معنی درس سوم فارسی دهم ( پاسداری از حقیقت)

معنی درس سوم فارسی دهم (حفظ حق)

دهمین درس پایه حقیقت با جواب

معنی درس سوم فارسی دهم (حفظ حق)

درس سوم فارسی پایه دهم:

1 درختان تو را دوست دارم / که به افتخار تو روییده اند / و آبی که عشق مادرت است.
معنی: من عاشق درختان هستم چون به تو احترام می گذارند و من آب را دوست دارم چون مهریه مادرت حضرت فاطمه (س) است.

2 خونت آبروی تو را سرخ کرده است/
معنی: خون شما (شهادت) عزت و شجاعت و اعتبار بخشیده است.

3 در مورد آن چاه / که خون تو را مکیده است / چاه به این بلندی ندیده ام / در ورطه هم می توان دوستت داشت / از چاه بپرس.
معنی: من به آن چاه (کربل) فکر می کنم که خون تو را خورده است، چاهی به این بلندی و بلندی ندیده ام، تو را هم می توان در ذلت دوست داشت، از چاه بپرس.

4 شمشیری که به گلوی تو خورد / تمام هستی را دو نیم کرد.
معنی: شمشیری که گلوی تو را برید، تمام دنیا و موجودات را دو نیم کرد.

5 هر چه حسینی طرف تو بود، آن طرف یزیدی شدی.
معنی: حتی همه کسانی که پیش شما آمدند و از شما حمایت کردند خوب بودند و حتی همه کسانی که جلوی شما بودند در اشتباه بودند.

6. آه، مرگ تو معیار است / مرگ تو آنقدر زندگی را مسخره کرد / و آن را بیهوده کرد / که مرگ چنان غبطه زندگی شد.
معنی: ای آن که مرگ و شهادتش معیار حق و باطل شد. مرگ باشکوه تو زندگی را چنان مضحک و بی ارزش کرد که حتی زندگی نیز مانند مرگ تو آرزوی مرگ می کند.

7 خون / با خون حقیقت بهائی / در یک سطح قرار گرفت.
معنی: این حقیقت که خون شما ارزشمند است ارزش خون شما را دارد. خون شما حقیقت است.

8 و عزم ضامن ماندگاری دنیاست / که دنیا را دروغ می پاشند / و خون تو امضای حق است.
معنی: تصمیم شما و بقای جهان را تضمین می کند. چون اگر در دنیا دروغ باشد دنیا متلاشی و متلاشی می شود اما شما با خون خود حقیقت را پخش کردید و آن را نرم کردید.

9. تو تنهاتر از شجاعت / در گوشه روشن آگاهی تاریخ / دفاع از حقیقت.
معنی: شما از نظر ارزش همتا ندارید و معیار شجاعت هستید. شما در گوشه ای از تاریخ هستید و از حقیقت دفاع می کنید.

معنی درس سوم: پاسداری از حق

10. و صداقت / شیرین ترین لبخند / بر لب اراده تو / آنقدر بلند و بلند / که به نگاه / کلاه بر پسر عقل می افتد.
معنی: صداقت و صداقت مانند لبخندی بر لبان شماست. مقام تو چنان بلند است که عقل ناتوان انسان از عظمت تو ناتوان و در شگفت است.

11 در برکه ای از خون خودت برمی خیزی / در گذر تاریخ./ با لیوان فرهنگ / و راه انسانیت را می نوشی / هر که تشنه شهادت است.
معنی: یعنی در حالی که طرف تهی شدن خون خود هستید و در مسیر تاریخ هستید، فرهنگ شهادت را به مردم عاشق شهادت می آموزید.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم