سوالات هدیه های آسمان سوم درس اول

سوالات هدیه بهشت ​​سوم درس 1

سؤالات درس 1 به سؤال سوم پاسخ دهید

سوالات هدیه بهشت ​​سوم درس 1

در این قسمت می خواهیم سوالات درس اول کلاس سوم ابتدایی هدیه های آسمانی را از شما بپرسیم. همانطور که قول داده بودیم سوالات درس آستین خالی سومین هدیه های آسمانی را مشاهده می کنید.

سوالات هدیه درس سوم 1

1. اگر انسان دست نداشته باشد چگونه می تواند کار خود را انجام دهد؟

پاسخ: او به سختی می تواند کار خود را انجام دهد و در برخی موارد مجبور است از دیگران کمک بگیرد.

2. آیا نانوای قدیمی واقعاً دست یاری نداشت؟

پاسخ: دست هایش را زیر کتش انداخت.

3. به نظر شما مهمترین عضو بدن چیست؟ زیرا؟

پاسخ:همه اعضای بدن مهم هستند. زیرا هر عضوی در بدن برای انسان کاری انجام می دهد.

4. خدای مهربان را شکر کن که این همه نعمت را به من داده است من باید شکر نعمت های او را داشته باشم و شما را به خاطر عبادت و پیروی از دستورات او سپاسگزارم.

5. از والدین خود بپرسید مهمترین نعمتی که خداوند به آنها داده است چیست؟ زیرا؟

پاسخ: بدن سالم و فرزندان صالح، زیرا می توانند کارهای نیک انجام دهند و شکر نعمت های خداوند را به جا آورند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم