معنی درس شانزدهم فارسی نهم آرزو (معنی کلمات و متن)

معنی درس شانزدهم فارسی نهم آرزو (معنی کلمات و متن)

معنی واژه ها، اشعار و ماتریس های ادبی فارسی نهم

معنی درس شانزدهم فارسی نهم - آرزو (معنی کلمات و متن)

معنی درس شانزدهم فارسی نهم آرزو (معنی کلمات و متن)

معنی لغات درس 16 فارسی نهم

ره : مغرور، مودب

باور: اعتقاد، یقین، پذیرش، گفتمان

معلم: حاکم، مالک، مالک، ارباب، ارباب

مرغ سحر: بلبل هزار دست

جوجه: پرنده

به درست: درست، راستگو، با عدالت و انصاف

خشمگین: غمگین

حکمت: کوچک، جوان

ایرانی: نه عرب، ایرانی

حمل دریایی: برای کار

معنی قسمت های سخت درس شانزدهم

اول از شما می خواهم که خوب ها را دوست داشته باشید و خوب ها را به شما بازگردانید.
معنی: اول از همه آرزو دارم که عاشق خوبی ها و خوبی ها بشی و آدم های خوب و خوب بیایند.

کاش دوستانی داشتی، چند هاستل و چند تا خوب که حداقل یکی از آنها قابل اعتماد باشد.
معنی: ای کاش دوستانی داشتی که برخی از آنها دوستان غیر واقعی و برخی دیگر واقعی و شایسته هستند تا حداقل یکی از این دو گروه به شما اعتماد داشته باشد.

از آنجایی که زندگی چنین است، دوست دارم دشمنی داشته باشی، نه زیاد و نه زیاد، آنقدر که گاهی عقایدت زیر سوال برود، حداقل یکی از آنها به درستی با تو مخالفت کند، برای اینکه تو بیش از حد به آن افتخار کنی. آنها خودت نشوی.
معنی: چون زندگی همینه و همینطوره، امیدوارم دشمن داشته باشی نه بیشتر و نه کمتر، دقیقاً همینطور، چون گاهی به خاطر رفتارت مورد انتقاد و ارزیابی قرار میگیری که حداقل یکی از آنها انتقاد و اعتراض است واقعی باش . و منطقی است، به طوری که شما بیش از حد به خود افتخار نکنید.

همچنین برای شما آرزوی صبر دارم، نه با کسانی که اشتباهات کوچک را انجام می دهند، که آسان است، بلکه با کسانی که اشتباهات بزرگ مرتکب می شوند.
معنی: من هم برای شما آرزوی صبر دارم، نه با کسانی که اشتباهات کوچک انجام می دهند، که بسیار آسان است، بلکه با کسانی که اشتباهات بزرگ مرتکب می شوند.

امیدوارم به پرندگان دانه بدهید و وقتی آواز صبحگاهی آنها شروع می شود به آواز مرغ صبح گوش دهید، زیرا به این ترتیب احساس زیبا و آزاد خواهید داشت.
معنی: دوست دارم وقتی مرغ صبح (بلبل) آواز صبحگاهی خود را شروع می کند به پرندگان دانه بدهید و به آواز آنها گوش دهید زیرا با این (روش) به رایگان و راحت احساس زیبایی و خوبی خواهید داشت.

امیدوارم بذری در زمین بکاری، حتی اگر کوچک باشد، و با آن تا دریا رشد کنی، چقدر زندگی در یک درخت اتفاق می افتد.
معنی: امیدوارم بذری را در زمین بکارید، حتی اگر خیلی کوچک باشد، و با رشد و نمو آن را همراهی کنید تا ببینید و بفهمید که چقدر زندگی به دستور و قدرت در درختی جریان دارد. از خدا

اگر پول و ثروت داری، دوست دارم به آن نگاه کنی و بگو: این مال من است. فقط برای اینکه معلوم شود کدام یک از شما استاد دیگری است! بله، پول معلم بدی است. ولی سرور خوبیه
معنی: دوست دارم اگر پول و مال به دست آوردی جلوی خودت بگذار و بگو این همه دارایی من است تا بدانم مالک و حاکم دیگری کیست، بله اگر پول بر انسان حکومت کند بدی های زیادی خواهد داشت. ارباب، اما اگر بخواهد به مرد خدمت کند، برده خوبی است.

و در پایان با محبت به شما، آرزو می کنم همیشه یک دوستی و یک قلب خوب داشته باشید زیرا اگر فردا ناراحت یا روز بعد خوشحال هستید، بیایید با هم در مورد عشق صحبت کنیم و دوباره شکوفا شویم.
معنی: و ای مهربان در پایان آرزو می کنم همیشه دوستی خوب و همدل داشته باشی تا اگر در سختی ها و خوشی های زندگی در آینده گرفتی در میان خود از عشق حرف بزنی و رشد و کامیابی کنی.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم