درس یازدهم عربی هفتم

درس 11 عربی هفتم

گام به گام درس 11 عربی هفتم

درس 11 عربی هفتم

درس 11

معنی درس 11 عربی هفتم

معنی لغات درس 11 عربی هشتم

ترجمه صفحه 78 عربی هفتم

ترجمه درس 11 عربی هفتم

ترجمه درس 11 عربی هشتم1 دوست نجار و کارخانه دار بودند.
2 در یک روز از روز

3 نجار به صاحب کارخانه گفت

4 مستمری نیاز دارم.

5 صاحب کارخانه جواب داد

6 اما شما در کارت مهارت هستید

7. و ما به تو نیاز داریم، دوست من

8 ناجا مسابقه نداد.

9 وقتی صاحب کارخانه اصرار کرد.

10. بازنشستگی خود را پذیرفت.

11. و از او خواست تا قبل از بازنشستگی به عنوان آخرین کارش در کارخانه خانه ای چوبی بسازد.

ترجمه صفحه 79 عربی هفتم

ترجمه صفحه 79 عربی هشتم

طلا در بازار وسایل نقلیه رسانه ای برای ساخت یک خانه چوبی جدید راه اندازی شده است.

یک نجار برای خرید مواد برای ساختن خانه چوبی جدید به بازار رفت.

او شریف ترین و عادل ترین و غیر معقول ترین است و باید به آن عمل کند که او جایگاه نو است و ما در خانه مرگ بهترینیم.

او اقلام ارزان و ناراحت کننده خرید. و شروع به کار کرد، اما سخت کوش نبود (جدی). چوب خانه خوب نبود.

پس از شهر زر، صاحب هنر شد و گفت: این آخرین شاهکار است.
دو ماه بعد نزد دوستش رفت و گفت این آخرین کار من است.

صاحب مصنوع و هدیه آن را آشکارا به او داد و گفت: «این به روی تو باز است، این خانه به تو هدیه است؛ زیرا تو سال‌ها این کار را کرده‌ای».
صاحب كارخانه آمد و كليد طلايي به او داد و به او گفت: اين خانه توست. این خانه هدیه ای است برای شما؛ چون سالها برای من کار کردی.

چوب عملش را دید و با خود گفت:
نجار از کار خود پشیمان شد و با خود گفت: کاش می توانستم این خانه را خوب بسازم. (من خوب انجام دادم)

پاسخ تمرینات درس 11 عربی هفتم

جواب تمرین صفحه 80 عربی هفتم

با توجه به متن درس کدام جمله صحیح و کدام نادرست است؟

1 قبل از صاحب تجارت، مستاجر او را ضعیف می پنداشت. ❌ (غ)
صاحب کارخانه به دلیل ضعیف بودن مستمری نجار را پذیرفت.

2 النجار در صنعت خانه های چوبی جدید است. ❌ (غ)
نجار به ساختن خانه چوبی مشغول بود.

3 خانه الخشبی هدیه مستاجر است. ✅ (ص)
یک خانه چوبی هدیه ای برای یک نجار بود.

4 اجاره نوشته او را ندیدیم. ❌ (غ)
نجار از کار خود پشیمان نشد.

5 نجار ماهری است. ✅ (ص)
او نجار ماهری بود.

با توجه به متن درس به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید. (در یکی دو کلمه)

1 آیا صاحب قایق نیازمند اجاره بود؟ نعم
آیا صاحب کارخانه به نجار نیاز داشت؟ / آره

2 مَنْ أَطَی مِفْتاهاً ذَهبیًا إلی النَّجّارِ؟ صاحب هنر
چه کسی کلید طلایی را به نجار داد؟ / صاحب کارخانه

3 ذَین ذَهَبَ النَّجّارُ لِشِراءِ الْوَسائلِ؟ لِلسوق
نجار برای خرید ابزار کجا رفت؟ / در بازار

4 اجاره برای ساخت خانه چطور؟ وسائِلَ رَخیصًا وَیَرَ مُناسِبهٍ
نجار برای ساختن خانه چه می خرد؟ تجهیزات ارزان و ناکافی


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم