معنی درس هشتم فارسی دهم (سفر به بصره)

معنی درس هشتم فارسی دهم (سفر به بصره)

درس سفر در بصره پایه دهم با جواب

معنی درس هشتم فارسی دهم (سفر به بصره)

درس فارسی هشتم پایه دهم:

1 سه ماه بود موهایم را باز نکرده بودم:
معنی: سه ماه بود که موهایمان را کوتاه نکرده بودیم.

2. گفتم الان کی ما رو تو حموم میذاره؟ :
معنی: با خودم گفتم حالا کسی ما را به دستشویی راه نمی دهد.

3 کمی بیشتر در حمام بگذاریم تا شوخی هایمان باز شود:
معنی: تا به ما اجازه دهد کمی بیشتر در حمام باشیم و خاک را بشوییم.

4. گوشه ای باز کردیم و با تعجب به دنیا نگاه کردیم:
معنی: در حالی که با تعجب به کار دنیا خیره می شدیم به گوشه ای رفتیم.

5. و مردی زیرک از ما سی ناهار مراکشی خواست:
معنی: و مستأجر چهار پا (یک اسب (از ما سی سکه طلای مراکشی) یک مراکشی خواست.

6 مرد بود و دارای فضل شعر و ادب و پر از نیکی:
معنی: او مردی شایسته و دارای فضیلت و برتری در شعر و ادب و بسیار سخاوتمند بود.

7. و این مرد پارسی نیز تنگ نظر بود و مجالی برای ترمیم حال من نداشت:
معنی: و این مرد ایرانی هم فقیر بود و توان کمک به من را نداشت.

8 چنان که هستی ننشین و به من نزدیک شو.
معنی: همانطور که هستی سوار شو و به سوی من بیا..

9 تصور کنید که من درجه ای از فضل دارم:
معنی: او (با دیدن نامه من) متوجه می شود که من در علم مقام بالایی دارم.

10. وقتی از رکعت من مطلع شدید، نمراتم را با هم مقایسه کنم. :
معنی: وقتی نامه من را بخوانید، به دانش و شایستگی من پی خواهید برد.

11. ما را به خود نزدیک کرد:
معنی: او ما را پذیرفت و در پیشگاه خود نگه داشت.

12 ما را به عنوان پاداش و افتخار به دریا فرستاد;
معنی: وقتی با عزت و آزادی به فارس رسیدیم: ما را از راه دریا با برکت و احترام فرستاد، زیرا با احترام و آسایش به ایران رسیدیم.

13. بعد از اینکه حال دنیوی ما خوب شد:
معنی: بعد از اینکه وضعیت مالی ما بهتر شد.

14. دلاک و قیم آمدند و خدمت کردند:
معنی: غارتگر و خدمتکار آمدند و ادای احترام کردند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم