای افراد استدلالی وجود دارد.

از صفحه 273 قرآن کریم سه ترکیب یا جمله ساده بنویسید و بنویسید.

1للذینَ = کسانی که

2 عذاب علیم = غذای دردناک

3 و هو العزیزُ الحکیم = و او شکست ناپذیر و خردمند است

به فعالیت جلسه دوم درس 6 پاسخ دهید

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت 1: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید و سعی کنید معنی کلمات را حفظ کنید.
زنبورها، کوه ها، درختان، وحی، شفا، خانه ها

1.اوحی او فاش کرد 5. شَجَر، شَجَرَه درخت
2.نَوح عسل زنبور عسل 6. مُختَلِف غواصان
3.جِبال کوه، کوه 7. اَلوان لون، رنگ ها را جمع آوری کنید
4. بُیوت جمع آوری قطعات، خانه ها 8. شفافا رفتار

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: معنی این ترکیبات و عبارات قرآنی.
1. وَأَوحَی رَبُّکَ: پروردگارت نازل کرده است
2 راه حل: به زنبور
3. از کوه: از کوه ها
4 .من الشَّجَرِ: از درخت
5 .متَلِفٌ اَلوانُهُ: رنگ آنها متفاوت است
6. فِیهِ شَفاءٌ لِلنَّاسِ: شفای مردم است

انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه این عبارات قرآنی را کامل کنید و شماره آیه مربوطه را در مقابل بنویسید.
1. و چون خدا در آسمانها و زمین غیب است.

و آسمان و زمین از آن خداست.ناح / ۷۷

2. اللهِنَّ الله علی كُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ:

یقیناً خداوند بر هر کاری تواناست. نحل / 77

3.

و خداوند شما را از خانه هایتان اتاق و استراحتگاه قرار داد. نحل / 80

4. اللهِنَّ الله یَمُرُ بِالعَدلِ وَ الحسانِ:

یقیناً خداوند به عدل و نیکی فرمان می دهد.ناح / 90


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم