سوالات درس دهم پیام های آسمانی نهم

درس دهم پیام های آسمانی نهم

گام به گام درس 10 پیام های آسمانی نهم

درس دهم پیام های آسمانی نهم

درس 10: مسئولیت عمومی

1 یکی از وظایف افراد جامعه در بین خود چیست؟
پاسخ: نصیحت یکدیگر به کارهای نیک و نیک و پرهیز از کار بد.

2 امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه؟
پاسخ: نصیحت یکدیگر به امر به معروف و نهی از منکر، مانند امر به معروف و نهی از منکر است.

3 چرا مؤمنان در امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت بیشتری دارند؟
پاسخ: چون نگهبان یکدیگرند. یعنی عشق می ورزند و نسبت به سرنوشت دیگران احساس مسئولیت می کنند، انسان های دیگر خوشحال می شوند.

4 چگونه می توان به سعادت دنیا و آخرت رسید؟
پاسخ: اطاعت از دستورات دین (عمل نیک و ترک گناه)

5 ترجمه آیه چیست؟
پاسخ: مردان و زنان مؤمن یکدیگر را دوست دارند و به یکدیگر کمک می کنند و لذا یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر می کنند.

6 ترک امر به معروف و نهی از منکر چه آثار منفی دارد؟
پاسخ: 1. مردم نسبت به سرنوشت بی تفاوت می شوند
2 رواج اعمال بد در جامعه
3 آموزه های دینی را فراموش می کنند
4 افراد فاسد بر جامعه مسلط هستند
5 رحمت و برکت از جامعه دور می شود و عذاب الهی را در پی دارد

7 امام کاظم (ع) در مورد امر به معروف و نهی از منکر چه می فرماید؟
پاسخ: حتما امر به معروف و نهی از منکر کنید وگرنه بدترین افراد جامعه بر شما مسلط می شوند و در این صورت بهترین های شما هم اگر دعا کنند جوابی نمی گیرند.

8 در کلام حضرت علی (ع) مقام امر به معروف و نهی از منکر را در میان کار نیک قرار می دهد.
پاسخ: کار خیر و حتی جهاد در راه خدا در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر مانند قطراتی است در مقابل دریای وسیع و عمیق.

9 هدف ما از نهی از منکر چیست؟
پاسخ: انسان گناهکار نباید به اشتباهات خود ادامه دهد

10 راههای نهی از منکر را به اختصار بیان کنید.
پاسخ: درمان سرد با بدبخت و دور از او
با او مهربانانه رفتار کنید و او را توجیه کنید تا اشتباه نکند
برای نشان دادن درد گناه و خطا، محل را ترک کن

11 وظیفه ما در قبال گناهان کبیره چیست؟
پاسخ: مطابق احکام و قوانین جامعه اسلامی رفتار شود

12 چند نکته مهم در امر به معروف و نهی از منکر را به اختصار توضیح دهید.
پاسخ: برای حفظ آبروی افراد در مقابل دیگران اشتباه نکنید
خودمان از اشتباه کردن خودداری کنیم
هر امر به معروف و نهی از منکر توفیقی است (اگر معلوم شود رضایت الهی را به دنبال دارد و به اصلاح جامعه کمک می کند).
اگر نشد کارمان را انجام می دهیم و از اجر الهی برخوردار می شویم.

13 برای تأثیر بیشتر در امر به معروف و نهی از منکر چه باید کرد؟
پاسخ: خوب است آنچه را که به دیگران توصیه می کنیم انجام دهیم و آنچه را که نهی می کنیم انجام ندهیم.

14 چرا هر امر به معروف و نهی از منکر توفیق محسوب می شود؟
پاسخ: امر به معروف و نهی از منکر توفیق است (اگر کار کرد رضایت الهی را به همراه دارد و به اصلاح جامعه کمک می کند و اگر نشد کار خود را انجام داده ایم و از ثواب الهی بهره مند شده ایم).

15. شخص غایب عواقب نهی از منکر و عواقب ترک:

در صورت عدم انکار ممنوعیت اگر ممنوعیت رد شود
از غیبت لذت ببرید و ما بیشتر انجام خواهیم داد او دیگر این گناه را در ملاء عام مرتکب نمی شود
آبروی شخص غایب در میان جمعیت گم می شود. آبروی غایبان محفوظ است
او تشویق می شود تا حد امکان اشتباه کند او را راهنمایی می کند و کار زشتش را متوقف می کند
خداوند عذابش می کند و به گفتار خود فکر نمی کند و هر چه می خواهد می گوید. رضای الهی را به دست می آورد و به گفتار خود می اندیشد


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم