سوالات درس اول علوم پنجم با جواب

سوالات درس اول علوم پنجم با جواب

سوالات درس زنگ علم فصل 1

سوالات درس اول علوم پنجم با جواب

سوالات علوم پنجم از درس اول با پاسخنامه:

درس اول
1 بچه ها هنگام بازی با درب چه چیزی را رعایت کردند؟
پاسخ: آنها مشاهده کردند که همه قله ها با هم به زمین نمی رسند

2 بعد از مشاهده قله ها چه سوالی مطرح شد؟
پاسخ: چرا برخی از قطعات در حال چرخش دیرتر به زمین برخورد می کنند؟

3 در مورد قله ها چه پیش بینی شده بود؟
پاسخ: هرچه قسمت بالای آن پهن تر باشد، قسمت بالایی آن دیرتر به زمین می رسد

4 چه چیزی در تست عرض بال تغییر کرد و چه چیزی تغییر نکرد و چه چیزی اندازه گیری می شود؟
چه تغییری می کند؟
عرض بال لثه چیزی برای اندازه گیری؟
وقتی بالا به زمین می خورد، چه چیزی تغییر نمی کند؟
پاسخ: ارتفاعی که قسمت بالایی را ترک می کنیم طول بالای قسمت بالایی جنس کاغذ طول بالای قسمت بالایی

5. نتیجه و نظریه در مورد عرض انگشت پا چه بود؟
پاسخ: هرچه قسمت بالای آن پهن تر باشد، بعد از آن به زمین بازتر می شود، به طوری که هرچه قسمت بالایی آن پهن تر باشد، بلندتر به زمین می رسد.

6 هر چه زمان را با دقت بیشتری اندازه گیری کنید، مشاهده است دقیق تر خواهد بود

7. دانشمندان چگونه کاوش می کنند؟
پاسخ: دانشمندان به پدیده های اطراف خود توجه می کنند، بنابراین سؤالاتی در ذهن آنها ایجاد می شود و آنها برای یافتن سؤالات خود به کاوش می پردازند.

8 چه عواملی بر زمان فرود قله ها تاثیر می گذارد؟پاسخ:
وزن قله ها
جنس درپوش ها
عرض قله ها
ارتفاع قله ها
اندازه دم قله ها

9 هر تغییری که در بالا ایجاد کنیم زمان فرود آن است اثر دارد.

10 اگر طول دم یا بال های قله ها متفاوت باشد وقتی فرود می آیند متفاوت است

11 با تغییر طول رویه چه چیزی را تغییر می دهید؟ چه چیزی را اندازه گیری می کنید؟ چه چیزی را تغییر نمی دهید؟ چه چیزی باید تغییر کند؟ آیا طول بالای کنسرت چیزی است که نباید تغییر کند؟
پاسخ: ارتفاعی که در آن قسمت بالا را ترک می کنیم طول بالای صفحه مواد کاغذ عرض بالای قسمت بالایی را چه اندازه می گیریم؟ وقتی قله ها به زمین می رسند

12 تعداد گیره های دم چسبنده بیشتر باشد بالا سنگین تر و سریع تر است تا زمین

13 نتیجه و نظریه در مورد طول صف کنسرت چیست؟
پاسخ: هر چه دم قله ها بلندتر باشد دیرتر به زمین می رسد و نوک آن دیرتر به زمین می رسد.

14. کدام افرا بعداً در آزمایش دانه افرا می آید؟
پاسخ: یک افرا بال پهن بعدا به زمین می خورد

15. چرا افراهای بال پهن دیرتر به زمین می رسند؟
پاسخ: چون هوای بیشتری با بال هایش جریان دارد و افرا را برای مدت بیشتری در هوا نگه می دارد دکتر عزیز. صفایی، اتاق تلگرام پنجم


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم