درس نهم عربی هفتم

درس نهم عربی هفتم

گام به گام درس نهم عربی هفتم

درس نهم عربی هفتم

درس جدید

معنی لغات درس 9 عربی هفتم

معنی لغات درس 9 عربی هفتم

معنی صفحه 66 عربی هفتم

معنی صفحه 66 عربی هفتم

پاسخ: 1 آقای زارعی کشاورز است و همسرش هم همینطور.
2 با فرزندان خود در روستا زندگی می کنند.
3 عارف از برادران و سمیه از خواهرانش بزرگتر است.
4. خانواده های موفقی هستند.
5. خانه شما تمیز و باغ شما پر از درختان پرتقال و انگور و انار و سیب.

هاور بین والدین و فرزندان
گفتگوی پدر و فرزندان

معنی صفحه 66 عربی هفتم

معنی صفحه 67 عربی هفتم

والدین: دروغگو هستی یا عارف؟
پدر: ای عارف کجا بودی؟
عارف: بلى بَيْتِ الْجَدِّ وَ الْجَدَّهِ مَعَ صدِقٍ وَحامِدٍ.
عارف: در خانه پدربزرگ و مادربزرگش با صادق و حامد.

والدین:: چطوری برمیگردی راستی یا حمید؟
پدر: ای صادق و حامد چطور برگشتی؟
الخأوان: بِالسَّیَارَهِ.
دو برادر: با ماشین.

والدین: چرا فرزندانتان را دوست دارید؟
پدر: بچه ها چرا رفتید؟
برادر: لِمُساعَدَهِ جَدِّنا.
برادران: برای کمک به پدربزرگمان.

هوار در میان پدر و مادرش:
گفتگوی مادر و دختر.

معنی صفحه 67 عربی هفتم

ال: والده: این طلاست یا سم؟
مادر: کجا رفتی سمیه؟
سُمَیّه: بلى بَيْتِ الْجَدِّ وَالْجَدَّهِ مَعَ شَيْماءَ وَرَجْسَ.
سمیه: خونه پدربزرگ و مادربزرگ با شیما و نرگس.

به نظر می رسد: چطور برمیگردی یا شیما یا نرجس؟
مادر: ای شیما و نرگس چطور برگشتی؟
شرح: بِالسَّیّارَهِ.
دو خواهر: با ماشین.

به نظر می رسد: چرا فرزندان خود را می پرستید؟
مادر: دخترا چرا رفتی؟
برنامه های کاربردی: لِمُساعَدَهِ جَدَّتِنا.
خواهران: برای کمک به مادربزرگمان.

معنی درس عربی نهم هفتم

معنی صفحه 68 عربی هفتم

معنی صفحه 68 عربی هفتم

تمرینات درس 9 عربی هفتم

جواب صفحه 69 عرب هفتم

التَّمْرینُ الْأولّ

با توجه به متن درس جملات صحیح و نادرست را مشخص کنید.

1 تعداد پسر و دختر پنج نفر است. (غ)
پاسخ: تعداد دختر و پسر پنجاه نفر است.

2 السَّیِّدُ زارعیّ مُدَرِّسُ الْکیمیاءِ. (غ)
پاسخ: آقای. زارعی استاد شیمی است.

3 درختان رومیان در باغ سید زارعی. (ص)
پاسخ: در باغ آقای زارعی انار هست.

4 هدف پسران و دختران گسترش پدربزرگ و پدربزرگ است. (ص)
پاسخ: هدف پسران و دختران کمک به پدربزرگ و مادربزرگشان بود.

جواب صفحه 70 عربی هفتم

التَّمْرینُ الثّانی

جملات زیر را ترجمه کنید و زیر زمان های گذشته خط بکشید.

1 جا بینتان، کام قَرَأْتُما دَرسَکُما؟
پاسخ: آهای دخترا (دو دختر) چطوری درست خوندی؟

2 أيُّهَا الطُّلّابُ، لِماذا فَتَحْتُمْ بواب الصُّوفوفِ؟
پاسخ: دانش آموزان، چرا کلاس ها را باز کردید؟

3 أیّتُهَا السَّیِّداتُ ، أَ سَمِعْتُنَّ وْتَ أطفالِکُنَّ؟
پاسخ: خانم ها صدای بچه هایتان را شنیده اید؟

4 یا أُستاذُ ، هَلْ سَمَحْتَ لی بِالْکَلامِ؟
پاسخ: استاد میشه با من صحبت کنی؟

التَّمْرینُ الثّالث

ترجمه کردن.

قَرَأْتُم: تو می خوانیبله خواندیم: او نمی خواند
بَدَأتُ: داشتم شروع می کردم موضوعات ذکر شده: تو شروع کردی.
سَمِعْنا: گوش کردیمنتُما سَمِعْتُما: شنیدی
وَصَلْتُم: شما رسیده اید نتُمْ وَصَلْتُم: تو نیومدی
سَمَحَ: مجاز موضوعات ذکر شده: اجازه دادی
قَطَعْتِ: بریدینتُما ما قَطَعْتُما: برش ندادی

جواب درس نهم عربی هفتم


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم