سوالات مطالعات چهارم درس اول

سوالات مطالعه چهارم از درس اول

پرسش و پاسخ درس 1 مطالعات پایه چهارم

سوالات مطالعه چهارم از درس اول

سوالات درس علوم اجتماعی چهارم دبستان:

سوال 1 محله چیست؟
پاسخ 1. محله قسمتی از شهر یا شهر است که گروهی از مردم در کنار یکدیگر زندگی می کنند.

سوال 2: با همسایگان چگونه باید رفتار کرد؟
پاسخ 2 باید حواسشان به هم باشد به هم کمک کنند با هم مهربان باشند و …

سؤال 3: حضرت محمد در مورد رفتار با همسایگان خود چه فرمودند؟
پاسخ 3 اگر می خواهی خدا و پیامبرت تو را دوست داشته باشند، امانت دار و راستگو باش و با همسایگان خود مهربان باش.
خودت رفتار کن

سوال چهارم: برای مراقبت از همسایگان خود چه کارهایی را نباید انجام دهیم؟ دو مورد
پاسخ 4 در کوچه در حال استراحت همسایه ها توپ بازی نکنید صدا و سیما را در خانه روشن نکنید
در ساختمانی که در آن زندگی می کنیم با ترقه بازی نکنید هنگام خداحافظی با مهمانان با صدای بلند صحبت نکنید زباله
آن را در جای خود بگذارید تا محل زندگی همسایه ها کثیف نشود.

بعدی »درسی از مطالعات چهارم


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم