سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس هشتم

سوالاتی درباره هدایای آسمانی درس هشتم

سوالات هدیه های آسمانی درس پنجم دو حرف

سوالاتی درباره هدایای آسمانی درس هشتم

در این قسمت سوالات هدیه های آسمانی مربوط به درس 8 این کتاب را آماده کرده ایم.
درس 8: دو حرف

2 عواقب تلاش و غیبت چیست؟
پاسخ: رابطه دوستانه مردم را از بین می برد آبروی مردم را از بین می برد در بین مردم کینه و بدبینی ایجاد می کند نماز و روزه افرادی که این کار را انجام می دهند قبول نمی شود.

2 در آیه لا یخر قوم من قوم …………………… خداوند ما را از چه باز داشته است؟
پاسخ: همدیگر را مسخره نکنید و القاب زشت بر روی یکدیگر قرار ندهید.

3 با توجه به آیه و الکاظم الغیض و العفین از سوی مردم، نیکوکاران در برابر خطاهای دیگران چه می کنند؟
پاسخ: نیکوکاران کسانی هستند که خشم خود را فرو می نشانند و از خطاهای دیگران می گذرند.

4 در آیه ولا تعاونوا علی الثم والعدوان چه چیزی خداوند را از انجام مسلمانان باز داشته است؟
پاسخ: در کارهای بد به یکدیگر کمک نکنید.

5 آیه زیر در کدام آیه به مشکوک ترین آیه اشاره دارد؟
الف) رفتار خوب ب) گفتار خوب ج) افکار خوب * د) عشق و محبت

6. گناهی را که از زبان بیرون می آید نام ببرید.

پاسخ: دروغ افترا گزارش غیبت دادن القاب زشت تمسخر

7 امام صادق (علیه السلام): بدترین مردم او کسی است که مردم از او در امان نیستند.

8. چگونه با رفتار نادرست دیگران برخورد کنیم؟
پاسخ: دوستانه به او یادآوری کنید و او را متوجه اشتباه و گناه خود کنید.

9 تهمت یعنی چه؟
پاسخ: این به معنای حدس بد کسی و متهم کردن کسی به کاری است که انجام نداده است.

10. غیبت یعنی چه؟
پاسخ: پشت کسی غیبت کردن و سرزنش کردن.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم