سوالات علوم ششم درس اول

سوالات علوم درس ششم 1

درس 1 سوالات علوم با پاسخ (زنگ علم)

سوالات علوم درس ششم 1

درس اول علوم ششم ابتدایی با موضوع زنگ علم می باشد. در این مقاله می توانید سوالات درس علوم اول را به همراه پاسخنامه دریافت نمایید.

سوالات علوم درس ششم 1

1. منظور از علوم تجربی چیست؟
پاسخ: مجموعه ای از دانش است که درستی قوانین را از طریق تجربه و آزمایش نشان می دهد.

2. علم تجربی بر چه اساسی استوار است؟
پاسخ: بر اساس مشاهدات است. این مشاهدات از منابع مختلف و با روش های علمی جمع آوری شده است.

3. مشاهده چیست؟
پاسخ: از طریق اندام های حسی یک دید پیشنهادی و دقیق از محیط را مشاهده کنید.

4. علم چیست؟
پاسخ: علم یعنی شناخت و درک محیطی که بخشی از زندگی ماست.

5. دانشمند کیست؟
پاسخ: او کسی است که با کنجکاوی و فکر به اطراف می نگرد و به حل مشکلات و یافتن راه حل های مناسب می اندیشد.

6. عبارت «شاید در آزمون هوشمند موفق شوم» نشان دهنده کدام مرحله از حل مسئله است؟
پاسخ: فرضیه

7. دانشمندان معتقدند که ممکن است موجودات زنده در مریخ وجود داشته باشد. مرحله حل این جمله چیست؟
پاسخ: مرحله بیان یک دیدگاه یا نظریه

8. «زمین اجسام را به سوی خود جذب می کند» نشان دهنده کدام مرحله از حل مسئله است؟
پاسخ: مرحله بیان یک دیدگاه یا نظریه

9. آزمایش خوب چه نوع آزمایشی است؟
پاسخ: این یک آزمایش قابل تکرار خوب است و با ابزارهای ساده قابل انجام است.

10. فرضیه سازی چیست؟
پاسخ: پیشنهادات و راه حل های ممکن برای حل یک مشکل یا مشکل

11. تفاوت بین دیدن و دیدن چیست؟
پاسخ: مشاهده، دیدن همراه با تفکر، دقت، یادداشت برداری و جمع آوری اطلاعات است.

12. کدام یک از موارد زیر تعریف مشاهده است؟

الف) تعیین جزئیات و طبقه بندی موضوع £

ب) از حواس برای دیدن و مطالعه x استفاده کنید

ج) از ابزارهایی برای آزمایش £ استفاده کنید

د) کسب اطلاعات مناسب جهت افزایش دانش £

📕💢 بعدی »درس دوم علوم ششم

🔖 قبلی « ندارد


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم