نگارش پنجم درس دوم

ویرایش پنجم درس دوم

پاسخ درس 2، ویرایش پنجم

ویرایش پنجم درس دوم

درس دوم

دانش زبانشناسی صفحه 12 چاپ پنجم

1کلمات زیر را با حروف مناسب کامل کنید.

دانش زبانی صفحه 12 ویرایش ششم

پاسخ: ف.ض.ل »فضل | تو.ح.ید »توحید | تا.ث.یر »Impact | ».م.ز.مه »زمزمه

2. ابتدا حروف را از کلمه نوشته شده جدا کنید و سپس به عنوان مثال برای هر حرف دو کلمه تایپ کنید.

دانش زبانی صفحه 12 ویرایش ششم

پاسخ: ن: ناهار، باغ

م: زمزمه کن ماه

ج: فجز، اجزاء

٣. در متن درس کلماتی را که دارای ملودی یکسانی هستند جستجو کرده و بنویسید.

نمونه: عدد، هزار، ناهار

پاسخ: لاله زار، نوبهار، شاخسار،

دریا، بار، ابر، شب

درک مطلب صفحه 13 چاپ پنجم

با توجه به متن داستان «درخت گردکان» جملات زیر را به ترتیب شماره گذاری کنید.
2 زیر سایه درخت گردو دراز کشید و فکر کرد.
4 ناگهان مهره ای از شاخه افتاد و به پیشانی او اصابت کرد.
3 با خود گفت: چرا خداوند خربزه را از بوته و آجیل را از درخت اینقدر بزرگ آفرید؟
است”.
1 مرد خسته و تشنه با الاغ به خربزه ای لغزنده آمد.
5 بلافاصله خدا را شکر کرد و متوجه شد که هیچ چیز از خدا بی احتیاطی نیست.

پاسخ صفحه 14 چاپ پنجم

یک کتاب داستان انتخاب کنید، آن را بخوانید و سپس رویدادهای آن را به ترتیب یادداشت کنید

پاسخ: نام داستان: سرباز
شخصیت ها: سرباز، والدین، رفیق سرباز
زمان: گذشته و مربوط به زمان جنگ جهانی دوم
مکان: شهر، خانه
وقایع: دعوا، تماس سرباز با پدر و مادرش، مشاجره با پدر، پدر و مادری که با درخواست سرباز پسرش موافق نیستند، حادثه ای برای یک سرباز رخ داد، والدینی که متوجه اشتباه او می شوند.

پاسخ: روزی دختری بود، مادرش از پدرش جدا شد، دختر خیلی گریه می کرد و جلوی پدرش زندگی می کرد، او نیامد و سه روز طول کشید و آنچه را که دختر خواسته بود، پس نداد.

پاسخ صفحه 15 چاپ پنجم

شعر رقص گلهایی که در باد می خندند مثل داستان بنویس

شعر را بنویس

پاسخ: باد سرد آرام آرام از روی بیابان گذشت و کم کم سبزه و برگ نارون ها مثل چتری زیبا زرد شد و با وزش باد برگ درختان شروع به ریزش کرد و چشمه ها خشک شد و باغ ها رفتند. در خواب زمستانی. کشاورز دانه ها را در زمین و شاخه های درختان می گذارد

پاسخ: با فرا رسیدن پاییز و وزش باد سرد کم کم سبزه ها و برگ های نارون مانند چتری زیبا زرد می شوند. با وزش باد، برگ های درختان شروع به ریزش کردند، چشمه ها کم کم خشک شدند و باغ ها زمستان گذرانی کردند.

پاسخ: کشاورز دانه ها را در زمین کاشت و شاخه های دختران را قطع کرد. پاییز و زمستان تمام شد و بهار در راه است. گیاهان را از خاک مرده خارج کرده و چشمه ها را پر از آب می کنند. برگ های سبز نارون سبز می شوند.

پاسخ: گل ها شکوفا می شوند و باغ را پر از بوی مطبوع می کنند و پرندگان از جمله پرستوها با صدایی دلنشین پرواز می کنند و در میان شاخه های درختان لانه می کنند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم