سوالات درس 5 هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

ده ها سوال هویت اجتماعی با پاسخ

هویت اجتماعی

ده ها سوال هویت اجتماعی با پاسخ

سوالات درس 5

1 هویت چیست؟
پاسخ: مجموعه خصوصیات و خصوصیات هر فرد را هویت او می گویند. ویژگی های متمایز افراد نسبت به یکدیگر را هویت فردی می نامند.
2 افراد در موقعیت های مختلف چگونه خود را نشان می دهند؟
پاسخ: باهوش، باهوش، تنبل، آشفته، فهمیده، بی خیال، کارمند، سریع، پزشک، معلم و…
3. انواع ویژگی های هویتی را نام ببرید.
پاسخ: اکتسابی، اسنادی، ثابت، متغیر، فردی، اجتماعی
4. هر یک از ویژگی های هویتی، اسنادی، اکتسابی، فردی، اجتماعی، ثابت و متغیر را با ذکر مثال توضیح دهید.
پاسخ: 1 خصوصیاتی که در ایجاد آن مؤثر نبوده‌ایم و سپس نمی‌توانیم در آن مؤثر باشیم، صفاتی مانند فرزند بودن، دختر بودن، کودکی، پسر عمو، متولد تهران، سفید، سیاه، زشت، زیبا بودن. , آفریقایی تبار, چینی تبار, بره, نوجوان, کودک
2 صفاتی که در ایجاد آن مؤثریم صفات اکتسابی است مانند: پدر، مادر مهربان، معلم مهندسی، کشاورز، نیکوکار، خون گرم، تنبل، سر تا پا، صادق، فهمیده، ولگرد، بی نظمی. ، آب و هوا شناس
3. خصوصیاتی که شخصی است و متعلق به شخص است، خصوصیات فردی است.
ویژگی هایی که بدون حضور در جامعه به دست نمی آید ویژگی های اجتماعی است مانند: ایرانی، روستایی، شهری، رئیس جمهور، فوتبالیست.
4 خصوصیاتی که قابل تغییر نیستند را خصوصیات ثابت می نامند مانند: پسر، دختر، زن، مرد، ایرانی الاصل، آمریکایی تبار، متولد تیرماه، سیاه پوست.
5 ویژگی هایی که در موقعیت های مختلف قابل تغییر است ویژگی های متغیری است مانند: دانش آموز، دانش آموز، باهوش، کشاورز، معلم، مهربان، معاون، رئیس جمهور، تاجر، معلم.
5. هویت اجتماعی فرد چگونه شکل می گیرد؟
پاسخ: هویت اجتماعی هر فرد بر اساس آنچه برای او مهم است در درون یک جامعه شکل می گیرد.
6 خود را از ابعاد مختلف هویت معرفی کنید.
پاسخ: پسر 18 ساله ایرانی، باهوش، چاق، متوسط ​​قد، دانش آموز، شوخ طبع، خوش اخلاق، با آرمان، ایرانی، نوجوان، شهری، ثروتمند
7 اخلاق قهرمانی را با اخلاق قهرمانی در ورزش جهانی مقایسه کنید
پاسخ: ایثار گذشت فضیلت فروتنی جوانمردی انسانیت = اخلاق پهلوانی جهان اسلام که با ارزش قرب الهی (تقریبه به خدا) و شکوفایی اخلاق هماهنگ است.
دوپینگ، مزایا، مدال ها و جوایز، شهرت، رتبه و تشویق، شهرت و غرور (غرور) = اخلاق قهرمانانه دنیای جدید که با ارزش های مادی و دنیوی هماهنگ است.
8 چه ارزش های اجتماعی با اخلاق پهلوانی و اخلاق پهلوانی سازگار است؟
پاسخ: اخلاق قهرمانانه با ارزش‌های دنیای معنوی که در آن باورهای معنوی اولویت دارد و باورهای جسمانی در درجه دوم قرار دارند و وسیله‌ای برای تعالی ارزش‌های دینی هستند، سازگار است. اخلاق قهرمانانه با ارزش های دنیوی که در آن باورهای فیزیکی مهم هستند و هدف هستند، سازگار است، نه وسیله.
9 منظور از خودآگاهی یا ناخودآگاهی در هویت چیست؟بخشی از ویژگی های هویتی ما که می دانیم و به آن پی برده ایم، بخش خودآگاه و بخشی از ویژگی های ما است که هنوز از آن آگاه نیستیم و در ایمان پنهان است. زایمان ناخودآگاه نامیده می شود.
10 قسمت خودآگاه (آشکار) و قسمت ناخودآگاه (پنهان) هویت را با ذکر مثال توضیح دهید.
پاسخ: هویت آشکار: بخشی از ویژگی های هویت ما که می شناسیم یا توسط دیگران درک می شود. مثلاً می دانیم که در درس های حفظی قوی تر از درس های محاسباتی و قابل حل هستیم. بخشی از هویت و خصوصیات ما که نمی دانیم هویت پنهان و ناشناخته ماست. به عنوان مثال، تا به امروز، نمی دانستم که او سریع ترین دونده کلاس من است، اما با شرکت در یک مسابقه گروهی متوجه این موضوع شدم. من هرگز متوجه این موضوع نشده بودم.
11 مادر، ما در چه بخشی از خصوصیات هویتی خود نقشی نداریم؟
پاسخ: ویژگی های مربوط به مکان و زمان تولد ویژگی های جنسیتی (زن، مرد)
12. مثالی بزنید تا نشان دهید برخی از ویژگی های هویتی ما تغییر می کند؟
پاسخ: برخی ویژگی های اجتماعی مرتبط با موقعیت اجتماعی مانند هویت کاری و برخی ویژگی های مربوط به سن مانند دوران کودکی، نوجوانی، جوانی و …
13. چگونه با ویژگی های خود که از آنها آگاه نیستیم عمل می کنیم؟
پاسخ: ما مدیتیشن می کنیم (فکر می کنیم) و گاهی برای شناخت بهتر خود و آگاهی از نقاط ضعف و قوت خود از دیگران کمک می خواهیم مثلاً به مشاور، روانشناس، جامعه شناس، پزشک، روانشناس مراجعه می کنیم.
14. جامعه شناسان و مردم شناسان از چه ابعادی از انسان صحبت می کنند؟
پاسخ: ابعاد اجتماعی و فرهنگی هویت انسانی.
15. نظریه های مختلف در مورد هویت نشانگرها چیست؟
پاسخ: ما در شناخت خود و دیگران اشتباه کرده ایم.
16 پیامبران و اولیا از چه ابعادی از هویت انسانی سخن گفته اند؟
پاسخ: بعد الهی، فردی و اجتماعی انسان و غفلت و فراموشی هویت واقعی انسان.
17 خانواده های دختر و پسر در مراسم خواستگاری چه چیزهایی را می خواهند بدانند؟
پاسخ: شناخت شغل وضعیت خانوادگی، خصوصیات فردی (جسمی، جسمی و اخلاقی، روانی) با یکدیگر هستند.
18. انواع هویت های فردی را با مثال توضیح دهید.
پاسخ: هویت فیزیکی فردی که شامل عناصری مانند وزن، قد، گروه خونی، سال تولد، رنگ چشم، رنگ مو، تیپ و بدن، تن بدن، نوع مو است. هویت غیر جسمانی که به طور کلی شامل صفات اخلاقی و روانی می شود، مانند: پشت کار، گرمی، اخلاص، ایمان، شکرگزاری، تقوا، بی دینی، مهربانی، تلخی و غم، خیال، عصبی، افسرده، دیوانه، عابد، پارسا، سخاوتمند.
19 منظور از هویت اجتماعی چیست؟با مثال توضیح دهید.
پاسخ: شناخت و هویتی که با حضور دیگران و جامعه شکل می گیرد قواعد آن را مشخص می کند صفاتی که ریشه در جامعه و فرهنگ دارند و در دنیای اجتماعی شکل می گیرند (هویتی که نمایانگر نقش ها، هنجارها، وظایف و مسئولیت های اجتماعی و رفتارهای اجتماعی است به عنوان مثال پدر، دختر بزرگ، پسر کوچک، مادربزرگ، پسر عمو، عمو، عمه
21 برخی از نقش های خانوادگی خود را نام ببرید و در مورد هر یک از وظایف (وظایف) و حقوق بنویسید.
پاسخ: پسر، دختر، پسر خانواده، برادر، خواهر وظایف: کمک به والدین، کمک به خواهر و برادر، احترام به اطاعت، همدلی با اعضای خانواده، حقوق نقش: تامین هزینه های حمایت والدین، آموزش صحیح، داشتن نام نیک، مشاوره
22. ابعاد مختلف هویت انسان را نام ببرید.
پاسخ: ابعاد فیزیکی (بدن).
ابعاد روانی (روانی، اخلاقی).
ابعاد اجتماعی (نقش هایی که بازی می کنیم و گروه هایی که به آنها تعلق داریم).
23. آیا اجزای فردی و اجتماعی هویت با یکدیگر مرتبط هستند و بر یکدیگر تأثیر می گذارند؟
پاسخ: بله، هر کدام از این دو بر یکدیگر تأثیر می گذارند، جامعه نسبت به ویژگی های فردی ما واکنش نشان می دهد و آنها را تأیید یا رد می کند. هویت فردی افراد جامعه نیز بر روابط اجتماعی افراد تأثیر می گذارد
23. چه رابطه ای بین خصوصیات ظاهری افراد و خصوصیات روانی افراد وجود دارد مثال بزنید.
پاسخ: بین ویژگی های جسمی و روانی رابطه متقابل وجود دارد و هر یک بر دیگری تأثیر می گذارد، بسیاری از بیماری های جسمی سلامت روان انسان را به خطر می اندازد، مثلاً غده تیروئید اضافی افراد را عصبانی می کند و کم کاری تیروئید باعث کم کاری تیروئید می شود. تنبلی می شود یا اضطراب ریشه در عوامل فیزیکی دارد. همچنین با تقویت روحیه روانی می توان برخی از بیماری ها را کاهش داد.
24 تعامل جهان اجتماعی و طبیعت (بدن انسان) را با مثال توضیح دهید.
پاسخ: محیط طبیعی و جغرافیایی بر روابط اجتماعی تأثیر می گذارد، شرایط طبیعی و ویژگی های جسمانی انسان فرهنگ های متفاوتی را شکل می دهد، مانند آب و هوای مرطوب و گرم جنوب کشور در هنر موسیقی، سبک زندگی، معماری، آشپزخانه و فعالیت های اقتصادی. مردم تحت تاثیر قرار گرفته اند. . فعالیت های انسانی و کنش های اجتماعی نیز به عنوان مثال با آلوده کردن فعالیت های کارخانه آب و هوا باعث بهبود یا تخریب محیط زیست می شود.
25. تعامل دنیای اجتماعی و خصوصیات انسانی و روانی افراد جامعه را تحلیل کنید.
پاسخ: این دو در تعامل و تعامل با یکدیگر هستند. خصوصیات روانی افراد مسیر زندگی اجتماعی انسان و تحولات فرهنگی تاریخی را تغییر می دهد، مانند انسان های متدین که دنیا را تغییر می دهند یا انسان های ظالم که دنیا را ویران می کنند. دنیای اجتماعی نیز بر خصوصیات روحی افراد تأثیر می گذارد و امکان رشد برخی فضائل یا رذایل را از بین می برد یا افزایش می دهد.
26. آیا هر نوع هویت اجتماعی با هر نوع هویت فردی سازگار است؟
پاسخ: خیر، هر دنیای اجتماعی بر اساس ایده ها، آرمان ها و ارزش های خود سازگار است. هویت اجتماعی هر فرد بر اساس باورها و ارزش های دنیای اجتماعی که در آن زندگی می کند، شکل می گیرد.
28. در جامعه قبیله ای هویت جمعی افراد بر چه اساسی تعیین می شود؟
پاسخ: بر اساس موقعیت قبیله شما
29. در جامعه سرمایه داری هویت افراد بر چه اساسی شناخته می شود؟
پاسخ: بسته به ثروت و قدرت اقتصادی آنها
30. در جامعه دینی هویت جمعی افراد بر چه اساسی است؟
پاسخ: اسلام بر اساس ارزش هایی که دین در اولویت قرار می دهد، مثلاً در فرهنگ آرمانی خود، هویت افراد را با علم تقوا و عدالت ارزیابی می کند.
31 مقایسه بینش جهان غرب در بعد کالبدی هویت و بدن انسان با بینش فرهنگ اسلامی.
پاسخ: فرهنگ غربی بر بعد فیزیکی زیبایی جسم تاکید و تمرکز دارد و هر نوع تصرفی در طبیعت و بدن را مجاز می داند، اما در فرهنگ اسلامی انسان حق ندارد بر خلاف اراده خداوند وارد طبیعت و بدن شود و آن را تصرف کند.
32. جهان اجتماعی غرب چه نوع هویت اخلاقی و روانی ایجاد می کند؟
پاسخ: جهان غرب با رویکردی که به این جهان دارد، با آن صفات (هویت) اخلاقی که در رابطه با آرمان ها و ارزش های دنیوی آنها شکل می گیرد، سازگار است، مانند دم غنیمت، شترمرغ، تجمل گرایی، اخلاق پهلوانی.
33. دنیای اجتماعی و دنیوی با چه هویتی سازگار و توسعه یافته و با چه هویتی ناسازگار است؟
پاسخ: دنیای غرب ارزش های دنیوی فردگرایی، رفاه، تجمل و ثروت را توسعه و گسترش می دهد.جهان اجتماعی معنوی با ارزش ها و ارزش های دنیوی مانند رضایت، تکریم، تقوا، ترس و… سازگاری ندارد. مکان الهی رشد و رشد کند. با آنها سازگار هستند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم