سوالات هدیه های آسمان سوم درس چهارم

سوالات هدیه بهشت ​​سوم درس چهارم

درس 4 هدیه های آسمانی سوالات ابتدایی با پاسخ

سوالات هدیه بهشت ​​سوم درس چهارم

در این مطلب می خواهیم سوالات درس سوم هدیه های آسمانی سوم ابتدایی را از شما بپرسیم. می توانید سوالات زیر را بیابید درس 4 هدایای آسمانی در کاخ نمرود نگاه کن

سوالات هدایای آسمان سوم از درس چهارم در کاخ نمرود

1. پادشاه سرزمین بابل که بود؟

پاسخ: نمرود

2. خداوند برای هدایت مردم بابل نزد چه کسانی فرستاد؟

پاسخ: حضرت ابراهیم (ع)

3. مردم در آن زمان چه چیزی را می پرستیدند؟

پاسخ: بت های چوبی و سنگی ماه، خورشید، ستارگان و برخی از نمرود خدایان محسوب می شدند.

4. چرا نمرود ابراهیم (ع) را به کاخ خود دعوت کرد؟

پاسخ: تا با او صحبت کند و او را شکست دهد.

5. پاسخ ابراهیم به این سوال که خدای شما کیست؟

پاسخ: ابراهیم گفت: آن که آسمان و زمین را آفرید من و تو.

6 هنگامی که نمرود گفت من خدای بزرگ و توانا این سرزمین هستم، امام چه فرمود؟

پاسخ: پروردگار من خورشید را از مشرق حمل می کند. اگر راست می گویی و خدا هستی از مغرب بیاور!

7. پاسخ نمرود سؤال ابراهیم به چه سؤالی پاسخ نداد؟

پاسخ: اگر راست می گویید و خدا هستید خورشید را از مغرب بکشید.

8کلمات زیر را با توجه به درس تعریف کنید؟
1 پرستنده خدا: حضرت ابراهیم (ع) به خدای یگانه ایمان آورد و بر او سجده کرد.
2 بت شکن: او بت ها را شکست و مردم با شنیدن سخنان زیبای او به خدا ایمان آوردند و بت ها را شکستند.
3 آرام، محکم و استوار: او با گام های آهسته و پیوسته وارد مجلس نمرود شد.

9. سوره چهاردهم قرآن چه نام دارد و چه ربطی به این درس دارد؟

پاسخ: سوره ی ابراهیم. این سوره به دعای ابراهیم (ع) و توحید بت پرستان می پردازد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم