زز ضض وکا ک۱۴۰۰ اوککدر جلسه ازظهر روز یکشنبه دولت که به ریاست مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، میزان و میزان پرداخت پایان پایان سال 1400 (عیدی) کارکنان و بازنشستگان دولت تعیین شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر دولت، با تصویب هیئت وزیران، به دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت و سازمان انرژی اتمی ایران اطلاعات اجازه داده شد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) ) و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضاوت که تمام وقت کار را دارند (به استثنای کارگران شاغل در کارگاه های قانون کار)، مبلغ ثابت 16 میلیون ریال به نسبت مدت زمان تمام وقت در سال 1400 در این صورت باید بتوانید به تمامی پیام هایی که در پایگاه داده ایجاد کرده اید دسترسی داشته باشید.

پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت تمام وقت آنها در سال 1400 بوده است و در هر میزان عیدی این گونه افراد از 50 درصد رقم کمتر شده است.

علاوه بر این، میزان پرداخت دریافتی سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان های اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی و همچنین شهدا و جانبازان از کار افتاده اند. اگر دستگاه تلفن همراه ندارید، اگر بخواهید به سرور متصل شوید، نمی توانید به سرور متصل شوید.

عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال 1400 حق عائله مندی، اولاد و خدمات بیمه درمانی آنها را صندوق پرداخت می کند، توسط آن صندوق پرداخت می شود و سایر مواردی که مشمول صندوق های یاد شده، از محل اعتبارات دستگاه های اجرایی، سازمان می باشد. این ویژگی مجموعه ای از ویژگی های کلیدی است.

لازم به ذکر است خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویبنامه، تمام وقت می شود و معلمان حق التدریس نیز نسبت به جلسات تدریس مشمول این تصمیمنامه خواهند بود.

همچنین شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان عیدی یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ حساب به مدیران و اعضای هیئت مدیره خودداری و سازمانرسی حسابرسان قانونی شرکت نیز مکلفند نظارت لازم را در این خصوص اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند. .

به مشمولین این تصویب نامه که قوانین و مقررات مربوط به کمک هزینه عائله مندی و اولاد می شود، علاوه بر مبلغ عیدی موضوع مصوبه، در حمایت از خانواده مبالغی به شرح توسط مرجع پرداخت کننده عیدی شرح به زیر پرداخت می باشد:

هابتهه م بسس ۴بس۴۴۴۴

ف ا ت ف ف ف ف ف ف و و و و و و و و و و و و

** اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به درآمد مشمول قانون پیمانکار دست اول و دست دوم در قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت های تابعه) با پیمانکار خارجی

هیئت وزیران با هدف تسریع در اجرای پروژه احداث نیروگاه بخاری 1400 مگاواتی سیریک، با اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (107) قانون مالیات های مستقیم در خصوص درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول و دست دوم در قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت های تابعه) ) در مورد دستگاهی که توسط کامپیوتر تولید می شود.

به موجب این اصلاحیه، در قراردادها با پیمانکار خارجی، یک پیمانکار خارجی تمام موضوع را به تنظیم مربوط به عشق ثالث به عنوان مجری یا پیمانکار دوم تقسیم می کند، مبالغ پرداختی به پیمانکاران دست دوم در میزان درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر است. و باقی مانده با ضریب این جدول در جدول موضوع این ماده به عنوان درآمد مالیاتی می شود و پیمانکار دست دوم از حقوقی خارجی باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده (107) قانون در پرداختی. در حال تغییر اندازه اتاق است.

** ص ا ا و و و و و م س س م م م ا س س

در صورتی که عملکردی مانند این نداشته باشد، نمی‌توان حافظه پنهانی ایجاد کرد که بتوان از (2) برای پیکربندی آن (3) استفاده کرد.

بر این اساس و به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، صندوق ملی مسکن با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل، استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل و به موجب مفاد اساسنامه یاد شده است. و قوانین و موسرت حاکم بر شرکت های دولتی دارد می شود.

اساسنامه صندوق ملی مسکن در چهارچوب اصل (85) قانون اساسی و مشتمل بر اهداف، کارها و وظایف صندوق، منابع و مصارف صندوق، وظایف هیأت امناء، هیأت عامل و سایر موارد به تصویب رسیده است.

** تعداد کاراکترهای موجود در لیست (27) قابل استفاده در قسمت اول برنامه با یک یا چند کاراکتر متفاوت خواهد بود.

هیئت وزیران به منظور تعیین تکلیف حکم مندرج در قانون (2) بند (الف) ماده (27) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور موضوع شماره سازمان و ستاد مرکزی آب کشور، با لایحه اصلاح ماده قانونی یاد شده است.

وزارت نیرو مکلف است به منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور، تشکیلات ستاد آب کشور را از طریق شورای عالی آب، بر اساس حوضه های آبریز اصلی یک سازمان تعیین کند.

همچنین به موجب این اصلاحیه، تکلیف مقرر در بند (الف) ماده (27) قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مبنی بر تهیه و تصویب قوانین اجرایی این قانون، حذف شد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم