معنی درس دوم فارسی نهم (عجایب صُنع حق تعالی)

معنی درس دوم فارسی نهم (عجایب حق تعالی)

معنی الفاظ و اشعار و مجموعه عجایب حق تعالی

معنی درس دوم فارسی نهم (عجایب حق تعالی)

📚 درس دوم فارسی نهم
🔴 درس 2: شگفتی های هنر متعالی

بدان که هر چه هست هنر خداوند متعال است.

معنی:به یاد داشته باشید که همه چیز در جهان آفریده خداوند متعال است.
بدان: آگاه باش هستی: اینجا منظورم دنیاست
هنر: آفرینش، خیرخواهی تعالی: بالا

🔻آسمان و خورشید و ماه و ستارگان و زمین و آنچه در بالاست، مانند کوه ها و بیابان ها و نهرها و آنچه در کوه هاست، از جواهرات و معادن.

معنی:آسمان و خورشید و ماه و ستارگان و زمین و آنچه در زمین است مانند کوهها و بیابانها و رودخانهها و آنچه در کوههای سنگهای قیمتی و معادن است.

درباره او: روی زمین
نهرها: نهرها، نهرها
جواهر: ج جوهر، آن کلمه گوهر (فارسی) بوده و بعداً جوهر شده است
معادن: مین های سی
گیاهان: گیاهان C، گیاهان، رویشی

ماتریس ها: دو گروه مشاهدات مشابه که شبکه معنایی (آسمان، خورشید، ماه، ستارگان، زمین) و (کوه ها، صحراها، نهرها، جواهرات، معادن) را تشکیل می دهند تضاد بین (آسمان و زمین) پیشنهاداتی به آیات قرآن.

نکته دستوری: در «او است» یک ضمیر شخصی است که به زمین برمی گردد، یک استعمال قدیمی که قبلاً ضمیر شخصی برای غیر انسان ها بوده است.

و آنچه در خشکی است از انواع گیاهان است و آنچه در دریاست از انواع حیوانات است.

معنی:و آنچه در زمین است از گیاهان و آنچه در زمین و دریاست از حیوانات است

گیاهان: ج. گیاهان، گیاهان
بار: خشکی
مارس: مارس.

ماتریس: کنتراست (دریا و دریا)
کنایه از آیه ای از قرآن

و آنچه میان آسمان و زمین است مانند باران و تگرگ و تگرگ و رعد و برق و رنگین کمان

معنی: و آنچه میان آسمان و زمین است مانند ابر و باران و برف و تگرگ و رعد و برق و رنگین کمان.

مگ: ابر
کمان قرمز: رنگین کمان
رعد: صدای غرش ابرها (نام فارسی آن «خروش آسمان» است)

الکتریسیته: در اثر برخورد دو ابر یا باد و زمین، صاعقه، صاعقه، آتش (نام فارسی آن صاعقه است) ایجاد می شود.

ماتریس: کنتراست (بهشت و زمین)
نسبت (تگرگ، باران، برف، تگرگ، رعد و برق، قوس)
سرنخ هایی از آیات قرآن

و نشانه هایی که در هوا نمایان می شود همه شگفتی های هنر حق تعالی است و این همه آیات حق تعالی است که فرموده است به آنها نگاه کنید. پس به این آیات فکر کنید.

معنی: و نشانه‌هایی که در هوا آشکار می‌شود، همه شگفتی‌های خلقت خداوند متعالی است، و این نشانه‌های خدای متعالی است که تو را امر کرده است که به آنها نگاه کنی. پس در این نشانه های خدا بیندیشید و بیندیشید

صنایع دستی: آفرینش
در: در
نشانه ها: ج نشانه ها، نشانه ها
عجایب: ج عجایب، عجایب
آیات: ج آیات، نشانه ها
نظر: مراقب باشید
فکر کن: فکر کن
الفاشعه: سرنخ آیه ای از قرآن

نکته گرامری: “ve” در هوا ظاهر می شود (فعل مستند به معنای “شدن” است)

به شما گفت: به شما گفت، حرف «را» در قدیم گاهی از نظر دستوری به معنای «الف» مضارع بوده و نه علامت مفعولی به معنای «را».

🔻 به زمین نگاه کنید، مبلمان شما چگونه کار کرده و دو طرف آن بزرگ شده است

معنی: به زمین نگاه کن [خداوند] چگونه می توان آن را شبیه فرش کرد و آن را پهن کرد.

قالیچه: فرش، هر چیزی که بتوان آن را پهن کرد، مانند قالیچه و رومیزی
اضلاع: ج اضلاع، محیط ها، اضلاع (یعنی اضلاع اینجا در شرق و غرب زمین)
امتداد: گسترده، گسترده، گسترده
مزایا: به معنی “زمین” است

ماتریکس: کنایه از آیات قرآن (به زمین بنگرید، رجوع کنید به «قُلْ أَرْبُ الْأَرْضِ»)

* نکته دستور زبان: (ویژگی های نثر کهن در این جمله وجود دارد:
1 جملات کوتاه
2 بسامد افعال
3 تکرار افعال و چند کلمه)

و از زیر صخره های سخت، آب نرم، به زمین می ریزد و آرام آرام بیرون می آید.

معنی: و در زیر صخره های جامد آب گوارایی جاری است که بر روی زمین جاری شده و آرام آرام از زمین خارج می شود.

سخت: مقاوم
لطیف: روشن، طراوت، دلپذیر، جمع، لطفا مهربان: جمع
لطیفه: جمع این لطیفه
جریان: جریان
آب نرم: آب های زیرزمینی
آهسته: آهسته آهسته

ماتریس: در این جمله «سرنخی» به آیه قرآن (سوره بقره) دارد.

و به وقت بهار بنگر و بیندیش که زمین چگونه زنده می شود و وقتی هفت رنگ شد هزار رنگ می شود.

معنی: و به بهار بنگر که زمین سرد می شود و مانند پارچه ابریشمی رنگارنگ و زیبا، اما هزار رنگ می شود.
اتفاق می افتد.

دیبا: پارچه ابریشمی رنگی
بلکه: علاوه بر این، علاوه بر این

ماتریس: مشابه (زیرا دیبا)
اغراق (اما هزار رنگ)

* نکته دستوری: در این جمله از ویژگی های نثر کهن استفاده شده است.

🔻به پرندگان هوا و حشرات زمین بنگر که هر کدام به گونه ای متفاوت و به گونه ای دیگر و همه در میان خودشان بهترند.

معنی:به پرندگان آسمان و حشرات زمین بنگرید که هر کدام شکل و ظاهر متفاوتی دارند و هر کدام از دیگری بهتر و زیباترند.

پرندگان هوا: پرندگان آسمان
حشرات: ج حشرات
بهتر: زیباتر، بهتر

او به همه آنچه را که باید انجام می داد داد و به همه آموخت که چگونه غذای خود را تهیه کنند و کودک را برای رشد و ساختن لانه نگه دارند.

معنی:او به هر یک از موجودات آنچه را که نیاز داشت داد و به همه آموخت که چگونه غذا تهیه کنند و از رشد کودک مراقبت کنند و چگونه لانه بسازند.

نیو: نیو

در مورچه، به دنبال برداشتن غذا به موقع باشید.

معنی:به مورچه نگاه کنید که در زمان مناسب غذای خود را می گیرد.

گر اگر به خانه ای بیایید که مدت طولانی بریده و گچ بری شده است، آن را می گویید و تعجب می کنید. و همیشه در خانه خدا تعجب نمی کنید؟

معنی:اگر وارد خانه ای شوید که رنگ و گچ بری شده است، مدت زیادی آن را توصیف می کنید و از آن متحیر می شوید، در حالی که همیشه در خانه خدا (دنیا) هستید و اصلاً تعجب نمی کنید.

شاو: بیا
نقش: نقاشی
بریدن: بریدن
صفت: توصیف کردن
طولانی: مدت طولانی

آرایه: خانه خدا (در خانه خدا) استعاره از جهان

و این دنیا خانه خداست و فرش آن زمین است، اما سقفی بدون ستون، و این شگفت انگیزتر است، و نورش ماه است، و شعله اش خورشید، و چراغ هایش ستارگان است.

معنی:و این دنیا خانه خداست و فرشش زمین است و سقف بی ستونش آسمان است که بسیار عجیب است و نورش ماه است و شعله اش و خورشیدش و چراغ هایش ستارگان است.

فانوس: چراغ آویز، نور

ماتریس: تشبیه (جهان در خانه، زمین روی فرش، ماه روی نور، خورشید بر شعله، نور بر ستاره) سقف: استعاره از آسمان
سرنخ هایی از آیات قرآن

و تو از عجایب این امر آگاه نیستی که خانه بسیار بزرگ است و چشمانت بسیار کوچک و مناسب نیست.

و تو از عجایب این دنیا آگاه نیستی، زیرا دنیا بسیار بزرگ است و تو فاقد قدرتی، کوچکی و زیبایی ها و بزرگی های آن را نمی فهمی.

ناخودآگاه: نامعلوم
کوتاه: کوتاه، ناچیز، کوچک، ضعیف

ماتریس: کنتراست (بزرگ و کوچک)

و مثال شما مانند مورچه ای است که در قصر سلطنتی سوراخ دارد.

معنی: ای مرد، تو در این دنیا مثل مورچه ای هستی که در قصر سلطنتی لانه کرده است.

مالک: پادشاه آن پادشاهان
پادشاه: فرشته، مجموع آن فرشتگان یا فرشتگان
مال: زمین، مجموع این املاک
کشور: کشور، زمین، مجموع صاحبان آن
مال: حاکمیت، پادشاهی این کلمه جمع ندارد.
مثال: شرح حال، تاریخ، مثلاً، شباهت

ماتریس: ضرب المثل (تمثیل) تناسب (کاخ، ملک، غلام)

جز غذای او و دوستانش چیزی نمی بیند. و از زیبایی قصر و بسیاری از غلامان و اربابان آن چیزی نمی داند.

معنی: او فقط به غذا و دوستانش فکر می کند و زیبایی قصر و خدمتکاران و تخت پادشاه را می داند.

ملک: پادشاهی
بستر: بستر، اورنگ زیب
ماتریس: نسبت (کاخ، ملک، برده)

🔻اگر می خواهی به درجه مورچه راضی شوی، هستی و اگر نه، اجازه داده شده که نگاه کنی و به باغ علم حق تعالی بروی.

معنی:اگر می خواهی به اندازه مورچه باشی، باش و اگر نمی خواهی مثل مورچه باشی، به تو اجازه داده اند که به باغ معرفت خدای متعال نگاه کنی (کار را رها کن)

معرفت: شناخت
تعالی: بلند مرتبه
باغ: باغ
آرایه: بسته شدن معرفت استعاری از جهان

چشمان خود را باز کنید تا شگفتی هایی را ببینید که شما را متحیر و متحیر می کند.

معنی:پس چشمان خود را باز کنید (توجه کنید) تا شگفتی های جهان را ببینید که شما را شگفت زده و شگفت زده می کند.

چشمان خود را باز کنید: مراقب باشید
مست: سرگشته
متعجب: متعجب و متعجب

* نکته دستوری: بینی به معنای دیدن است (فعل)

محمد غزالی:
ابوحامد امام محمد بن محمد غزالی از علمای دوره سلجوقی (قرن پنجم) است.
لقب غزالی به خاطر کار بافندگی پدرش است.

خیلی زندگی


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم