سوالات درس 10 هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

ده ها سوال هویت اجتماعی با پاسخ

هویت اجتماعی

ده ها سوال هویت اجتماعی با پاسخ

سوالات درس 10:
1 چرا جمعیت یکی از ویژگی های هویت ملی است؟
پاسخ: زیرا با افزایش جمعیت یک جامعه بر میزان هویت اجتماعی آن جامعه افزوده می شود و با افزایش هویت اجتماعی در واقع هویت فرهنگی دامنه وسیع تری خواهد داشت.
2 نسبت جمعیت و هویت جوامع و هستی چیست؟
پاسخ: هر چه جمعیت یک جامعه بیشتر باشد، ناشران (اشاعه دهندگان) این فرهنگ جامعه بیشتر است. زیرا اعضای جهان اجتماعی حامل و عامل یک فرهنگ و معانی آن هستند.
3 شرط اول بقای هر جامعه چیست؟
پاسخ: جمعیت جامعه
4. جمعیت هر جامعه چه تأثیری بر ثروت، امنیت، قدرت و اعتبار آن در میان جوامع دیگر دارد؟
پاسخ: جمعیت یک جامعه می تواند تأثیر مثبت یا منفی بر میزان ثروت، امنیت، قدرت و اعتبار داشته باشد، شاخص های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کاهش می یابد.
5. جوامع مختلف برای تامین جمعیت مورد نظر چه می کنند؟
پاسخ: آنها به سیاست های جمعیتی متوسل می شوند.
6 عینی ترین ابعاد هویت یک جامعه کدامند؟
پاسخ: جمعیت و اقتصاد این جامعه
7 مسیر توسعه و گسترش هر فرهنگ در یک جامعه چیست؟
پاسخ: آرمان‌ها، ارزش‌ها و باورهای این فرهنگ را بشناسید، بیندیشید، بپذیرید و با حاملان و عوامل بیشتر (جمعیت بیشتر) عمل کنید.
8 نظام خویشاوندی چگونه شکل می گیرد؟
پاسخ: با گسترش خانواده ها و برقراری روابطی مانند پدربزرگ و مادربزرگ، خاله، عمه، عمه، خاله، پسر عمو، فرزند و … سیستم های خویشاوندی شکل می گیرد.
9. کاهش جمعیت در دنیای اجتماعی چه اثراتی دارد؟
پاسخ: کاهش جمعیت یک جهان اجتماعی نیز به معنای محدود کردن دامنه آن است که می تواند راه را برای گسترش و تسلط بر سایر جهان های اجتماعی هموار کند.
10. چرا جوامع غربی امروزه با مشکل کاهش جمعیت و پیری جمعیت مواجه هستند؟ و چه سیاست هایی را در پیش گرفتند؟
پاسخ: به دلایلی مانند: افزایش سن ازدواج، افزایش بی ثباتی، از هم پاشیدگی و طلاق خانواده، رفاه، بهداشت و مصرف گرایی و به تبع آن هزینه زایمان فرزندان و پذیرش مهاجران خارجی.
11 منظور از سیاست های جمعیتی چیست و چه کسی مسئول آن است؟
پاسخ: مجموعه اقدامات و راهکارهایی که نهادی هستند
با همکاری مردم و هماهنگی با سایر نهادها راه حل هایی برای رفع مشکلات مردم پیدا می کند.
12 انواع سیاست های جمعیتی را نام ببرید؟
پاسخ: سیاست های جمعیتی باعث افزایش یا کاهش جمعیت می شود.
13. ایران در چه دوره هایی سیاست های کاهش جمعیت را دنبال کرده است؟
پاسخ: 1 قبل از انقلاب اسلامی از آن زمان تاکنون
2 کاهش درصد سالانه. 3.2 تا 1345.7 تا پیروزی انقلاب، نرخ رشد سالانه جمعیت حدود 11 درصد کاهش یافت. / 3 تا 3 / از سال 1989 تا 2012 که جمعیت از 9 نفر افزایش یافت
14 چند اصل کلی سیاست های جمعیتی ایران از سال 1393 را نام ببرید.
پاسخ: تشویق به ازدواج و کاهش سن ازدواج
حمایت از زوج های جوان
تشویق سیاست های زایمان
حذف بودجه هایی که باعث کاهش جمعیت می شود.
تخصیص تسهیلات ویژه برای مادران شیرده …
15 چه عواملی تمایل به فرزندآوری را در جامعه ما کاهش داده است؟
پاسخ: فشارهای اقتصادی، تغییر سبک زندگی، الگوهای آموزشی و …
16. آیا سیاست های تشویقی در افزایش جمعیت موثر بوده است؟ زیرا؟
پاسخ: خیر، زیرا باعث کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر خانواده ها نشده است.
17 منظور از معاملات اقتصادی چیست؟
پاسخ: آن فعالیت های روزانه که ما برای تهیه و تولید وسایل لازم برای زندگی و رفع نیازهای مادی و حیاتی دیگران انجام می دهیم، اقدام اقتصادی نامیده می شود.
18هدف از هویت اقتصادی یک جامعه چیست؟
پاسخ: و ویژگی های اقتصادی که جامعه ما را از سایر جوامع متمایز می کند.
19 و هویت اقتصادی ایران چه ویژگی هایی دارد؟
پاسخ: اقتصاد نفتی (وابستگی شدید به صادرات نفت)، دولت بزرگ (تعداد کارکنان دولت و سطح و حجم فعالیت دولت نسبت به کل اقتصاد کلان). عقب ماندگی اقتصادی تاریخی
20. چه عواملی در شکل گیری هویت اقتصادی کنونی ایران دخیل بوده است؟
پاسخ: کشف نفت و سرمایه از فروش نفت به بیگانگان تهاجم اقتصادی سازندگان اقتصادی، وابستگی اقتصادی به نفت، تحریم های اقتصادی و مالی، جنگ
تحمیلی و و
22 آیا اقتصاد ایران مشکل دارد؟
پاسخ: تورم، بیکاری و وابستگی به نفت، توزیع نابرابر، تجمل گرایی، تسلط بر فرهنگ مصرف
22 تبعات اقتصاد نفتی (وابستگی اقتصاد به فروش نفت) چیست؟
پاسخ: تشکیل یک تولید داخلی ضعیف و شکننده منجر به دولت بزرگی می شود که به دنبال افزایش رونق اقتصادی با کمک نفت است نه با گسترش تجارت. حتی هزینه تحصیل و بهداشت که در بیشتر کشورهای دنیا با مالیات پرداخت می شود از درآمدهای نفتی تامین می شود.
23 چرا سازندگان حضور خود را در جوامع دیگر با تهاجم اقتصادی آغاز می کنند؟
پاسخ: زیرا جهان غرب هویت خود را از اقتصاد شکل می دهد و در این دنیا هویت انسان ها و جوامع بیش از هر چیز به ثروت و قدرت اقتصادی آنها بستگی دارد و با هیچ مانعی مخالف نیست و در مسیر گسترش است. ، رویه های اقتصادی غیر سرمایه داری را در سراسر جهان از بین می برد.
24 راه نجات اقتصاد ایران و احیای هویت آن چیست؟
پاسخ: اجرای قانون اساسی و سیاست های اقتصاد مقاومتی
25. هویت جدید اقتصادی که ایران به دنبال آن است چه ویژگی هایی دارد؟
پاسخ: 1 به آموزه های حیاتی اسلام ایمان داشته باشید
2 ایجاد ظرفیت های تولیدی مردم و دولت
3 روحیه جهادی، خلاقیت، نوآوری، ریسک پذیری، امید و همبستگی
4. حضور فعال و موثر در تعاملات جهانی
5 برای مردم، امنیت، رفاه و پیشرفت همراه با عدالت و برای جهان اسلام و حاکمیت قانون، الگوی ایرانیاسلامی رشد و شکوفایی.
6 بار اقتصادی و خودکفایی است
7. ممنوعیت خام فروشی منابع طبیعی
8 حفظ اقتدار و عزت ملی
9 درون زایی در عین برون گرایی
10 در برابر انواع مشکلات و موانع مقاوم است.
26 چند نمونه از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی را بیان کنید.
پاسخ: رفتار اقتصادی بهینه طیف درون زا.
هزینه های اضافی را حذف می کند.
پیشگیری از مفاسد اقتصادی و …
27 سازوکار تقویت اقتصاد ایران در برابر موانع داخلی و خارجی پیشرفت چیست؟
پاسخ: اعتماد به خودباوری، افزایش انسجام و سرمایه اجتماعی، هماهنگی و انسجام دولت و ملت ک
28. وظیفه دانش آموزان برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی چیست؟
پاسخ: مطالعه و تحقیق، روحیه اعتماد به نفس، عمل به ارزش های فرهنگی جامعه و …
29. چرا جوامع غربی یک جنگ اقتصادی تمام عیار علیه ایران به راه انداخته اند؟
پاسخ: زیرا این کشورها اقتصاد را اساس همه چیز می دانند و تمام روش های اقتصادی غیر سرمایه داری را نابود شده می بینند و پاشنه آشیل ایران اسلامی را اقتصاد می دانند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم