درس چهارم نگارش ششم با جواب

درس 4 ویرایش ششم با جواب

به فعالیت های متن ششم درس 4 پاسخ دهید

درس 4 ویرایش ششم با جواب

درس 4: داستان من و تو

درس 4 املا و واژگان، ویرایش ششم

1 در متن زیر کلمات مشخص شده را با حروف مناسب کامل کنید.

پاسخ: تلاش شما فرزندان مهربان عث… سربلندی و افتخار…ت…. من خواهم بود. عظمت iظ… مت، من و تو می خواهیم با هم باشیم، با هم و مراقب باشیم. تغییر و تغییرح1. اما ویژگی هر پدیده زنده ای است. صورت من نوشته و خطی، برای دوست یابی و …صبین من و تو کمی بیشتر نوازش کن…ا… ..چای میت.

2 برای هر یک از کلمات زیر دو نفر از اعضای خانواده بنویسید.

پاسخ: علم: دانش، معلوم

پاسخ: عزت: عزیزم

3 الف) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

خزنده + ان سیگنال خزندگان
پرنده + ان سیگنال پرنده ها
نویسنده + ان سیگنال نویسندگان
فروشنده + ان سیگنال وابسته ها

ب) چند کلمه که به این صورت نوشته شده اند بنویسید.

پاسخ: هموطنان، رانندگان، پناهندگان، متقاضیان و …

پاسخ درس 4، ویرایش ششم

او به عنوان یک ایرانی در یک پاراگراف می نویسد که برای حفظ و حراست از زبان ملی چه باید کرد

پاسخ: ما مجبور نیستیم در شهر خود به انگلیسی یا فرانسوی یا صدها زبان دیگر صحبت کنیم. ما باید پاسدار زبان مادری خود باشیم و در کشور خود به زبان بیگانه صحبت نکنیم. بگذارید همه دنیا بدانند که مردم ایران از زبان خود محافظت می کنند و دهان خود را به یاوه گویی می بندند تا کسی به زبان ما توهین نکند.

پاسخ: وقتی با دوستان خود صحبت می کنیم مجبور نیستیم انگلیسی صحبت کنیم و برخی از افرادی که با دوستان و همکاران خود انگلیسی صحبت می کنند ممکن است فکر کنند که عالی هستند، اما اینطور نیست.

پاسخ: تا حد امکان از کلمات فارسی در گفتار و نوشتار خود استفاده کنید. از به کار بردن کلمات بیگانه پرهیز کنید. زبان فارسی را خوب می داند.

2 یک پاراگراف در مورد زبان مادری خود با کلمات زیر بنویسید.

پاسخ: ما وطن خود را با تمام عظمت و عظمتش می بینیم و حتی به زبان فارسی که پر از شکوه است صحبت می کنیم. باید بجنگیم تا سربلندی و اعتبار کشورمان بالاتر از همیشه باشد.

پاسخ: زبان مادری من شکوه و عظمت و عظمت ایران عزیزمان را دارد. زبانی سرشار از شکوه و عظمت و اعتبار میهن عزیزمان.

پاسخ: ما باید برای شکوه و عظمت، عظمت زبان مادری بجنگیم و مایه سربلندی و اعتبار زبان مادری باشیم.

پاسخ صفحه 31 چاپ ششم

1 جمله زیر را در یک جمله کوتاه تر بگویید.

پاسخ صفحه 31 چاپ ششم

پاسخ: الف) من یک موجود زنده هستم و زندگی من سابقه طولانی دارد.

پاسخ: ب) هنگام سحر خورشید در پشت افق ظاهر می شود و چهره خود را نشان می دهد.

2. یک داستان کوتاه به خط فارسی بنویسید. (از کلمات متضاد مانند بالا و پایین شکست و پیروزی در تاریخ استفاده کنید.)

پاسخ: خط فارسی یک خط ایرانی است که نباید آن را به جای کلمات بیگانه بگوییم، مثل زمانی که می خواهیم از کسی تشکر کنیم نباید بگوییم.

پاسخ: بسم الله فارسی یا زبان مادری ما که بسیاری از ایرانیان از آن استفاده می کنند اما متاسفانه برخی از کلمات بیگانه استفاده می کنند باید در حفظ زبان مادری خود کوشا باشیم و به آن افتخار کنیم.

پاسخ: : من چهره مکتوب زبان فارسی هستم. من هم مانند دیگر چهره های زبان، در فراز و نشیب های زندگی دچار تحول شدم.

پاسخ: زمانی که اعراب به ایران حمله کردند من در آستانه انقراض بودم. همه عربی صحبت می کردند. نزدیک بود فراموش شوم و مثل زبان های دیگر نیستم و درد داشتم. با آنها جنگید. مرد بزرگ همان رادمان پور محک (یعقوب لیث صفاری) بود که به من جان تازه ای بخشید و تازه برایم زندگی ای آورد که کلمات بیگانه را با من آمیخته بود. من دوباره در شرف مرگ هستم، کمکم کنید زیرا من هویت شما هستم.

پاسخ صفحه 32 چاپ ششم

3 جدول زیر را کامل کنید.

ما قبلاً با زبان فارسی آشنا بودیم …

پاسخ: زبان فارسی را از قبل می دانستم، این زبان در میان زبان های دیگر سابقه طولانی و پرباری دارد

حالا یاد گرفتم…

پاسخ: اکنون یاد گرفته ام که این میراث ارزشمند را به درستی حفظ کنم و به نسل های آینده منتقل کنم.

ما تصمیم گرفتیم …

پاسخ: تصمیم گرفتم به جای زبان خارجی از زبان مادری ام استفاده کنم.

پاسخ: تصمیم گرفتم درس ها را خوب مطالعه کنم و سعی کنم در درس ها موفق باشم و به مقاطع بالاتر بروم و مطالب جدیدی در مورد زبان فارسی یاد بگیرم.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم