سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس دوم

سوالات هدیه بهشتی درس دوم

پرسش و پاسخ درس 2 هدیه پنجم

سوالات هدیه بهشتی درس دوم

در این قسمت سوالات هدیه های آسمانی مربوط به درس دوم این کتاب را آماده کرده ایم. به سوالات هدیه پنجم پاسخ داده شده است.

1 نظم و هماهنگی در دنیای اطراف ما چیست؟
پاسخ: ظرفیت و وحدت خداوند

2 اگر فاصله زمین تا خورشید کوتاه یا طولانی باشد چه؟
پاسخ: اگر فاصله زمین تا خورشید زیاد بود موجودات زنده از سرما می مردند و اگر این فاصله کوتاه بود موجودات زنده از گرمای شدید می سوختند.

3 چه می شد اگر دو یا چند خدا بر جهان حکومت می کردند؟
پاسخ: نظم و هماهنگی جهان دگرگون شد و هر کدام می خواستند به شیوه خود بر جهان حکومت کنند، مثلاً یکی می خواست خورشید را از مشرق حمل کند و دیگری می خواست خورشید را از مغرب حمل کند.

4 خداوند در قرآن درباره وجود خدا چه می گوید؟
پاسخ: اگر غیر از خدا در آسمان ها و زمین خدایان دیگری بودند، آسمان ها و زمین فرو می ریخت.

5 در کدام قسمت از سوره توحید وحدت خداوند ذکر شده است؟
پاسخ: بگو: خدا یکی است و لایق او نیست
آموزش درس دو هدیه آسمانی پنجم ابتدایی


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم