درس پنجم قرآن هفتم با جواب

درس پنجم قرآن هفتم با جواب

به فعالیت های درس 5 از قرآن هفتم پاسخ دهید

درس پنجم قرآن هفتم با جواب

معنی لغات و متن کتاب هفتم قرآن با پاسخ به همراه پاسخ انس با قرآن در منزل و فعالیت در صفحات 50، 51، 53 و 54 درس پنجم هفتم. مقطع تحصیلی

به فعالیت های درس 5 از قرآن هفتم پاسخ دهید

به فعالیت جلسه اول درس 5 پاسخ دهید

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت 1: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید و سعی کنید معنی کلمات را حفظ کنید.

دعا، دعا، بهشت، ایمان، پدر و مادرم، روز، میدان، شکرگزاری، گوش دادن

1 سَماء آسمان 6 رّیَّه کودک، نسل
2حَمد با تشکر و ستایش 7 نماز دعا، درخواست
3 سامی گوش داده به 8 روز روز
4 مقیم تنظیم کننده 9ولید والدین من
5 نماز دعا 10 در .مِن ایمان داشتن، با ایمان

پاسخ به فعالیت قرآن هفتمفعالیت دوم: معنی این ترکیبات و عبارات قرآنی.
1. اَلاحَمدُلله: ستایش خدا.

2. گوش دادن به دعا: شنونده دعا
3. مصقیمَ الصَّلوهِ: برگزار کننده نماز

4. لِوالِدَیَّ: والدین من
5. لِلمُؤمِنینَ: مؤمنان

6. از اولاد: از نسل من (فرزندان)
7. فی السَّماءِ: در آسمان

انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه این عبارات قرآنی را از سوره ابراهیم کامل کنید.

جای خالی با جدا می شود!

1 سپاس و حمد خدا که من اسماعیل اسحاق
2 همانا پروردگار من شنونده دعاست
3 پروردگارا دعای من
4 پروردگارا دعای من
5 خدایا پدر و مادرم و مؤمنان را بیازمای

ج حداقل سه ترکیب یا جمله ساده از صفحه 258 قرآن کریم را بنویسید و تفسیر کنید.

1 به اذن پروردگارم: به اذن پروردگارت

2. خالق همه چیز: خالق همه چیز

3 َالدینَ فیھا: آنجا جاودانه اند

پیام قرآنی صفحه 51 هفتم

پیام قرآنی صفحه 51 هفتم

به فعالیت جلسه دوم درس 5 پاسخ دهید

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت 1: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید و سعی کنید معنی کلمات را به خاطر بسپارید.
بندگان، پرهیزگاران، چشمه ها، بهشت ​​ها، جزا

1 عباد بندگان، گروهی از غلامان 4 اویون چشمه ها، همان مجموعه
2 متقیان مردم با ترحم 5 عذاب عذاب، مجازات
3 بهشت بهشت، مجموع بهشت 6 علیم دردناک

پاسخ به فعالیت قرآن هفتمفعالیت دوم: معنی این ترکیبات و عبارات قرآنی.
1. اِنَّ عِبادی: قطعا سرورهای من

2. اَنَّ المُتَّقینَ: قطعاً مردم متدین

3. در بهشت ​​و در چشم: در بهشت ​​ها و چشمه ها

4. العَذابُ الاَلیم: عذابی دردناک

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت 3: جدول را مطابق شکل کامل کنید.

مفرد معنی جمع معنی
جَنَّه بهشت، باغ جَنّات بهشت، باغ ها
ایَه نشانه، آیه .ایات نشانه ها، آیات
نتیجه میوه .مَرات میوه ها
مُؤمِنَه زن مؤمن مؤمنان زنان مؤمن

نتیجه میگیرم: کلماتی که به (e) ختم می‌شوند معمولاً پس از حذف (e) و اضافه کردن (s) بسته می‌شوند.
انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه این عبارات قرآنی را کامل کنید و شماره آیه مربوطه را در مقابل بنویسید.
1. پرهیزگاران در بهشت ​​و چشم:

یقیناً در بهشت ​​و در چشمه ها پرهیزگارانی هستند.پدرا / 45

2. أُدخُلُوها بِسَلامٍ ءامِمینَ

آن را به ایمنی و سلامت معرفی کنید.پدرا / 46

3. آفرينش آسمانها و زمين به حق:

آسمان و زمین را به درستی آفرید.نحل / 3 1

ج حداقل سه ترکیب یا جمله ساده از صفحه 263 قرآن کریم را بنویسید و تفسیر کنید.

فَاَنزَلنا : پس ما موفق شدیم

لَقنَاالإنسانَ : ما انسان را آفریدیم

لَکُم فیھا: برای شما در آن

پیام قرآنی صفحه 54 قرآن هفتم

پیام قرآنی صفحه 54 قرآن هفتم


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم