سوالات درس 3 هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

ده ها سوال هویت اجتماعی با پاسخ

هویت اجتماعی

ده ها سوال هویت اجتماعی با پاسخ

سوالات درس 3

1. جامعه و فرهنگ را تعریف کنید.
پاسخ: به گروهی از افرادی که سال ها با هم زندگی کرده اند، جامعه گفته می شود. شیوه زندگی مشترک مردم را فرهنگ می نامند. (آگاهی مشترک افراد یک جامعه)
2 چند نمونه از فرهنگ را نام ببرید.
پاسخ:سبک معماری، سبک آشپزی و غذاخوری، سبک پوشش، آداب عروسی و عزاداری، لهجه ها و گویش ها، انواع نگرش به دنیا و …
3 رابطه جامعه و فرهنگ چیست؟
پاسخ: جامعه بدون فرهنگ وجود ندارد، فرهنگ بدون جامعه وجود ندارد، جامعه جنبه بیرونی (بدن) دارد و فرهنگ جنبه درونی (روح) دارد و به یک ارز هستند.
4. «جوامع مختلف فرهنگ های متفاوتی دارند». چی؟
پاسخ: یعنی افراد هر جامعه ای شیوه زندگی خود را دارند که با شیوه زندگی جوامع دیگر متفاوت است. زیرا فرهنگ آگاهی مشترک مردم است که می توان آن را آموخت و نسل به نسل منتقل کرد.
5. ویژگی های فرهنگ را بنویسید.
1 فرهنگ آگاهی مبتنی بر شناخت مشترک است.
2. فرهنگ را می توان آموخت و آموزش داد.
3 فرهنگ قابل انتقال است.
4. هر جامعه ای فرهنگی دارد.
5. فرهنگ می تواند تغییر کند.
6 آیا در یک جامعه شیوه زندگی مردم در همه مناطق برابر است؟
پاسخ:خیر، مردم یک جامعه در بخشی از فرهنگ مشترک با هم برابرند و در بخش های فرهنگ، قومیت ها، طبقات، گروه ها، طبقات تفاوت هایی وجود دارد. قشر، طبقه، گروه، قومیت) به یک خرده فرهنگ تبدیل می شود.
7 خرده فرهنگ توافق چیست مثال بزنید.
پاسخ: خرده فرهنگ هایی که در یک فرهنگ عمومی قرار دارند با آن فرهنگ عمومی سازگار هستند، مانند خرده فرهنگ های اقوام و طبقات مختلف جامعه.
8 منظور از ضد فرهنگ چیست؟
پاسخ:در مواردی که ایده ها، ارزش ها، هنجارها و مهارت های پذیرفته شده در یک خرده فرهنگ ناسازگار و مغایر با فرهنگ عمومی باشد.
9 چند ویژگی فرهنگ عمومی ایرانیاسلامی را بنویسید.
پاسخ: برخی از قطعات رایج در این فرهنگ عمومی را نام ببرید.
اعیاد ملی مانند نوروز، اعیاد مذهبی مانند عید قربان و عید سعید فطر، مناسبت های ملی و مذهبی، ارزش های مذهبی و معنوی، تشکیل خانواده با آداب مذهبی، … خرده فرهنگ های اقوام مختلف در ایران خرده فرهنگ های مشاغل و طبقات مختلف مانند خرده فرهنگ زرگرها و جواهرفروشان، خرده فرهنگ های پزشکان، خرده فرهنگ های رانندگان و کامیون داران، خرده فرهنگ های معلمان و …
10 آیا جامعه و فرهنگ فقط تابع اراده افراد است؟
پاسخ: خیر، انسان آگاهانه و داوطلبانه در کنش اجتماعی شرکت می کند و جامعه را ایجاد می کند، اما پس از ظهور پیامدهای ضروری که بر افراد تأثیر می گذارد. و آنها به اراده همه بستگی ندارند، به عنوان مثال، شما یک کلاس درس در یک مدرسه با تعدادی دیگر ایجاد می کنید، و سپس آن کلاس فرصت ها و محدودیت هایی را برای شما ایجاد می کند.
11 فرصت ها و محدودیت های پدیده های اجتماعی چه ربطی به آن دارد؟
پاسخ: پدیده های اجتماعی در جامعه فرصت هایی را در اختیار افراد قرار می دهد و محدودیت هایی ایجاد می کند که به هم وابسته اند و دو روی یک سکه هستند. به عنوان مثال، چراغ های راهنمایی در تقاطع ها فرصت طلب و محدود کننده هستند.
12 سهم ما در ساختن جامعه و فرهنگ نسبت به گذشته و آینده چیست؟
پاسخ: سهم پیشینیان ما در ساختن جامعه بیش از این است، همان گونه که بخشی از مادر که جامعه و فرهنگ آینده را می سازد بیش از آینده است، زیرا ما با کنش های اجتماعی خود جامعه و فرهنگ را می سازیم.
13. گذشته چگونه بر ما تأثیر می گذارد؟
پاسخ: ما مادر جامعه ای هستیم که به روی جهانی ساخته شده توسط اجدادمان باز است، جامعه ای که باورها، ارزش ها، هنجارها و نمادهای آن قبل از ما شکل گرفته است. (البته می توانیم آن را ادامه دهیم یا به جامعه و فرهنگ دیگری برویم.) فرهنگ گذشته برای ما فرصت ها و محدودیت هایی ایجاد می کند. به عنوان مثال، حجاب برای زنان می تواند فرصت هایی (آرامش و امنیت) ایجاد کند و ممکن است محدودیت های فیزیکی داشته باشد.
14. پیامدهای اجتماعی یک فرهنگ و جامعه چقدر ادامه دارد؟
پاسخ: تا زمانی که مشارکت اجتماعی افراد در هر جامعه و فرهنگی پایدار باشد، با تغییر جامعه و فرهنگ، پیامدهای آن نیز تغییر می کند.
15 چگونه می توان جوامع و فرهنگ های مختلف را ارزیابی کرد؟
پاسخ:1 بر اساس آرمان ها و ارزش های خود
2 فرصت ها و محدودیت هایی که به دنبال دارد.
16 آیا جامعه و فرهنگی را می شناسید که برخی نیازهای انسان را نادیده گرفته باشد؟
پاسخ: برخی از جوامع یا خرده فرهنگ های غربی نیازهای معنوی انسان را نادیده می گیرند و برخی خرده فرهنگ های آسیای شرقی نیازهای مادی و دنیوی را نادیده می گیرند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم