درس چهاردهم نگارش ششم با جواب

درس چهاردهم نوشتن ششم با جواب

به فعالیت های متن ششم درس 14 پاسخ دهید

درس چهاردهم نوشتن ششم با جواب

اطلاع دادندرس چهاردهم :: راز زندگی

املا و دانش ادبی درس 14 ویرایش ششم

پاسخ صفحه 83 چاپ ششم

به سوال 1 پاسخ دهید

1 با توجه به متن درس جملاتی را بنویسید که در آنها از کلمه “گل” استفاده شده است.

صفحه 83 چاپ ششم
پاسخ: گل با خنده گفت:
گفتگوی غنچه ها و گل ها از داخل باغ به گوش می رسد / دوباره
گل به زندگی اشاره دارد.
بالاخره یک گل است.

ویرایش ششم درس چهاردهم با جواب

جواب صفحه 84 چاپ ششم

به سوال 2 پاسخ دهید

2 جدول را با توجه به متن درس کامل کنید.
2 جدول را با توجه به متن درس کامل کنید.

به سوال 3 پاسخ دهید

3 از درس هایی که تاکنون آموخته اید دو مثال مبالغه و دو مثال مناظره بنویسید.

3 از درس هایی که تاکنون آموخته اید دو مثال مبالغه و دو مثال مناظره بنویسید.

پاسخ:
مناظره: 1: طغیان با آه گفت: زندگی خنده است / گوشه نشستن.
2: گل خندید و گفت: زندگی رونق دارد / با زبان سبز راز می گوید.

اغراق:1: سرو گوش داد و سر به عمل شیر خم کرد
2: غرش کرد و جوشید و زمین را شکست

1 برای هر یک از کلمات زیر با استفاده از علائم نگارشی جمله بنویسید.
زبان سبز:
پاسخ: درختان و گل ها به زبان سبز خود صحبت می کنند.
باغ:
پاسخ: با شکفتن گلها، باغ لبخند زد.
چمن:
پاسخ: چمزار از دور با من تماس می گیرد.

پاسخ صفحه 85 چاپ ششم

2 تصویر زیر را در یک پاراگراف توضیح دهید. برای زیباتر کردن توضیحات خود از انیمیشن استفاده کنید.

پاسخ صفحه 85 چاپ ششم

اگر پاسخ قبلی تکراری است از پاسخ های زیر استفاده کنید.

پاسخ: بسم الله خالق چهارفصل سفر به جاهایی هم جسم و هم روحت آرام می گیرد. هم جسمت …
باید به طبیعت سفر کنیم و از این نعمت خداوند بهترین استفاده را ببریم و قدر آن را بدانیم.

3 تصور کنید در یک باغ گل ایستاده اید و بلبل ها زنگ می زنند. گفتگوی خیالی بلبل و گل را در یک پاراگراف بنویسید.
پاسخ: بلبل نفس عمیقی می کشد: چه روز زیبایی! چه زمان خوبی! اما افسوس که کسی با من حرف نمی زند!
گل: پس من چی هستم؟ آیا وجود من را که سبب زیبایی باغ است نمی بینی؟
بلبل: ببخشید شما؟
گل: من گلم مظهر لطافت.
بلبل: چقدر می خواهی!
گلاگر خودخواه بودم، خودم از رنجم سوء استفاده می کردم.
بلبل : اشتباه من را ببخشید
گل: نیازی به عذرخواهی نیست… اما فراموش نکنید که گاهی برخی از اشتباهات بخشیده نمی شوند، فرصت دوست داشتن کوتاه است.

کارگاه نویسندگی درس 14 ویرایش ششم

پاسخ صفحه 86 چاپ ششم

کارگاه نگارش صفحه 86 چاپ ششم

1 داستان عشق را در یک پاراگراف خلاصه کنید.

داستان عشق را در یک پاراگراف خلاصه کنید.

پاسخ های بیشتر:

پاسخ: دو دوست صمیمی تصمیم گرفتند با هم سفر کنند. دو دوست در دشت یا صحرا قدم می زدند. آنها بر سر ماجرا با هم دعوا کردند و دوست اول با عصبانیت به صورت دوست دوم سیلی زد. امروز بهترین دوستم به صورتم سیلی زد. آن دو به کنار جو رسیدند اما همان دوست لیز خورد و به رودخانه افتاد و از این ماجرا تعجب کرد و گفت چرا وقتی به او سیلی زدی اما با نجات جانت در صخره دوست دوم پاسخ داد که آنها می خواستند بدی های شما را پاک کنند، اما هرگز بادی روی صخره نمی آمد و طوفان و سیل آن را از بین نمی برد، متشکرم.

2 آخرین داستانی را که خواندید خلاصه کنید
پاسخ: مسئولیت دانش آموز

مثلا :

پاسخ: : یک بار بود و یک بار بود. کشاورز برای قطع درخت کاج به چمنزار رفت و درخت را تکه تکه کرد. درخت با دیدن جسدش که در آتش می سوخت گریه کرد. با خنده به درخت گفتی آتش
درخت، چرا گریه می کنی؟ این حق شماست چون تولید نکردید.

پاسخ: : برای داستان خوانی خوبه، زحمت کشیدی، این همه نوشتی، اما آخه کجا بذاریم؟

پاسخ: روزی روزگاری فقیری بود که هر روز هیزم می فروخت تا به آخر ماه برسد، روزی با مرد ثروتمندی برخورد کرد و مردی به او گفت: بیچاره چه کار می کنی؟

درس 14 ششم را بنویسید

درک متن درس 14 ویرایش ششم

پاسخ صفحه 87 چاپ ششم

ب) یک پاراگراف بنویسید و از عبارت «بله، اما، اما، و چرا، چرا» استفاده کنید.
پاسخ: من اگر زیبا بودم همه مرا دوست می داشتند چون انسان ها زیبارو دوست دارند من زشتم چون انسان ها ما را به ظاهرشان می شناسند اما کار خیلی اشتباهی انجام می دهند اما برای هر نگاهی که داریم باید خدا را شکر کنیم .

پاسخ: : امروز برف بارید. سرد بود. می خواستم به حیاط بروم، اما مادرم با وجود اینکه پشت پنجره گیج می رفت و حالم بد می شد، مانع شد، چون دیدم آدم برفی کوچولویی آدم برفی می کند، چون پسر فضولی بود. اما من باهوش بودم، از مادرم فرار نمی کنم و صبر می کنم تا حالم بهتر شود.

پاسخ: اگر این افراد به جای انسان کمی انسان بودند، دنیای ما زیباتر می شد، اما حیف است که این افراد زیبایی را در ظاهر می بینند و باطنی نیست و هرگز نخواهد بود و نخواهد بود. اما من همان تغییری خواهم بود که می خواهم در دنیا ایجاد کنم، زیرا این تغییر برای من یک هدف است و هرگز شکست را نمی پذیرم زیرا من اهدافم را دوست دارم…!

هنر و سرگرمی درس 14 ویرایش ششم

جواب صفحه 88 چاپ ششم

1 از مثال زیر خوب بنویسید. [دیگه این با خودتونه]

باید دید چرخ مستی که بازی را به هفتاد دست رساند

یک بار در دست کفر، یک بار خود را از درد و سختی رها کن

نوشتن درس 14 VI

2 از نقطه شروع، پنج تا پنج خانه بشمار و حروف را بنویس. وقتی به انتهای شکل رسیدید، شمارش را از حرف آخر (f) شروع کنید و با حروف ردیف اول به همان ترتیب (پنج) ادامه دهید. با کنار هم قرار دادن حروف به یک عبارت زیبا می رسید.
خنده یعنی قلب ها زنده اند.

خنده یعنی قلب ها زنده اند.

چاپ ششم درس چهاردهم با جواب صفحه 88


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم