معنی درس هشتم فارسی نهم هم زیستی با مام میهن

معنی درس هشتم فارسی نهم: همزیستی با وطن

معنی واژه ها، اشعار و ماتریس های ادبی فارسی نهم

معنی درس هشتم فارسی نهم: همزیستی با وطن

معنی درس هشتم فارسی نهم: همزیستی با وطن

معنی لغات درس هشتم فارسی نهم

اقلیت: گروه کم، کوچک
نبرد: جنگ
اهرم خویان: دشمن صفت توست
مشخص کننده: معرفی
نوشیدنی: جایی که می توانید آب بنوشید
صومعه: جایی برای استراحت، مکانی برای استراحت
دست مسلح: آرام شده اند
رونق در و در: زمین
پیکار: جنگ
دو جهته: دو حس
مشخص کننده: معرفی
فضا: عرض و عرض
:ردگار: خالق عزیز
جواهر: چه چیز ارزشمندی
گاز گرفتن: صدمه
مایه ور: ثروتمند، شریف
میغرند: فریاد می زنند
وحشت: ترس
تخت نوزاد: تخت، تخت، کف تخت
چگونه: دهان
ضرب و شتم: بی قرار، لرزان و متحرک
:ردگار: ایجاد کننده
اهرمن: شیطان، شیطان
مانند: چون هست، چون
کنام: زیستگاه حیات وحش، بیشه
سر به سر: هر کجا
درویش: فقیر
اسکن: برای اجرا
روز: به سمت
بن: ریشه، پس زمینه، پایان
:ردگار: ده
ندا: بنگ، آهنگ

1 همان را از خالق جهان / از دانای آشکار و پنهان می خواهم.

معنی: از خداوند متعال می خواهم که خالق جهان است و آنچه را که در جهان پنهان و آشکار است می داند.

ماتریس: کنتراست (صریح و ضمنی)

2 هر چه بد است مواظبش باش / هرکس نام نیکی دارد که دوست توست

معنی: تا شما را از هر آسیب و بدی حفظ کند و همیشه نام نیک و دوست شما باشد.
ماتریس: تضاد (خوب و بد)

3 نمی دانی ایران دیدار من است / دنیا در اختیار من است

معنی: نمی دانی ایران جای من است و وطن من و هستی کاملاً در اختیار من و تحت کنترل من است.

جلسه من: صندلی، مسکن / سر به سر: همه / (به معنای سرعت: من قوی ترین هستم)

4 همه از خدا می ترسند / از خیر و شر نمی ترسند

معنی: مردم ایران از هر قوم و قبیله ای خدای یگانه را می پرستند و با نام نیک از بدی و بدی نمی ترسند و یک دلند.

ترس: ترس، نگرانی / یزدان: خدا یعنی / ماتریس: تضاد (خوب و بد) / «خوب» در بیت دوم به معنای «علیه، علیه» / (بیت دوم: از بدی به خیر خود نترس.)

5 حیف که ایران ویران شد / نام پلنگ و شیر شد

معنی: حیف که ایران ویران شود و لانه و محل شکارچیان وحشی شود.

توبه: افسوس، غم / ویران: ویران، ویران / کنم: آشیانه، جنگل، جایگاه درندگان /

آرایه ها: تناسب (کنم، پلنگ و شیر) / پلنگ و شیر: استعاره هر ویرانی /
* در این بیت تشبیه و استعاره نداریم / نقطه گذاری ناقص اختلاف در حرف اول (ایران و در خرابه) / واج شناسی حرف «ن» / پلنگ و شیر توسط گروه مسندی گرفته شد.

6 اگر ایران نبود تن من زنده نمی ماند / در این سرزمین هیچکس زنده نمی ماند.

معنی: اگر قرار است ایران نابود شود، از خدا می خواهم که من نیستم و نابود شود و هیچ کس دیگری روی این کره خاکی زنده نباشد.

/ ماتریس: واج شناسی حرف «ن» / بدن و من: مجازات

7 همه باید سر بدهیم که بکشیم / کشور را به دست دشمن بدهیم

معنی: اگر همه ما (ایرانی ها) خودمان را بکشیم، بهتر است کشورمان را به بیگانگان بدهیم.

/ به سر: همه: بهتر (مخفف) و از نظر دستوری (صفت برتر یا تفصیلی)


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم