درس هشتم قرآن هفتم با جواب

درس هشتم قرآن هفتم با جواب

به فعالیت های درس هشتم قرآن هفتم پاسخ دهید

درس 6 قرآن 8 با جواب

معنی لغات و متن کتاب قرآن هفتم با جواب همراه با پاسخ انس با قرآن در منزل و فعالیت. صفحه 74، 75، 77 و 78 درس هشتم کلاس هفتم

پاسخ درس هشتم قرآن هفتم

به فعالیت جلسه اول درس 8 پاسخ دهید

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت 1: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید و سعی کنید معنی کلمات را حفظ کنید.

غار، آماده، آشکار، بهترین، زینت

1انزل او پایین آمد، او پایین آمد 5. بله کی، کی
2جَعَلنا گذاشتن 6 کَهف کووا
3 ینَه زینت، زیبایی 7 در ببخش، بده
4 احسان هر چه بهتر، بهتر 8 لَدُن آ

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: معنی این ترکیبات و عبارات قرآنی.

1. أَلاحَمدُ لِلّهِ الّذی ستایش خدا
2. انزل علی عبد الکتاب: کتاب را برای بنده اش فرستاد

3. نّا جَعَلنا: ما قطعا انجام دادیم
4. چه جهنمی: آنچه روی زمین است

5. ینَهً لَها: زینتی برای آن
6. لِلَی الکَهفِ: به سمت غار

7. فَقالُوا رَبَّنا: پس گفتند: پروردگارا!
8. اتِنا مِن لَدُنکَ: ما را از خودت (خودت) ببخش
انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه این عبارات قرآنی را از سوره کهف کامل کنید.
1.

حمد خدایی را که در مورد بنده اش کتاب فرستاد و هیچ غلطی در آن نگذاشت.

2. نِنّا جَعَلنا ما عَلَی الرَازِ زینَهً لَها:

ما آنچه را در زمین است زینت او قرار دادیم.

3 ..

بیایید آنها را آزمایش کنیم تا ببینیم کدامیک بهتر عمل می کند.

4.

وقتی جوان به غار پناه برد.

5. قَالُوا رَبَّنا أاتِنا مِن لَدُنکَ رَحمَهً…:

سپس گفتند: پروردگارا، ما را به خاطر خود ببخش.

به فعالیت جلسه دوم درس 8 پاسخ دهید

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت 1: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید و سعی کنید معنی کلمات را حفظ کنید.
گفتیم کوچولو، سجده کردند، عمل کردند، ظلم نمی کند

1یَقولونَ میگویند 5 لایَظلِمُ ظلم نمی کند، ظلم نمی کند
2 کوچک، کوچک Poc 6 اَحَد کسی، منحصر به فرد، منحصر به فرد
3 وَجَدوا پیدا شد 7 قُلنا ما گفتیم
4 عمل کنید عمل کردند، کردند 8 سَجَدوا سجده کردند

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: معنی این ترکیبات و عبارات قرآنی.
1. وَجَدُوا ما عَمِلُوا: و آنچه را که انجام دادند را یافتند
2. لایَظلِمُ رَبُّکَ: پروردگارت اشتباه نمی کند
3. و اگر بگوییم: و هنگامی که به فرشتگان گفتیم:
4. فاسد جز شیطان: پس جز ابلیس سجده کردند
5. این کتاب: این یک گزارش عملیات است
6. َکَلَقَکَ: او تو را آفرید
انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه این عبارات قرآنی را کامل کنید و شماره آیه مربوطه را در مقابل بنویسید.

1.

آیا به کسی که شما را از خاک آفرید ایمان نیاوردید؟ /هف / 37

2. لا قوه الا بالله:

نیرویی جز خدا نیست. /هف / 39

3. وَقَقُلُونَ یا وَیلَتَنا مالِ هذَا الكِتابِ:

و می گویند وای این کارنامه برای ما چیست؟

یغدر کوچک و بزرگ نیست جز:

جز آنچه در نظر گرفته می شود چیز کوچک و بزرگی باقی نمانده است.

وَجَدُوا ما عَمِلُوا حازِراً:

و آنچه را که انجام دادند را یافتند.

وَ لا یَظلِمُ رَبُّکَ اَحَداً:

و پروردگارت کسی را آزار نمی دهد. /هف / 49 3


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم