سوالات هدیه های آسمان سوم درس سیزدهم

سوالات هدیه بهشت ​​سوم درس سیزدهم

پرسش و پاسخ هدیه سوم درس سیزدهم

سوالات هدیه بهشت ​​سوم درس سیزدهم

درس 13 سوالات در مورد هدایا هدیه کلاس سوم با پاسخ:

درس 13 هدایای آسمانی

1 دختران وقتی به سن تکلیف می رسند چه کار کنند؟
پاسخ: در مقابل نامحرم بپوش و حجاب داشته باش.

2 بهترین و مهربان ترین دوست ما کیست و از ما چه می خواهد؟
پاسخ: و از ما می خواهد که وقتی به سن تکلیف رسیدیم حجاب را رعایت کنیم.

3 پروانه بعد از نگاه کردن در آینه چه کرد؟
پاسخ: او یک لباس آستین بلند پوشیده بود و گردن و موهایش را با روسری پوشانده بود.

4 مادرم در جواب پروانه که گفت چادر هم بیاورم چه گفت؟
پاسخ: گفت: اگر خواستی چادرت را هم بیاوری. حجاب شما با چادر کاملتر می شود.

5 بهترین حجاب دختران چیست؟
پاسخ: ادر

6 چرا انتخاب مجوز درست بوده است؟
پاسخ: چون حجاب بهتر از چادر بود، چون می خواست دستورات دوست صمیمی اش را انجام دهد.

7 کدام محرم و کدام محرم نیست؟

پسر عمو = نامشروع | عمو = محرم | پسر عمو = نامشروع | شوهر خواهر = نامحرم

آوی = محرم | دختر عمو = نامحرم | زن برادر = نامحرم | دختر عمو = نامحرم


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم