معنی رهایی از قفس فارسی چهارم (درس پنجم)

معنی رهایی قفس چهارم ایرانی (درس پنجم)

خانواده، متناقض، یعنی حرف های مهم درس رهایی از قفس

معنی رهایی قفس چهارم ایرانی (درس پنجم)

📚 معنی رهایی قفس چهارم ایرانی
🔴 درس 4: صفحات 42 43 44 45 46

⬅️ واژگان آزادسازی قفس

بازرگان: تاجر
حبس: زندان، بازداشت
نوستالژیک: غمگین
زبان شیرین: گفتار شیرین
گران: با ارزش
غلام: نوکر، نوکر
هدایا: هدایا، سوغاتی
کارمت: برای بردنت
منطقه: زمین
Fallen: به شخص ناشناس اطلاق می شود
مشتاق: مشتاق، مشتاق
قضاوت: تقدیر، تقدیر
تسلی دادن: همدردی کردن، مصیبت زدن
گفتار قند: شیرین گفتار، شیرین گفتار
گنبد آبی: منظورم آسمان آبی است
درد: اندوه، اندوه
کاروان: کاروان

پیام: پیام
توضیح مجدد: یک کلمه را تکرار کنید
خواجه: بزرگ، خدمتکار، تاجر
همتا: دوست دارم، دوستش دارم
زهره: ترساندن
متعجب: کسى که متعجب است، متعجب
زین: از اونجا
خام: بیهوده
شاد شاد
شاد شاد
کنیز: کنیز، زنی که کنیز باشد
علامت: امضاء، امضاء
وصول: معلوم، فهمیده
گریه کردن: گریه کردن
بند: طناب
ماجراجویی: پاس
اسیر: اسیر

⬅️ درس آزادسازی قفس خانواده

لذیذ: لذت
حبس: حبس
شگفت زده: شگفت انگیز
میل: اشتیاق
سکوت: سکوت
زمان: زمان
حالا: سلام

تجارت: بازرگان
غافلگیری: تعجب
شاکی: شکایت
حس: احساس
عبور: عبور
اسیر: اسارت
علم: علم استاد

در برابر
ثروتمند فقیر
رهایی: اسارت
اسیر: آزاد
سوال: جواب جواب

دارای کلمات با ارزش املایی از درس آزادسازی قفس
ثروتمند طوطی سوغات هدیه کارمت خط پیام صحنه موضوع خواجه زهره قند غار باغ وحش
باغ یک بار عامل درد اتفاقا قاطر خرد تاجر هند برده قضاوت تجارت خدمتکار
انی

معنای شعر رهایی از قفس است

معنی گفت طوطی از منطقه هند برایت چه بیاورد؟
معنی: به طوطی گفت: چه خاطره ای می خواهی تو را از سرزمین هند ببرم؟

معنی طوطی گفت: اگر طوطی را آنجا دیدی از آنها برایمان بگو.
معنی: طوطی گفت: “وقتی طوطی های دیگری را آنجا دیدید، وضعیت من را به آنها بگویید.”

معنی می توانی عاشق طوطی شوی که مشتاق قضاوت بهشت ​​است
معنی: بگو شاهین طوطی که می خواهد تو را ببیند بدشانس است و در اسارت ما مقدر شده است.

معنی برای همین این کار را کردم، چرا پیغام دادم که می سوزد، بیچاره زین خام گفت
معنی: کاری که کردم، چرا این پیام را دادم، با این حرف بیهوده و ناپخته، باعث مرگش شدم.

معنی بازرگان به خانه شادکام بازگشت
معنی: تاجر کار را تمام کرد و خوشحال به خانه بازگشت

معنی هر غلام را بیاور، به هر برده ای هدیه بده
معنی: به هر خادم و خادمی هدیه داد و به هر خادم هدیه ای داد

معنی گفت طوطی که بنده من حمل می کند بگو چه گفتی چه دیدی
معنی: طوطی گفت: پس خاطره من هر چه گفتی و دیدی بگو.

معنی گفتم شکایت هایت را با گروهی از طوطی ها، همتای تو به تو گفته ام
معنی: تاجر گفت: درد و شکایت تو را به چند طوطی مثل تو گفتم.

معنی آن طوطی از درد بوی ناهید لرزید و لرزید و مرد
معنی: یکی از طوطی ها متوجه درد تو شد، ترسید و لرزید و مرد

معنی رهایی قفس چهارم ایرانی


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم