سوالات علوم چهارم درس سیزدهم با جواب

سوالات علوم چهارم درس سیزدهم با جواب

سوال درس 13 علوم “زیستگاه”

سوالات علوم چهارم درس سیزدهم با جواب

📚 درس 13 علوم چهارم
🔴 درس 13: زیستگاه

پرسش و پاسخ درس 13 زیستگاه علمی چهارم
1. برخی از خصوصیات موجودات زنده را بیان کنید.
پاسخ آنها رشد می کنند، حرکت می کنند، می خورند، نفس می کشند، تولید مثل می کنند، موجودی شبیه خود می سازند و …

2. به چه حیواناتی همه چیزخوار می گویند؟
پاسخ حیواناتی که هم از گیاهان و هم از جانوران دیگر مانند گیاهخواران، گوشتخواران و غیره تغذیه می کنند، همه چیزخوار نامیده می شوند.

3. به چه حیواناتی گیاهخوار می گویند؟
پاسخ گیاهانی که از گیاهان تغذیه می کنند، گیاهخوار نامیده می شوند.

4. به چه حیواناتی گوشتخوار می گویند؟
پاسخ حیواناتی که از حیوانات دیگر تغذیه می کنند گوشتخوار نامیده می شوند.

5. زنجیره غذایی چیست؟
پاسخ پیوند غذایی بین موجودات زنده زنجیره غذایی نامیده می شود.

6. چه نوع رابطه غذایی بین موجودات زنده وجود دارد؟
پاسخ گیاهخواران؛ خوردن گیاهان، گوشتخواران؛ آنها سایر گیاهخواران و گوشتخواران را می خورند.همه همه چیزخواران هم از گیاهان و هم از حیوانات تغذیه می کنند.

7 اگر غذای حیوان در زنجیره غذایی کم شود، آیا این حیوان گرسنه می ماند و می میرد؟
پاسخ معمولاً نه، زیرا یک حیوان معمولاً از گونه های مختلف گیاهان یا حیوانات دیگر تغذیه می کند. و به دلیل ارتباط هر زنجیره غذایی با زنجیره های غذایی دیگر، می توانید غذای خود را از زنجیره های غذایی دیگر پیدا کنید.

8. شبکه غذایی چیست؟
پاسخ از اتصال چندین زنجیره غذایی به یکدیگر، شبکه غذایی به وجود می آید.

9. اگر تمام موش های یک شبکه غذایی بمیرند، آیا نسل شاهین نیز از بین می رود؟
پاسخ خیر، زیرا شاهین ها از مار، جغد، خرگوش … علاوه بر موش تغذیه می کنند که در زنجیره های مختلف شبکه غذایی وجود دارند.

10کرم خاکی کجا زندگی می کند چرا؟
پاسخ آنها معمولاً در زیر زمین و نزدیک به زمین زندگی می کنند زیرا این قسمت از خاک دارای بقایای گیاهی و جانوری مرده است.
و سایر مواد مغذی مورد نیاز کرم ها.

11. زیستگاه چیست؟
پاسخ همه موجودات زنده در مکان مناسبی برای تغذیه، تنفس، رشد، تولید مثل، حرکت و غیره زندگی می کنند. به این مکان زیستگاه می گویند.

12 چند زیستگاه را نام ببرید.
پاسخ رودخانه، جنگل، دریا، کویر و…

13. آیا باغ زیستگاه است؟چرا؟
پاسخ بله، چون گیاهان و جانوران در آنجا زندگی و تنفس می کنند، تغذیه، رشد و تولید مثل و حرکت می کنند.

14. نقش انسان در رابطه با زیستگاه ها چیست؟
پاسخ انسان ها برخی زیستگاه ها را ایجاد می کنند و برخی دیگر را تخریب می کنند.

15. وظیفه انسان در قبال زیستگاه ها چیست؟
پاسخ انسان باید تا حد امکان مراقب زیستگاه خود باشد تا جان موجودات زنده به خطر نیفتد.

16. نقش منفی انسان در رابطه با زیستگاه ها چیست؟
پاسخ با افزایش جمعیت، انسان ها زیستگاه های طبیعی را به کارخانه ها، شهرها، معادن، محل های دفن زباله و غیره تبدیل می کنند و گاه زندگی حیوانات و گیاهان دیگر را از بین می برند.

17. سهم شما در حفاظت از زیستگاه چیست؟دو مورد
پاسخ وقتی از گردش برگشتم آتش را خاموش می کنم، به زیستگاه گیاهان و جانوران جنگل و پارک و مزرعه آسیب نمی رساند.

📕💢 بعدی » ندارد!

«قبلی» درس علوم دوازدهم


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم