سوالات هدیه های آسمان سوم درس ششم

سوالات هدیه بهشت ​​سوم درس ششم

درس 6 سوالاتی در مورد هدیه های آسمانی با پاسخ

سوالات هدیه بهشت ​​سوم درس ششم

سوالات هدیه بهشت ​​سوم درس ششم

1. بچه های اسیر کربلا در کاخ یزید چه کردند؟
پاسخ: هراسان و نگران به حضرت زینب (س) رسیدند و حضرت همه را در آغوش گرفت و به نرمی او را نوازش کرد.

2. خنده یزید و مهمانانش کی از بین رفت؟

پاسخ: وقتی حضرت زینب (س) سخنرانی کرد.

3. فرزند حضرت زینب (س) که بود؟
پاسخ: فرزند حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س)

4 چرا حضرت زینب را اسوه صبر و شجاعت می دانند؟
پاسخ: زیرا در کربلا و واقعه متعاقب آن سختی های فراوانی متحمل شد و شجاعانه با یزید مقابله کرد.

5. نمونه هایی از صبر حضرت زینب سالم اهل علیها چیست؟
پاسخ: حضرت زینب (س) شهادت مادرش را در کودکی و شهادت پدر و برادرش امام حسن (ع) را در جوانی و شهادت فرزندان و برادران و عزیزانش را در کربلا دید و صبر کرد. صبر در برابر ظلمی که یزید بر او و اسیران کربلا کرد.

6 نام نزدیکان حضرت زینب (س) را بنویسید.
پاسخ: پره: حضرت علی (ع) ماره: حضرت فاطمه (س) آوی: حضرت محمد (ع)
پاسخ: فرزند برادر: حضرت علی اصغر حضرت قاسم بن حسن حضرت علی اکبر امام سجاد
پاسخ: برادران: امام حسن (ع) امام حسین (ع) مادربزرگ: حضرت خدیجه (س)


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم