معنی درس دوم فارسی دهم (از آموختن، ننگ مدار)

معنی درس دوم فارسی دهم (یادگیری، بدبختی)

معنی درس 2 فارسی دهم

معنی درس دوم فارسی دهم (یادگیری، انگ)

درس یادگیری کلاله در صفحه 18 فارسی دهم می باشد. معنی در دهم فارسی در زیر آورده شده است.

1 اینکه بتوانی به میاسا نیکی کنی و با احسان و نیکوکاری به مردم نشان دهی و به هنگام ظهور بدی نکنی:
معنی: تا جایی که می توانید به مردم نیکی کنید و هرگز این روش را رها نکنید. خود را انسان خوبی نشان دهید و برخلاف آنچه نشان داده اید رفتار نکنید.

2 به زبان دیگر حرف نزنید و به دلی دیگر اجازه ندهید تا گندم نفروشید.
معنی: حرف در دل و زبانت باشد تا دروغگو و فریبکار شناخته شوی.

3 اندر هر چه از خودش داد داد، هر که از خودش داد مستقل از داور است.
معنی: در تمام اعمال خود عدالت و انصاف را رعایت کنید، زیرا کسی که در اعمال خود به عدالت و انصاف برخورد می کند، نیازی به قضاوت دیگران ندارد.

4 اگر غم و شادی وجود داشت، به درمان کننده غم و شادی خود بگویید.
معنی: اگر غم و شادی داری به کسی بگو که با غم و شادی به تو اهمیت می دهد.

5. و اثر غم و شادی را در پیش مردم نیابی.
معنی: و آثار غم و شادی را در چهره خود برای مردم آشکار نکنید.

6 از هیچ خوب و بدی خوشحال و ناراحت نباشید که این کار بچه هاست.
معنی: برای هیچ عمل خوب یا بدی شاد یا ناراحت نباش. زیرا این رفتار برای کودکان است.

7 تمام تلاش خود را بکنید تا در هر شرایطی به وضعیت و نهاد خود نگاه کنید تا سالمندان آواره خیر و شر نشوند.
معنی: سعی کنید ماهیت و ماهیت خود را به هیچ کار دشوار و غیرممکنی تغییر ندهید (شخصیت واقعی خود را تغییر ندهید و اذیت نکنید (چون سالمندان در مواجهه با حوادث مختلف عصبانی نمی شوند) خوب و بد () و شخصیت واقعی آنها این کار را انجام می دهد. تغییر نمی کند

8 هر شادی که به غم و اندوه برگردد، شادی شاد محسوب می شود.
معنی: و شادی را که به درد ختم می شود، خوشبختی حساب نکن.

9 و در وقت یأس امید بیشتری داشته باشید و در امید نزدیک یاس و در ناامیدی امیدوار باشید.
معنی: و در مواقع ناامیدی سعی کنید امیدوارتر باشید و بدانید که یأس و امید همیشه به هم وابسته اند. پس از ناامیدی، امید است و پس از هر امیدی، ناامیدی وجود دارد.

10 رنج کسی را ضایع نکن و همه را به عدالت مجازات کن. به خصوص نزدیکی آن؛ تا جایی که می توانید آنها را خوب انجام دهید.
معنی: تلاش کسی را خراب نکنید و از همه انسان ها به ویژه اعضای خانواده خود به اندازه کافی سپاسگزار باشید. و تا می توانید به خویشاوندان نیکی کنید.

11 و به بزرگان قبیله خود احترام بگذارید، اما تا هنر آنها را نبینید تسلیم آنها نشوید، عیب را می بینید.
معنی: به بزرگان خویشاوندان خود احترام بگذارید، اما زیاد مجذوب نشوید (وابسته فکری نکنید) تا با دیدن دانش و فضایل آنها، عیب و نقص آنها را نیز ببینید.

12. و اگر در مورد غریبه ای احساس ناامنی می کنید، در اسرع وقت از خود در برابر او محافظت کنید.
معنی: و اگر در مقابل دشمن احساس ناامنی کردید، هر چه زودتر از شر او محافظت کنید.

13. از آموختن، خجالت کشیدن از شرم.
معنی: از اینکه یاد بگیرید از شر شرم نادان خلاص شوید، خجالت نکشید.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم