معنی درس پنجم فارسی دهم (بیداد ظالمان )

معنی درس پنجم فارسی دهم (ظلم ستمگران)

درس ظلم جباران درجه دهم با جواب

معنی درس پنجم فارسی دهم (ظلم ستمگران)

درس پنجم فارسی پایه دهم:

1 مرگ بر دنیایت بگذرد / آبادانی روزگارت نیز بگذرد
معنی: مرگ به سراغت خواهد آمد و کامیابی و شکوه روزگارت پایان خواهد یافت.

2 وین بوم بعد از ورشکستگی دچار مشکل می شود / از دولت تودرتو هم می گذرد
معنی: مشکل یک جغد شوم ویرانگر است که برای ما کافی نیست، خانه شما را خراب می کند.

3 آب مرده که گلوی خاص و عام است / از حلق و دهان نیز عبور می کند.
معنی: مرگ که ویرانگر خاص و عام است، روزی شما را نیز نابود خواهد کرد.

4 چون صالحان به دنیا دادند، زنده نماندند / ظلم ستمگران تو بگذرد.
معنی: وقتی عدل صالحان در دنیا باقی نماند، ظلم ستمگرانی چون تو از بین می رود.

5 در کشور چو، غرش شیرها گذشت و رفت / این اتفاق برای شما و سگ هایتان هم بیفتد.
معنی: وقتی فریاد دلیرمردان بگذرد، آن صدای مردان متواضع شما حتما ناپدید خواهد شد.

6 بادی که بارها شمع وزید/ از نور تو نیز می گذرد
معنی: مرگ مانند بادی است که شمع وجود انسان را می وزد. این باد مرده روزی شمع وجودت را خاموش خواهد کرد. تو میمیری (

7 زین کاروان از کاروان های زیادی گذشت / کاروان شما هم باید بگذرد
معنی: در کاروانسراهای دنیا افراد زیادی آمدند و رفتند. شما هم به ناچار این دنیا را ترک خواهید کرد.

8 ای مفتخر به فال مسعود / همچنین از نفوذ ستارگان تو
معنی: آه که به خوش شانسی خود افتخار می کنید. این شانس شما هم به پایان خواهد رسید.

9 تیر دور گردنت محافظت می کنیم / تا سختی کمانت بگذرد
معنی: با سپر صبر و مقاومت تا پایان دوران سلطه و قدرت شما در برابر ظلم و ستم شما (حاکمان) ایستادگی خواهیم کرد.

10 ای که به چوپان سپرده شده ای گرگ طبیعت / این گرگ هم به چوپان تو می رسد.
معنی: ای کسانی که مردم را به دست حاکمان ستمگر گرگ سپردید. در نظر داشته باش که روزی ظلم و ستم شما تمام می شود.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم