سوالات درس 1 هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

ده ها سوال هویت اجتماعی با پاسخ

هویت اجتماعی

ده ها سوال هویت اجتماعی با پاسخ

خلاصه درس 1

فعالیت های آگاهانه، داوطلبانه و پیشنهادی انسان را کنش انسانی می نامند.
هیچ اقدام ناخودآگاهی انجام نمی شود. آگاهی صحیح آگاهی نادرست
فرد آگاه تا زمانی که تصمیم نگیرد عملی را انجام نمی دهد.
اعمال انسان هدف دارد و معنا دارد (همان اعمال، اهداف و معانی یکسانی ندارند).
هر عملی پیامدهای ارادی دارد که به عمل فرد یا دیگران بستگی دارد.
به عنوان مثال: یادگیری مطالعه (بسته به اقدام فردی)، کسب نمره (بسته به اراده معلم)
نتیجه ای که به اراده انسان بستگی ندارد، نتیجه غیر ارادی و نتیجه طبیعی عمل است. مثلاً پنجره را باز کنید تا هوای تازه وارد کلاس شود.
عواقب غیر ارادی عمل انسان مسلم و مسلم است.
پیامدهای داوطلبانه عمل انسان ممکن است.
هویت عمل آگاهی است. هدف رفتاری: اعمال را کنترل کنید و بیشتر به عواقب آن فکر کنید.

سوالات درس 1 هویت اجتماعی دوازدهم

1 عمل واکنشی را تعریف کنید:
پاسخ: فعالیت آگاهانه و اختیاری که انسان انجام می دهد عمل انسانی است. انسانی که بازیگری می کند یک بازیگر است.
2 اعمال انسان چه ویژگی هایی دارد؟
پاسخ: او این کار را آگاهانه انجام می دهد و می داند که دارد چه می کند. بر اساس اراده و اراده و میل و تصمیم عمل می کند و به هدفی می رسد تا به مقصد برسد و فعالیت های انسان معنا و مفهوم دارد. (آگاهانه، عمدی، مصمم، معنادار). هر عمل انسانی در موقعیت های زمانی و مکانی متفاوت می تواند معانی متفاوتی داشته باشد.
3 كدام يك از ويژگيهاي عمل انسان حاكي از ترديد هنگام تصميم گيري است؟
پاسخ: وجود اراده
4. آیا فعل انسان می تواند معانی متعددی داشته باشد مثال بزنید.
پاسخ: بله، گاهی اوقات ظاهر عمل یکسان است، اما اطرافیان معانی مختلفی به خود می گیرند. کنش انسان از نظر زمانی و مکانی می تواند معنای خاصی داشته باشد. به عنوان مثال، دانش آموزی در کلاس انگشت اشاره خود را بالا می برد و ممکن است سوالی داشته باشد. ممکن است از شما خواسته شود که کلاس را ترک کنید و ممکن است بخواهید کار دیگری انجام دهید. اعتراض و …
5. عمل انسان چه ربطی به آگاهی دارد؟
پاسخ: تا زمانی که آگاهی وجود نداشته باشد عمل انسانی وجود ندارد. اعمالی که خارج از شعور و نیت باشد، اعمال غیرانسانی تلقی می شود. مثلاً اگر چکشی به انگشت ما اصابت کند و ناگهان صدای دردناکی در بیاوریم، این آهنگ دردناک یک عمل انسانی نیست، بلکه یک بازتاب طبیعی و غیرارادی است.
6 آیا تمام عواقب عمل به شعور و اراده انسان بستگی دارد؟
پاسخ: خیر برخی از پیامدهای اعمال انسان جنبه غیرارادی و غیر انسانی (طبیعی) دارد.
او این کار را انجام نداد یا برای نتیجه برنامه ریزی نکرد.
7. انواع پیامدهای اعمال انسان را بنویسید.
پاسخ: 1 پیامدهای ارادی بستگی به اراده کنشگر دارد که توسط کنشگر قابل کنترل است ولی ممکن است و ممکن است محقق نشود. 2. پیامد ارادی اراده دیگران که دیگران با واکنش به کنش کنشگر ایجاد می کنند. البته احتمال دارد و ممکن است اتفاق نیفتاده باشد. 3 پیامدهای غیر ارادی که ظاهری طبیعی و تعریف شده دارد و بازیگر قصد ایجاد آن را نداشته است، اما قطعاً اتفاق خواهد افتاد.
8. پیامدهای ارادی عمل انسان با پیامدهای غیرارادی عمل انسانی چه تفاوت هایی دارند؟
پاسخ: عواقب ارادی احتمالی وجود دارد که ممکن است رخ دهد یا نباشد، اما پیامدهای غیرارادی قطعی است و تحت کنترل انسان نیست.
9 انواع عواقب ورزش را بنویسید.
پاسخ: رسیدن به پیام سلامتی در گرو اراده فعال است، کسب مدال ورزشی نتیجه داوطلبانه اراده دیگران است. سوزاندن چربی و انرژی یک پیامد ناخواسته است.
10. انواع عواقب عمل سیگار را بنویسید.
پاسخ: سرگرمی نتیجه ای داوطلبانه است که به اراده بازیگر بستگی دارد. توجه به پیامدهای داوطلبانه به اراده دیگران بستگی دارد. بیمار شدن یک پیامد ناخواسته است.
11 انواع پیامدهای عمل کنترل خشم را بنویسید.
پاسخ: حفظ آرامش شخصی پیام به اراده بازیگر بستگی دارد. میزان پذیرش دیگران یا کاهش پرخاشگری نتیجه ارادی اراده دیگران است. کنترل ضربان قلب
این یک پیامد غیر ارادی است.
12 منظور از عبارت زیر چیست: «انسان در اعمال خود دخالت دارد».
پاسخ: ملاک انسان این است که به رفتار و کردار خود بیندیشد.

مسائل مکمل و مفهومی بیشتر
13. در کلاس هویت اجتماعی فعلی، انواع اعمال انسانی را که از ابتدای جلسه امروز انجام داده اید، شناسایی کنید.
پاسخ: راه رفتن تا کلاس و نشستن: اقدام فردی
حضور منشی: اقدام اجتماعی
پرسش و پاسخ معلم با تعدادی از دانش آموزان: کنش اجتماعی فکر: کنش درونی
14. برخی از اقدامات غیر انسانی (طبیعی) در محیط مدرسه چیست؟
نور خورشید _ پرورش گیاهان باغی _ باران، تنفس دانش آموزان
15 چگونه ممکن است عملی از سوی انسان انجام شود ولی عمل انسانی تلقی نشود؟ مثال زدن.
پاسخ: گاهی ممکن است انسان حرکت و عملی داشته باشد که آگاهانه و ناخواسته نباشد، مثلاً: با انگشتش ضربه ای به انگشتش بزند و ناخواسته به تعادل ریتمیک یا آهنگ خاصی برسد.
16. اجزاء و خصوصیات فعل انسان را در قالب مثال توضیح دهید.
پاسخ: چون تشنه ام، اجازه خروج می گیرم، کلاس را ترک می کنم، به حیاط مدرسه می روم، آب می خورم و به کلاس برمی گردم. هدف من رفع تشنگی است. بودن) با انگشت اجازه می گیرم (معنی بودن) آگاهم که برای رفع تشنگی باید کلاس را ترک کنم و چون در محضر استاد هستم بدون اجازه کلاس را ترک نمی کنم. زمان، مکان و موقعیت اجتماعی)
17 از عمل انسان در کلاس درس مثال بزنید که معنای دیگری دارد؟
پاسخ: بالا بردن انگشت اشاره: یعنی گرفتن اجازه برای خروج از کلاس، پرسیدن سوال از معلم، مخالفت با موضوع و ….
18 عواقب حضور داوطلبانه و غیر ارادی خود در کلاس را بنویسید (تعریف شده).
پاسخ: اطلاعات علمی، پیامدهای داوطلبانه را به دست آورید و به قاب عکس در کنار تابلوی اقدام طبیعی نگاه کنید
19. آیا در نظام اقتصادی اقدام داوطلبانه را مثال می زنید که پیامد ناخواسته ای داشته باشد؟
پاسخ: خرید خانه یک اقدام عمدی است که منجر به پیامدهای ناخواسته افزایش تقاضا و افزایش قیمت می شود.
20 اقدام داوطلبانه در فعالیت های پزشکی که عواقب ناخواسته ای دارد را مثال بزنید؟
پاسخ: رینوپلاستی یک عمل داوطلبانه است که در آن عفونت و تغییر شکل بینی می تواند عواقب ناخواسته ای باشد.
21 تفاوت کنش فردی با کنش اجتماعی چیست؟
پاسخ: عملی که بر دیگران تأثیر می گذارد و نسبت به آن واکنش نشان می دهد، یک کنش اجتماعی است و عملی که تأثیری بر دیگران ندارد و شخصی است، عمل فردی محسوب می شود.
22. عمل انسانی با عمل غیر انسانی چه تفاوت هایی دارد؟
پاسخ: کنش طبیعی با اراده، آگاهی و برنامه ریزی انسان حاصل نمی شود و خارج از کنترل اوست، بلکه کنش انسان آگاهانه، اختیاری، پیشنهادی، معنادار و متناسب با زمان، مکان و جامعه است.
23. پیامدهای ارادی عمل انسانی با پیامدهای غیر ارادی عمل انسانی چه تفاوت هایی دارند؟
پاسخ: پیامدهای کنش انسان از پیش تعیین شده، هدایت شده، برنامه ریزی شده و انسانی است.
24. عواقب همه اعمال انسان چیست؟
پاسخ: 1 پیامدهای داوطلبانه و برنامه ریزی شده (اینها پیامدهایی است که می خواهیم به آن برسیم، مانند: بیدار شدن برای مطالعه درسی)
2 عواقب غیر ارادی: پیامدهایی هستند که خود به خود و به طور طبیعی همراه با پیامدهای ارادی رخ می دهند، مانند: بیدار شدن از خواب و استفاده از هوای پاک.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم