معنی درس اول فارسی نهم (آفرینش)

معنی درس اول فارسی نهم (آفرینش)

معنای واژه ها و شعر و ماتریس های شعر خلقت نهم

معنی درس اول فارسی نهم (آفرینش)

اول درس اول فارسی پایه نهم
درس 1: ایجاد همه چیز مجازات قلب خداوند است

نکات درس اول #persa 🌸

🔴قسمت اول👇🏻

معنی کلمات:

گوش کن: گوش کن
اقرار: اقرار
خلقت: مخلوقات جهان
صبح: صبح بخیر
تسبیح: دعا کن، خدا را با پاکی یاد کن

عجب: عجیب
تنبیه: انذار کردن، آگاه کردن
لیل: شب
اسرار: مجموعه “هیچ”، اسرار
هستی: هستی

خدای دل: صاحب دل، مرد عارف
ناهار: روز
پرندگان: پرندگان
فکر: فکر
او قلب ندارد: او هیچ احساس و عاطفی ندارد

نگاه کنید: برای سرگرمی به چیزی نگاه کنید
الوان: در اینجا به معنای رنگارنگ است
آی: آی، آی
جهل: جهل
خواب: ناخودآگاه و ناخودآگاه

ترفند یک ظرف کوچک است که جواهرات در آن ذخیره می شود.
گریپ فروت: انگور
متعجب: سرگردان
صد برگ: نوعی گل سرخ با گلبرگ های پر و زیاد.

کرم: ببخشید
مطیع: اهلی و مطیع
تقدیر: تقدیر، امر خدا
یاقوت: سنگ قیمتی در رنگ های قرمز، زرد و آبی

گوی: توپ کوچک
درست فکر: افراد صادق
ثواب: بخشش، برکت دادن
زمان: خالق، خالق، بخشنده

رنگ: جمع لون به معنای رنگ هاست.
گاهی کلمه رنگ به عنوان صفت به کار می رود و به معنای رنگارنگ است; مثل جمله «چه کسی می تواند میوه رنگارنگ چوب را بدهد؟»

ثواب: بخشش، بخشش / ثواب: گاو، عموماً در معنای مفرد به کار می رود.

محتوای شعر:
شعر آفرينش كُل عذاب الله القلب از قسمت خطبه ها (= جمع موعظه به معناي پند و اندرز) انتخاب شده است. اصل شعر دارای چهل و سه بیت است و با عنوان «وصف بهار» سروده شده است.

این شعر با استناد به آیات و نوشته های خداوند متعال و نیاز به خدای انسان همراه است. سعدی در این شعر زیبا، پدیده های هستی را در عبادت و ستایش خداوند یافته است و اشاره می کند که با نگاه کنجکاوانه به پدیده های خلقت می توان به معرفت خداوند دست یافت.

معنی آیات:

ام صبح عقل و ناهار فرقی نداره //// دامن کویر خوشگل و بهاری بود

معنی: در اوایل صبح بهار که تمام شب و روز یکسان است، رفتن به کویر و اندیشیدن به گلهای زیبای بهاری لذت بخش است.

ماتریس:
شب و ناهار: تضاد
بهار و ناهار: جاناس

توجه:
تفاوت شب و ناهار به طول مساوی روز و شب در طول سال اشاره دارد که دوباره تکرار می شود:
الف) آغاز بهار
ب) آغاز پاییز

آفرينش تمام عذاب خدا دل است //// دل ندارد كه نبايد نزد خدا اعتراف كرد

معنی: همه پدیده های آفرینش برای شناخت انسان های عرفانی است و اگر منکر وجود خدا شود و به خدا اعتقاد نداشته باشد ذوق و احساسی ندارد.

ماتریس:
واج شناسی “D”.
به چه کسی و: مجازات
قلب: احساس و عاطفه در معنای مجازی

توصیه گرامر:
ایجاد (آفرینا + ش) = مشتق
در بیت دوم به معنای وجدان مبهم است
همه چیز: معاوضه

🔻 این همه کاغذهای زیبا بر در و دیوار هستی //// کی فکر نمی کند کاغذی روی دیوار بود

معنی: هرکس با این همه نقش و پدیده عجیب و غریب به خالق آن فکر نکند به اندازه تصویر روی دیوار بی احساس و بی روح است.

ماتریس:
در و دیوار: ملاحظات مشابه
دیوار وجود: اضافه استعاری
ادامه و دنبال کنید: مجازات

توجه:
«ت» در ذهن شما یک ضمیر نیست! مربوط به خود کلمه “فکر” است.

وه کوه و دریا و درخت همه در تسبیح است //// هرکسی نمی تواند این رازها را بفهمد

معنی: کوه ها، دریاها و درختان (همه موجودات) خدا را می پرستند، اما همه شنوندگان این راز را درک نمی کنند.

ماتریس:
کوه، دریا و درختان: ملاحظات مشابه
این آیه به آیه چهل و چهارم سوره اسراء اشاره می کند: این چیزی جز تسبیح حمد نیست، اما یکدیگر را تسبیح نمی کنند، به عدالت می بخشند.

معنی: هیچ چیز در دنیا نیست اگر خداوند طهارت را تسبیح و ستایش نکند، اما شما تسبیح او را درک نکنید. به درستی که خداوند صبور و آمرزنده است.

آیا خبری هست که پرندگان سحر بگویند //// خواب آخر بیدار شو نادان؟

معنی: می دانی صبح پرندگان صبح می گویند: ای نادان، نادانی را رها کن.

ماتریس:
خواب، سحر و تأخیر: مشاهده به عنوان
سحر: تنبیه
خواب جهل: اضافه استعاری
بیداری: کنایه از شعور و بیداری

توصیه گرامر:
«ت» در خبر مؤسسه است یا به این صورت می آید: خبر برای توست (برای تو: مسند)
خواب: اسم جانشین صفت: یا (انسان) خواب.

🔻 تا آخر بنفشه غفلتت در پیش است //// حیف که در خواب بیداری و نرگس.

معنی: تاکی می خواهی مثل گل بنفشه در غفلت و جهل زندگی کنی. حیف که تو هوشیار نیستی و نرگس بیدار و هوشیار است.

ماتریس:
بنفشه و نرگس: مشاهدات به عنوان
پیکو: تشبیه
درون و بیرون: جناس
بنفشه در این آیه نماد غفلت و شرم است
نرگس نماد بینایی و آگاهی است
سهل انگاری در قصاص: کنایه.

توصیه گرامر:
«هیف» نقش صندلی را بازی می کند
«ی» در خواب به معنای «بودن» یک فعل مستند است.

چه کسی می تواند میوه رنگارنگ چوب را بدهد؟ //// می دانی که گل صد برگ از خار را دوست داشتی؟

معنی: فقط خدای متعال می تواند از چوب درخت گل های قرمز زیبا و از خار میوه های رنگارنگ بیافریند.

ماتریس:
درخت چوبک
گل و خار: تضاد

توصیه گرامر:
هر دو کرکره سوالات منفی هستند.
صد برگ: صفت مرکب.

قل عقل از انگور طلایی گریپ فروت در شگفت است //// بفهم، از نیرنگ یاقوت انار ناتوان باش.

معنی: عقل از زیبایی انگور طلایی انگور شگفت زده می شود و از درک زیبایی و لطافت دانه های اناری که مانند یاقوت گرانبها می درخشد عاجز است.

ماتریس:
تعجب عقل و ناتوانی در فهم: تشخیص
گریپ فروت و انار: ملاحظات مشابه
ترفند یاقوت سرخ انار: اضافه استعاری (انار شبیه کیسه ای پر از یاقوت است).

🔻خدای پاک و بی عیب و نقص که ماه و خورشید را در شب / ناهار رام می کند

معنی: خداوند پاک و بی عیب به فرمان خود از همه پدیده ها و موجودات (ماه و خورشید و شب و روز) اطاعت کرده است.

ماتریس:
شب و ناهار: تضاد
ماه و خورشید: مشاهدات به عنوان
آیه اشاره به آیات قرآن دارد.

🔻 تا روز قیامت با رحمت و رحمتش حرف بزن //// همه میگویند و هیچکس هزار نمیگوید

معنی: اگر همه مردم تا روز قیامت از مغفرت و لطف خدا صحبت کنند، باز هم یکی از هزاران لطف و رحمت خداوند نخواهد بود.

توصیه گرامر:
«تا» حرف اضافه و روز قیامت مکمل آن است
هرکس نقش نهادی دارد.

🔻نعمت شما بی شمار است //// از پاداش شما سپاسگزارم، هرگز شکر نکنید

معنی: خدایا نعمت هایت بی شمار است و هیچ انسانی نمی تواند شکر نعمت های بی کران تو را بجا آورد.

ماتریس:
صلوات و شکر و ثواب و شکر: این گونه مراعات
ز خارج از عدد بودن: کنایه از بی شمار بودن

نکته گرامری: “T” به برکت شما: لایه اضافه شد
هرگز: انکار.

عد سادیا درسته توپ خوشبختی رو گرفتی //// مطمئن باش کج به خونه نمیای

معنی: سعدی ای صالحان به سعادت و سعادت می رسد; بنابراین، توهم انسانی صادق و راستگو باشید، زیرا انسان بدرفتار به هدف و مقصود خود نمی رسد.

ماتریس:
به چه کسی و: مجازات
گوی خوشبختی: اضافه تمثیلی
توپ را گرفتند: کنایه از باخت و جلو رفتن

نکته دستور زبان: سعدی: ماندا و «الف»: حرف ندا
سیال سمت راست: مرکب (جمع «ان» در ساختمان اسم دخالتی ندارد).
رفتار انحرافی: اسم مشتق مرکب و جانشین صفت (رفتار انحرافی انسان)

کلمات مهم املایی:
تفاوت شب و ناهار صحرا جزا اعتراف نقش شگفت اندیشه ستایش گوش دادن اسرار پرندگان سحرگاهی خواب جهل غفلت رحمت میوه رنگارنگ صد برگ شگفت انگیز انگور طلایی گریپ فروت ناتوانی فریب یاقوت سرنوشت عزیز مضحک پاداش سپاسگزار توپ شادی.

تاریخ ادبیات:

سعدی: مشرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازی شاعر و ادیب بزرگ قرن هفتم است. سعدی در شیراز تحصیل کرد و سپس برای تحصیل در مدرسه نظامیه به بغداد رفت. درسال ششصد و پنجاه و پنج پارک را سامان داد و سال بعد گلستان را نوشت. علاوه بر این، قصاید، غزلیات، قطعات، مضارع، رباعیات، مقالات و اشعار عربی دارد که همه در «کلیات» خود گردآوری شده است.

قالب شعر: قصیده


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم