سوالات درس 8 هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

ده ها سوال هویت اجتماعی با پاسخ

هویت اجتماعی

ده ها سوال هویت اجتماعی با پاسخ

خلاصه درس هشتم

گروه ها، قبایل، ملت ها و ملت ها با ویژگی های سرزمین، تاریخ، جمعیت، اقتصاد، سیاست و فرهنگ و غیره هویت می یابند.
هویت ایرانی قبل از ظهور اسلام: هویتی توحیدی و دینی و در مواردی آمیخته با اسطوره ها (هویت ایرانی در قالب دین زرتشتی هویت و وحدت یافته بود).
هویت ایرانی پس از اسلام: انجمن ها و عناصر اساطیری هویت خود را رها کرده و به جهان اسلام پیوستند. فارسی دری، زبان سیاسی دربار ایران، زبان دوم جهان اسلام شد.
مواجهه جهان اسلام و ایران با حملات نظامی و سیاسی اقوام دیگر در طول تاریخ: مهاجمان را جذب و هضم کردند.
رویارویی مسلمانان با دنیای غرب: بخش هایی از ذهنیت مسلمانان منجر به خودباختگی غرب شد.
دیدگاه شرق شناسانه: هویت فرهنگی جوامع سکولار اسلامی محدود به ابعاد جغرافیایی و تاریخی است و شکل قوم گرایانه و ناسیونالیستی (ترکی، عربی، فانوس دریایی) دارد.
تأثیر انقلاب اسلامی بر هویت ایرانی: بازگشت ایران به اسلام، اما بازگشت به خود الهی و توحیدی ایران قلب تپنده بیداری اسلامی می شود اسلام به عنوان یک قطب فرهنگی جدید ظهور می کند.
هویت اسلامی ایران تاریخ و جغرافیای خود را در زیر آسمان معنوی توحید قرار می دهد و تا به امروز از مرزهای جامعه دینی خود دفاع می کند.

سوالات درس 8

1 هویت ایرانی قبل از ورود اسلام چگونه بوده است؟
پاسخ: هویت دینی آمیخته با اسطوره ها، اقوام مختلف ایرانی، اگرچه هویت های اجتماعی متفاوتی داشتند، اما در باورها و ارزش های زرتشت که آمیخته با آموزه های اساطیری بود، هویت فرهنگی و فردی یافتند.
2 آیا هویت و ویژگی های ملی کودکان شناسایی شده است؟
پاسخ: سرزمین (جغرافیا)، تاریخ، زبان و ادبیات، سیاست، اقتصاد، فرهنگ (هنر، سبک زندگی، معماری، لباس و غیره)، جمعیت، قهرمانان معروف و غیره.
3 اسلام چه تأثیری بر هویت ایرانی داشته است؟
پاسخ: اسلام عناصر اسطوره ای شرک آمیز هویت ایرانی را نپذیرفت و ایرانیان با پذیرش اسلام به تفسیری توحیدی از هویت خود دست یافتند. باورها و ارزش‌های توحیدی اسلام، ایران را به جهان اسلام پیوند داد و هویت ایرانی به عنوان یک هویت اجتماعی بخشی از جهان اسلام شد.
4 فارسی دری چگونه بود؟
پاسخ: داریوش فارسی زبان سیاسی دربار و زبان رسمی اقوام مختلف ایران بود.
5. نقش داریوش ایرانی در جهان اسلام چه بود؟
پاسخ: به دلیل مشارکت فعال ایرانیان در حیات فکری جهان اسلام، از مرزهای زبان سیاسی رایج اقوام ایرانی فراتر رفت و دومین زبان فرهنگی جهان اسلام شد.
6 مولانا، سعدی و حافظ چه نقشی در توسعه زبان فارسی به عنوان دومین زبان فرهنگی جهان اسلام داشتند؟
پاسخ: این بزرگواران با مفاهیم لطیف عرفانی که مغز جهان اسلام هستند زبان فارسی را در سراسر جهان گسترش دادند.
7 جهان اسلام چگونه با حملات نظامی و سیاسی اقوام دیگر مواجه شد؟
پاسخ: فرهنگ اسلامی در طول قرون متجاوزان (مانند جنگ های صلیبی) را دفع کرده یا آنها را جذب و هضم کرده است (مانند حمله مغول).
8 دنیای غرب چه تأثیری بر ذهنیت مسلمانان و هویت فرهنگ ایرانی داشته است؟
پاسخ: بخش‌هایی از ذهنیت مسلمانان دستخوش خودباختگی فرهنگی شد و تصویر مورخان غربی و مستشرق از جامعه اسلامی به جوامع اسلامی و ایرانی گسترش یافت.
9 واکنش غرب به جهان اسلام چگونه بوده است؟
پاسخ: این یک تجربه جدید است که هنوز تکمیل نشده است و باعث می شود بخش هایی از ذهنیت مسلمانان دچار خودباختگی فرهنگی شوند.
10 هویت فرهنگی جوامع اسلامی در سیمای غرب و خودباختگی چیست؟
پاسخ: این یک هویت توحیدی و حتی اسطوره ای نیست. بلکه هویتی سکولار و سکولار است که به ابعاد تاریخی و جغرافیایی محدود می شود و امت اسلامی را به اقوام مختلف مانند ترک، فارس، عرب و… تقسیم می کند. در قالب القاب قوم گرایانه و ناسیونالیستی.
11 و واکنش متفکران ایرانی در برابر فرهنگ غرب چه بود؟
پاسخ: آنها آثاری را به تقلید از فرهنگ غربی و هویت های جعلی خلق کردند. مانند غرب زدگی (جلال آل احمد)، بازگشت به خود (دکتر شریعتی) خدمات متقابل اسلام و ایران (شهید مطهری (و فطرت) شهید مطهری)
12 مهم ترین نتیجه تحولات دنیای اجتماعی چیست؟
پاسخ: انقلاب
13. پیامدهای انقلاب چیست؟
پاسخ: هویت تغییر می کند
14. انقلاب اسلامی چه آثار هویتی بر ایران و جهان گذاشت؟
پاسخ: 1 اندیشه بازگشت به هویت اسلامی را احیا کنید
2 تاریخ و جغرافیای هویت اسلامی در زیر آسمان معنوی توحید (امت به جای ملت)
3 هویت اسلامی قلب تپنده بیداری اسلامی شد.
4. اسلام به عنوان یک مرکز فرهنگی جدید ظهور کرد.
5. موجب تأمل و تأمل در اندیشه های متفکران غربی شد که سکولاریسم سرنوشت محتوم بشریت است.
15 انقلاب اسلامی ایران چگونه محقق شد؟
پاسخ: انقلاب اسلامی ایران حاصل مقاومت هویت اسلامی جامعه در برابر تهاجم سیاسی و اقتصادی غرب بود که به دلیل خودباختگی فرهنگی نخبگان و شخصیت های سیاسی به مدت یک قرن ادامه یافت.
16 انقلاب اسلامی ایران چه ربطی به هویت ایرانی دارد و چه تأثیری در فعال شدن مجدد جهان اسلام داشته است؟
پاسخ: انقلاب اسلامی مقاومتی در برابر خودباختگی فرهنگی نخبگان بود که منجر به بازگشت به خود اسلامی و الهی و توحیدی شد نه به خودِ صرفاً تاریخی و جغرافیایی جهان غرب.
17 نقش امام خمینی در هویت جامعه ایران چه بود؟
پاسخ: او با بهره گیری از معارف قرآن و اهل بیت(ع) در بازگشت به هویت اسلامی، تاریخ و جغرافیای خود را در زیر آسمان معنوی توحیدی منقبض کرد و از مرزهای جامعه ایران گذشت.
آنها از خود در برابر دنیای مخالف دفاع کردند.
18 انقلاب اسلامی چه تأثیری در فعال شدن مجدد هویت جهان اسلام داشت؟
پاسخ: جامعه ایرانی با بازگشت به هویت اسلامی خود به قلب تپنده بیداری اسلامی تبدیل شد و جهان اسلام از تصویر القای غرب بیرون آمد و به عنوان یک مرکز فرهنگی جدید ظهور کرد.
19. انقلاب اسلامی و حیات معنوی اسلام چه تأثیری بر متفکران جهان غرب داشته است؟
پاسخ: حیات معنوی اسلام افق های جدیدی را برای متفکران و نظریه پردازان غربی که سکولاریزاسیون را سرنوشت مشترک و اجتناب ناپذیر بشر می دانستند فرا خوانده است.
21. چرا بحث حجاب در کشورهای اروپایی به معضلی تبدیل شده است؟
پاسخ: زیرا می دانند حجاب نمادی از گسترش هویت دینی و اسلامی است و باید با مصادیق فرهنگ اسلامی مبارزه کنند تا ارزش های اسلامی در این جوامع گسترش نیابد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم