معنی آرش کمانگیر فارسی چهارم (درس ششم)

معنی فارسی آرش کمانگیر چهارم (درس 6)

برعکس خانواده به معنای کلمات مهم درس آرش کمانگیر است

معنی فارسی آرش کمانگیر چهارم (درس 6)

📚 معنی آرش کمانگیر فارسی چهارم
🔴 درس 6: صفحات 54 55 56 57

⬅️ معنی کلمات مهم آرش کمانگیر فارسی چهارم

عیب: عیب صغری و کاستی
نسخه: جنگ
آشتی: دوستی صلح
گهر: مخفف گوهر مروارید
پایدار: پایدار
زمین: کم
راه حل: راه حل لمس
چنگ: قوی قدرتمند
مشرق: شرق
پایداری: مقاومت
ارتفاع: قد و قد اندازه
صبح: صبح زود صبح زود
رشید: راست شجاع
تناور: قوی قوی
زمزمه: صدای نرم و بلند
خرم: مبارک شاد
چابک: سریع و خشن
وارونه: وارونه
انتظار: چشم به جاده
سلاح: سلاح
مرحله: مرحله

شارپ: سریع پرواز سریع
تحقیر: خوار شمردن
نکته: نظر رای
بی حوصلگی: بی قراری
غمگین: غمگین غمگین
صبر: صبر
مهارت: دست خشن
افراسیاب: فرمانده سپاه توران
کمان: ابزار تیراندازی
سازماندهی: منظم
فولاد: ساخته شده از فولاد
قدیمی: قدیمی
گودال: چابک و چابک
سبوس: برنده شارپ
فراوان: فراوان فراوان
چه گوارا: خوب و خوب
جاودانگی: دائمی
گریزان: رسوب کرده
رعد: صدای رعد
صحبت کردن زیر تلفن: زمزمه کردن
نیم روز: ظهر

⬅️ چهارمین خانواده آرش کمانگیر فارسی :
ذلت: پست
مهارت: مهارت
مشکل: خطا
انتظار: در انتظار
توانایی: توانایی توانایی
معیوب: ناقص

آر مخالفت با آرش کمانگیر فارسی چهارم
پیروزی: شکست
ناامید: امیدوار
سختی: آسان
آشتی: خشم
شرق غرب
قوی: شل
راز: واضح است
ضخامت نازک
دیوانه: ساوی
تلخ شیرین
نور تاریک
توانا: ناتوان

ش املای کلمات آرش کمانگیر فارسی چهارم
دراز تن توران افراسیاب جیحون بی تابی قامتی رشید اصطبل عیب تناور هوسا شمشیر گوهر سینه
و چابک سرزنده غرش طفره رفتن جواهر پرتاب


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم