معنی شعر باران فارسی چهارم (درس ششم)

معنی شعر باران فارسی چهارم (درس 6)

معنی درس چهارم باران فارسی

معنی شعر باران فارسی چهارم (درس 6)

📚 معنی چهارمین شعر باران فارسی
🔴 درس 6: صفحات 6160

شعر باران: گلچین گیلانی

معنی باران با آهنگی با آهنگ های فراوان بر بام خانه می بارید
معنی: بار دیگر با صدایی دلنشین، با دانه های مروارید روی پشت بام خانه می بارد

معنی از پرنده دهان باد و داستان های پنهان اسرار زندگی شنیدم
معنی: صدای زیبای پرنده، صدای وزش باد را می شنید و از این صداها رازهای زیبایی درباره آفرینش و زندگی می شنید.

معنی رعد و برق ابرها را چون شمشیرزن تیز گیر کرد رعد دیوانه وار ابرها را گرفت
معنی: رعد و برق ابرها را مانند شمشیر تیز سوراخ کرد. رعد و برق مانند دیوانه ای که فریاد می کشد به ابرها برخورد کرد

معنی باد جنگل را با خود برد، زیرا دریا همه جا پر از قطرات باران بود
معنی: به خاطر این باد شدید، جنگل مانند امواج دریا می آمد و می رفت. قطرات باران نیز به زمین ریخت و منفجر شد

معنی علف زیر درختان کم کم دریا خودش را وارونه یافت در این دریای جنگلی جوشان
معنی: علف های زیر درختان به دلیل تجمع آب دریا از زیر آب عبور کردند. و در این آب که مثل دریا جمع شده بود، تصویر جنگل وارونه بود

معنی در این جواهر رازهای جاودانه تعالیم آسمانی را احساس کردم
معنی: در این باران قطراتی چون گوهر و مروارید، رازهای مهم و ماندگار و سخنانی زیبا از بهشت ​​و خدا شنیدم.

معنی در مقابل چشمان مرد، فردا، زندگی، چه تاریک و چه روشن، زیباست
معنی: برای کسی که مشتاقانه منتظر آینده است، زندگی بسیار زیبا، زیبا و سخت است


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم