معنی درس هفتم فارسی دهم ( جمال و کمال)

معنی درس هفتم فارسی دهم (زیبایی و کمال)

معنی درس جمال و کمال

معنی درس هفتم فارسی دهم (زیبایی و کمال)

درس 7 فارسی دهم:

1 در آب حیات اجسام و در قرآن حیات دلها بوده است
معنی: آب بدن را زنده می کند و قرآن روح را زنده می کند.

2 ابتدا بند و چاه بود، بالاخره بستر و گاه
معنی: در ابتدا زندان و چاه و در نهایت تاج و تخت و پادشاهی وجود دارد.

3 یوسف صدیق وفادار بود و خود یعقوب صبر را به او آموخت:
معنی: یوسف (ع) دوست واقعی و خود یعقوب (ع) صاحب صبر او بود.

4 نیکو خو، هزار بار بهتر از نیکرو
معنی: اخلاق خوب هزار بار بهتر از یک چهره زیباست.

5 آیا نمی بینی که یوسف را به نیکی زندانی کردند و با خلق و خوی فرستادند؟
معنی: آیا نمی بینی که یوسف به خاطر چهره زیبایش زندانی شد، اما به خاطر اخلاق نیکش به پادشاهی رسید؟

6 در مقابل زشتی آشتی کرد و در مقابل لعیمی کریمی کرد.
معنی: در برابر بدی، نیکی و نیکی کرد و در برابر ذلت، بزرگی و گذشت کرد.

7 نقشه برادران بر خلاف سرنوشت رحمان آمد:
معنی: راه حل برادران مغایر با تقدیر الهی بود.

8. حق تعالی آن را بر حکومت افزایش داد:
معنی: خداوند متعال روز به روز بر سعادت و ثروت او افزود.

9 کید کایدان هرگز برابر اراده خداوند غیب نخواهد بود.
معنی: فریب فریبنده هرگز مساوی با اراده خداوند دانای غیب نیست.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم